< 2021 >
Styczeń
NdPnWtŚrCzwPtSo
     1
 • Cały dzień
  2021.01.01
  pracownicze-plany-kapitalowe-w-mikrofirmieanie ppk

  Obowiązek utworzenia PPK przez mikrofirmy wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku. Każda firma lub instytucja, która zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym musi z tego obowiązku wywiązać się najpóźniej do 23 kwietnia br.

  Doskonała większość firm z obowiązkiem utworzenia PPK już się uporała. Na pierwszy ogień poszły przedsiębiorstwa zatrudniająca na dzień 31 grudnia 2018 roku minimum 250 pracowników. One musiały zrobić to w ubiegłym roku, do 25 października. 1 stycznia tego roku PPK powinny utworzyć firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników. Od 1 lipca 2020 roku obowiązek ten dotyczył pracodawców, których załoga w 2019 roku liczyła od 20 do 49 osób. Teraz przyszła kolej na pozostałych. Ze swego obowiązku muszą się wywiązać najpóźniej 23 kwietnia br. I dużo to, i mało czasu na przygotowanie.

  Dużo, bo to prawie cztery miesiące. Mało, bo wielu przedsiębiorców prowadzących mikro firmy nadal nie zna podstawowych założeń dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych.

  Obowiązek utworzenia PPK po konsultacjach z pracownikami

  Przy tworzeniu PPK istotny jest wybór instytucji finansowej, która będzie nimi zarządzała. W podejmowaniu decyzji uczestniczyć powinni pracownicy. Reprezentować mogą ich związki zawodowe, o ile działają w firmie. Jeżeli nie, pracodawca musi skonsultować się z reprezentacją osób zatrudnionych, obejmującą także osoby pracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne czy umowy o pracę nakładczą.

  Kary za niespełnienie wymogów ustawy o PPK

  Grzywną od od 1 tys. do 1 mln zł ukarany może być także pracodawca, który nie dopełni obowiązku:

  • zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
  • dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
  • zgłoszenia wymaganych ustawą danych lub zgłosi nieprawdziwe dane albo udzieli w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmówi ich udzielenia,
  • prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

  Zwolnienia z obowiązku utworzenia PPK

  Z obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zwolnione są firmy zatrudniające mniej niż 10 osób. Ale tylko wtedy, gdy wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

  Pracowniczych Planów Kapitałowych nie muszą tworzyć także firmy, które prowadzą pracownicze programy emerytalne (PPE). Ale tylko ze składką na poziomie minimum 3,5% wynagrodzenia pracownika, a uczestnikami programu jest przynajmniej 25% zatrudnionych.

  Więcej informacji w tekście PPK: Pracownicze Plany Kapitałowe w małej firmie

   

 • Cały dzień
  2021.01.01
  obowiazkowe-zgloszenie-umow-o-dzielo

  Obowiązkowe zgłoszenie umów o dzieło do ZUS, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, wprowadziły przepisy TA 1.0. Ich celem jest pomoc osobom zatrudnionym na umowy cywilnoprawne. Ale czy tylko?

  Od 1 stycznia 2021 roku płatnicy składek i osoby fizyczne zatrudniający osoby podstawie umowy o dzieło muszą fakt ten zgłosić do ZUS. Obowiązek ten reguluje Tarcza Antykryzysowa 1.0 (z marca 2020 roku). Zawarte w niej przepisy zapowiadają stosowną nowelizację ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Po zmianach płatnicy składek i osoby fizyczne zlecające dzieło muszą od 2021 roku informować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami. Zgłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny i zlecający dzieło nie mają obowiązku odprowadzania z tego tytułu żadnych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

  Kogo obowiązkowe zgłoszenie umów o dzieło nie dotyczy?

  Nowy obowiązek nie dotyczy umów, które:

  • zostały zawarte z własnym pracownikiem;
  • są wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale zawarte z innym podmiotem;
  • zostały zawarte z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług wchodzących w zakres prowadzonej przez nie działalności.
  • zawierają podmioty i jednostki organizacyjne nie będące płatnikami składek.

  UWAGA!

  Wszystkie osoby fizyczne mają obowiązek zgłosić do Zakładu każdą zawartą przez siebie umowę o dzieło! Niezależnie od tego, czy są czy też nie są płatnikami składek do ZUS.


  Terminy i druki

  Obowiązkowe zgłoszenie umowy o dzieło musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia. Informację o zawarciu takiej umowy zarówno płatnicy składek, jak  i osoby fizyczne przekazują do ZUS na druku RUD. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało jego wzór, ale w tej chwili jeszcze on nie obowiązuje. W formularzu tym zgłaszający muszą podać dane dotyczące:

  • zamawiającego wykonanie dzieła (identyfikacyjne i adresowe),
  • wykonawcy dzieła (identyfikacyjne i adresowe),
  • zawartych umów o dzieło (data zawarcia umowy, daty jej zakończenia, liczba zawartych umów – max 10 w jednym formularzu).

  UWAGA!

  Płatnicy, którzy zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne, sporządzają deklaracje podatkowe: PIT-4R oraz PIT-8AR, a także informacje podatkowe PIT-11 oraz IFT-1/IFT-1R. Sprawdź terminy i nowe wzory formularzy podatkowych. Poznaj nowe wersje formularzy podatkowych za 2020 rok.


  Jaki cel ma zgłoszenie umów o dzieło?

  Tarcza Antykryzysowa zakłada, że obowiązkowe zgłoszenie umowy o dzieło ułatwi udzielanie państwu pomocy osobom pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych. Ich ewidencjonowanie przez ZUS ma więc charakter statystyczny. Ale nie tylko.

  Zgodnie z nowymi przepisami ZUS może sprawdzić, czy dana umowa o dzieło nie podlega pod ubezpieczenie społeczne. Zakład pod lupę weźmie zwłaszcza sytuacje, w których strony powinny zawrzeć umowę zlecenie. A od tej powinno odprowadzać się składki na ubezpieczenie. Niektórzy specjaliści twierdzą, że obowiązkowe zgłoszenie umowy o dzieło to wstęp do ich oskładkowania w ZUS.

  Czytaj także: Rozwiązania podatkowe w czasach COVID-19
  Skutki podatkowe TA (1). Mikropożyczka

   

2
3456789
10111213
 • Cały dzień
  2021.01.13-2021.01.15
  targi-bau-2021-bezplatnie

  Targi BAU 2021  będą miały wyjątkową formę. Ze względu na pandemię odbędą się wirtualnie. Organizatorzy największego wydarzenia w branży budowlanej zdecydowali o tym już na jesieni 2020 roku.

   

  Wstęp dla wszystkich zwiedzających jest bezpłatny. Wcześniej muszą się jednak zarejestrować na platformie BAU ONLINE. Jako odpowiedź zwrotną otrzymają specjalny bilet wstępu na imprezę. Dzięki niemu mogą korzystać z platformy, umawiać się na spotkania z wystawcami (w formie wideorozmowy) i uczestniczyć w prezentacjach produktów. Zwiedzający mają ponadto dostęp do portalu wystawców i przegląd uczestniczących w targach firm, ich projektów i produktów.

  Na tak dużej imprezie, jaką są monachijskie targi Światowe Wiodące Targi Architektury, Systemów i Materiałów Budowlanych BAU, temat przewodni nie może być jeden. W tym roku będzie ich cztery. Wszystkie związane są z aktualną sytuacją w szeroko rozumianej branży budowlanej i wyzwaniach, jakie przed nią stoją. Za najistotniejsze kierunki rozwoju i problemy do rozwiązania organizatorzy uznali bowiem:

  • transformację cyfrową w budownictwie,
  • domy przyszłości,
  • zmiany klimatyczne,
  • zasoby i recykling,
  • budownictwo po Coronie – co dalej?

   

  Mimo pandemii na targi BAU 2021 organizatorzy zaplanowali także konferencje i dyskusje w ramach Forum Przyszłości Budownictwa. Oczywiście online. Działać będzie także BAU TV Live-Talks.


  Początkowo organizatorzy targi BAU 2021 planowali przeprowadzić w formie hybrydowej. Wystawcy mieli prezentować swoją ofertę w Centrum Kongresowym ICM w Monachium oraz dwóch halach wystawienniczych. Imprezie miały jak zawsze towarzyszyć konferencje, fora i pokazy specjalne. Część konferencyjna miała być transmitowana online. Zanim jednak organizatorzy rozpoczęli realizację tych założeń, rozesłali ankietę do zainteresowanych. Ankieta ta dotyczyła formy, w jakiej wystawcy chcieliby eksponować swoje produkty na podczas tegorocznej edycji BAU. Zdecydowana większość z nich stwierdziła, że koncentruje się na prezentacji wirtualnej, cyfrowej. W efekcie Targi Monachijskie zdecydowały się na targi BAU w wersji on-line.


  Rejestracja uczestników odbywa się tutaj.

  CZYTAJ TAKŻE: Lubdom 2020 – udało się!

   

   

   

   

 • 08:00 -18:00
  2021.01.13-2021.01.17
  szkolenie_ciesielskie_CP

  Szkolenie ciesielskie to wydarzenie, którego w naszym regionie nie było od dawna. Teraz organizuje je Lubelski Ośrodek Szkolenia Dekarzy wspólnie ze świętokrzyską firma Ciesielstwo Polskie.

  Szkolenie ciesielskie to bardzo cenna inicjatywa LOSD. Na Lubelszczyźnie cieśli jest jak na lekarstwo, to duży problem dla całej branży budowlanej. Możliwość wykształcenia nowych specjalistów od budowy konstrukcji dachowej ucieszy na pewno wszystkich inwestorów.

  Zorganizowane przez LOSD i CP szkolenie nie jest tanie. Nie może to dziwić, skoro prawdziwych cieśli, z fachową wiedzą jest coraz mniej. Z drugiej strony ambitny jest też program szkolenia. Każdy uczestnik wybuduje dach modelowy, w którym znajdują się elementy wystarczające do wykonania większości projektowanych dachów w Polsce o jednakowym kącie nachylenia.

  W tym celu uczestniczy nauczą się:

  1. trasowania murłat, płatwi krokwi głównych, krokwi narożnych i koszowych oraz kulawek;
  2. wycinania bez przymierzania całej wywiązki jak wyżej i zmontowania dachu już bez użycia piły;
  3. stosować autorską apkę CP na smartfona – kalkulator ciesielski, który pozwoli im wszystko powyliczać bez znajomości trygonometrii czy potrzeby korzystania z komputera i drogiego oprogramowania.

   

  Szkolenie odbędzie się w dwóch sesjach: 13 stycznia i 17 lutego. Koszt każdego szkolenia to 1800 zł netto. Zajęcia poprowadzi Michał Sadko – mistrz ciesielstwa, blacharz jakości.

  Każdy z jego uczestników otrzyma stosowny certyfikat.

  Rezerwuj online tutaj.


  Ciesielstwo Polskie – Centrum szkoleń oraz zaopatrzenia cieśli i dekarzy Sp. z o.o. to świętokrzyska firma, która zajmuje się między innymi szkoleniem cieśli, blacharzy i dekarzy. Firma zaopatruje ich także w narzędzia niezbędne do kompleksowego wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych.

  Lubelski Ośrodek Szkolenia Dekarzy (LOSD) – ośrodek szkoleniowy, który powstał w Czerniejowie koło Lublina w listopadzie 2019 roku z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Oddział Lubelski. LOSD dysponuje salą do zajęć teoretycznych (prezentacje i wykłady) oraz halą do zajęć praktycznych. Hala ta wyposażona jest w profesjonalne makiety i zaplecze dydaktyczne. Dzięki temu szkolenia dla dekarzy odbywają się tu w komfortowych warunkach, zarówno dla uczestników, jak i prowadzących zajęcia.


  Czytaj także: Szkolenia dla dekarzy – dachówka małoformatowa
  Szkolenia z marką Gerard
  Technik dekarstwa już w 2021 roku?

141516
1718192021
 • Cały dzień
  2021.01.21-2021.01.22
  szkolenia-dla-dekarzy-dachowka-maloformatowa

  Szkolenie dla dekarzy z montażu dachówki małoformatowej oraz obróbek komina i muru ogniowego organizuje LOSD. Współorganizatorem spotkania jest PREFA. Szkolenie jest płatne, a kończy je uzyskanie stosownego certyfikatu.

  Dachówka małoformatowa metalowa to jedno z najlżejszych pokryć dachowych. Na dachach modernizowanych można ją stosować także bez konieczności modyfikacji konstrukcji dachu. Szkolenie dla dekarzy, które przygotował Lubelski Ośrodek Kształcenia Dekarzy wspólnie z firmą Prefa, składać będzie się z dwóch modułów:

  • teoretycznego – prezentacja dachówki małoformatowej Prefa;
  • praktycznego – montaż dachówki małoformatowej i obróbki.

   

  W części praktycznej uczestnicy szkolenia zapoznają się z montażem:

  • systemu rynnowego,
  • dachówek,
  • systemów wentylacji.

   

  Program obejmuje także naukę wykonywania w systemie dachówek małoformatowych obróbek komina i muru ogniowego.

  Zajęcia poprowadzi Mistrz Dekarstwa Adam Heryk. Odbędą się one w Lubelskim Ośrodku Szkolenia Dekarzy w Czerniejowie koło Lublina.

  Koszt szkolenia to 400 zł netto.

  Organizatorzy zapewniają:

  • materiały do ćwiczeń,
  • narzędzia,
  • bufet kawowy,
  • catering (dania obiadowe),
  • certyfikat ukończenia kursu.

   

  Rezerwacja miejsc i dokonywanie płatności odbywają się tutaj.


  Lubelski Ośrodek Szkolenia Dekarzy (LOSD) – ośrodek szkoleniowy, który powstał w Czerniejowie koło Lublina w listopadzie 2019 roku z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Oddział Lubelski. LOSD dysponuje salą do zajęć teoretycznych (prezentacje i wykłady) oraz halą do zajęć praktycznych. Hala ta wyposażona jest w profesjonalne makiety i zaplecze dydaktyczne. Dzięki temu szkolenia dla dekarzy odbywają się tu w komfortowych warunkach, zarówno dla uczestników, jak i prowadzących zajęcia.


  Czytaj także: Targi BAU bezpłatnie
  Top Dekarz – nowy program Creatonu
  Technik dekarstwa już od 2021 roku

 • 10:00 -12:00
  2021.01.21
  rozwoj-kompetencji-zawodowych

   

  Rozwój kompetencji zawodowych można sfinansować środkami unijnymi. O tym jak je pozyskać, dowiedzą się uczestnicy wbinariów, które 21 stycznia br. organizują Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Zamościu i Chełmie.

  Webinarium w Zamościu

  O środki unijne, o których będzie mowa na szkoleniu online, ubiegać mogą się osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przeznaczyć mogą je bądź na szkolenia własne, bądź też szkolenia swoich pracowników. Warunek jest jeden. Mają one służyć podniesieniu kompetencji zawodowych przydatnych w wykonywanej pracy.

  W spotkaniu mogą jednak wziąć udział wszyscy, których interesuje problematyka Funduszy Europejskich. A zwłaszcza możliwość pozyskania wsparcia na rozwój kompetencji zawodowych.

  Webinarium jest bezpłatne, wystarczy zarejestrować się wcześniej tutaj. Po rejestracji na skrzynkę e-mail uczestnik otrzymuje link do logowania na to wydarzenie. Wystarczy w niego kliknąć,  wybrać udział za pomocą przeglądarki – „Zamiast tego dołącz w przeglądarce”, potem należy wpisać swoje imię i nazwisko i kliknąć przycisk „Dołącz”.

  Rozwój kompetencji zawodowych – program spotkania

  11.00 – 11.10 Informacje organizacyjne oraz oferta sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

  11.10 – 11.50 Środki na kursy i szkolenia – dotacje i pożyczki

  11.50 – 12:00 Pytania i odpowiedzi

  Webinarium w Chełmie

  Do udziału w szkoleniu Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na spotkaniu dowiedzą się one, jak mogą sfinansować własny rozwój zawodowy za pomocą środków wspólnotowych z perspektywy budżetowej 2014-2020. Pozyskane fundusze przedsiębiorcy mogą przeznaczyć również na szkolenia dla pracowników.

  Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa godzinę. Procedura rejestracyjna jest taka sama jak na spotkanie w Zamościu i odbywa się tutaj.

   

  Udział w obu spotkaniach jest BEZPŁATNY.

  Czytaj także: Szkolenia z marką Gerard
  Jak radzić sobie ze stresem?
  Negocjacje jako gra psychologiczna


  Kompetencje zawodowe to zdolności indywidualne, poznawcze i predyspozycje zawodowe.

  Należy do nich między innymi umiejętność komunikacji, pracy w grupie, elastyczności, przystosowania się do zmian i podejmowania ryzyka. Najważniejszą kompetencją zawodową jest jednak umiejętność wykorzystywania zdobytych kwalifikacji zawodowych.

  Kwalifikacje zawodowe to nie tylko wiedza, ale i umiejętności niezbędne do wykonywania określonego zawodu. Potwierdzają je z reguły różne dyplomy, zaświadczenia i świadectwa ukończenia szkoły, kursu bądź praktyki.

2223
2425262728
 • 10:30 -18:30
  2021.01.28-2021.01.29
  szkolenie-z-marka-gerard

  Szkolenie z marką Gerard – AHI Roofing wspólnie z producentem pokryć dachowych z posypką organizuje Lubelski Ośrodek Szkolenia Dekarzy. W programie między innymi wole oczko i obniżony montaż okna dachowego.

  Szkolenie z marką Gerard odbędzie w Czerniejowie koło Lublina. Spotkanie potrwa dwa dni. Ponieważ organizatorzy nie zapewniają cateringu, każdy z uczestników musi o obiad zatroszczyć się samodzielnie.

  Zajęcia poprowadzi Mistrz Dekarstwa Andrzej Heryk.

  Program szkolenia zapowiada się bardzo obiecująco, bo przewidziano w nim zarówno podstawy montażu pokrycia wykonanego z blachy z posypką, jak i wykonanie wolego oczka. A to naprawdę duża sztuka!

  Dzień pierwszy

  Nauczysz się:

  • podstaw montażu blachy z posypką,
  • rozwiązań przy okapie, koszu, szczycie oraz kalenicy,
  • obniżonego montażu okna dachowego.

   

  Dzień drugi

  • pokrycie wolego oka.

   

  Koszt szkolenia

  • dekarze niezrzeszeni w PSD – 250 zł netto,
  • członkowie PSD – bezpłatnie

   

  Rezerwacja miejsc i dokonywanie płatności odbywa się tutaj.


  Lubelski Ośrodek Szkolenia Dekarzy (LOSD) – ośrodek szkoleniowy, który powstał w Czerniejowie koło Lublina w listopadzie 2019 roku z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Oddział Lubelski. LOSD dysponuje salą do zajęć teoretycznych (prezentacje i wykłady) oraz halą do zajęć praktycznych. Hala ta wyposażona jest w profesjonalne makiety i zaplecze dydaktyczne. Dzięki temu szkolenia dla dekarzy odbywają się tu w komfortowych warunkach, zarówno dla uczestników, jak i prowadzących zajęcia.


  Czytaj także: Szkolenie dla dekarzy – dachówka małoformatowa

  Technik dekarstwa już w 2021 roku?

   

2930
31      

Artykuły

< 2021 >
Styczeń
NdPnWtŚrCzwPtSo
     1
 • Cały dzień
  2021.01.01
  pracownicze-plany-kapitalowe-w-mikrofirmieanie ppk

  Obowiązek utworzenia PPK przez mikrofirmy wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku. Każda firma lub instytucja, która zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym musi z tego obowiązku wywiązać się najpóźniej do 23 kwietnia br.

  Doskonała większość firm z obowiązkiem utworzenia PPK już się uporała. Na pierwszy ogień poszły przedsiębiorstwa zatrudniająca na dzień 31 grudnia 2018 roku minimum 250 pracowników. One musiały zrobić to w ubiegłym roku, do 25 października. 1 stycznia tego roku PPK powinny utworzyć firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników. Od 1 lipca 2020 roku obowiązek ten dotyczył pracodawców, których załoga w 2019 roku liczyła od 20 do 49 osób. Teraz przyszła kolej na pozostałych. Ze swego obowiązku muszą się wywiązać najpóźniej 23 kwietnia br. I dużo to, i mało czasu na przygotowanie.

  Dużo, bo to prawie cztery miesiące. Mało, bo wielu przedsiębiorców prowadzących mikro firmy nadal nie zna podstawowych założeń dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych.

  Obowiązek utworzenia PPK po konsultacjach z pracownikami

  Przy tworzeniu PPK istotny jest wybór instytucji finansowej, która będzie nimi zarządzała. W podejmowaniu decyzji uczestniczyć powinni pracownicy. Reprezentować mogą ich związki zawodowe, o ile działają w firmie. Jeżeli nie, pracodawca musi skonsultować się z reprezentacją osób zatrudnionych, obejmującą także osoby pracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne czy umowy o pracę nakładczą.

  Kary za niespełnienie wymogów ustawy o PPK

  Grzywną od od 1 tys. do 1 mln zł ukarany może być także pracodawca, który nie dopełni obowiązku:

  • zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
  • dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
  • zgłoszenia wymaganych ustawą danych lub zgłosi nieprawdziwe dane albo udzieli w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmówi ich udzielenia,
  • prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

  Zwolnienia z obowiązku utworzenia PPK

  Z obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zwolnione są firmy zatrudniające mniej niż 10 osób. Ale tylko wtedy, gdy wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

  Pracowniczych Planów Kapitałowych nie muszą tworzyć także firmy, które prowadzą pracownicze programy emerytalne (PPE). Ale tylko ze składką na poziomie minimum 3,5% wynagrodzenia pracownika, a uczestnikami programu jest przynajmniej 25% zatrudnionych.

  Więcej informacji w tekście PPK: Pracownicze Plany Kapitałowe w małej firmie

   

 • Cały dzień
  2021.01.01
  obowiazkowe-zgloszenie-umow-o-dzielo

  Obowiązkowe zgłoszenie umów o dzieło do ZUS, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, wprowadziły przepisy TA 1.0. Ich celem jest pomoc osobom zatrudnionym na umowy cywilnoprawne. Ale czy tylko?

  Od 1 stycznia 2021 roku płatnicy składek i osoby fizyczne zatrudniający osoby podstawie umowy o dzieło muszą fakt ten zgłosić do ZUS. Obowiązek ten reguluje Tarcza Antykryzysowa 1.0 (z marca 2020 roku). Zawarte w niej przepisy zapowiadają stosowną nowelizację ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Po zmianach płatnicy składek i osoby fizyczne zlecające dzieło muszą od 2021 roku informować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami. Zgłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny i zlecający dzieło nie mają obowiązku odprowadzania z tego tytułu żadnych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

  Kogo obowiązkowe zgłoszenie umów o dzieło nie dotyczy?

  Nowy obowiązek nie dotyczy umów, które:

  • zostały zawarte z własnym pracownikiem;
  • są wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale zawarte z innym podmiotem;
  • zostały zawarte z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług wchodzących w zakres prowadzonej przez nie działalności.
  • zawierają podmioty i jednostki organizacyjne nie będące płatnikami składek.

  UWAGA!

  Wszystkie osoby fizyczne mają obowiązek zgłosić do Zakładu każdą zawartą przez siebie umowę o dzieło! Niezależnie od tego, czy są czy też nie są płatnikami składek do ZUS.


  Terminy i druki

  Obowiązkowe zgłoszenie umowy o dzieło musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia. Informację o zawarciu takiej umowy zarówno płatnicy składek, jak  i osoby fizyczne przekazują do ZUS na druku RUD. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało jego wzór, ale w tej chwili jeszcze on nie obowiązuje. W formularzu tym zgłaszający muszą podać dane dotyczące:

  • zamawiającego wykonanie dzieła (identyfikacyjne i adresowe),
  • wykonawcy dzieła (identyfikacyjne i adresowe),
  • zawartych umów o dzieło (data zawarcia umowy, daty jej zakończenia, liczba zawartych umów – max 10 w jednym formularzu).

  UWAGA!

  Płatnicy, którzy zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne, sporządzają deklaracje podatkowe: PIT-4R oraz PIT-8AR, a także informacje podatkowe PIT-11 oraz IFT-1/IFT-1R. Sprawdź terminy i nowe wzory formularzy podatkowych. Poznaj nowe wersje formularzy podatkowych za 2020 rok.


  Jaki cel ma zgłoszenie umów o dzieło?

  Tarcza Antykryzysowa zakłada, że obowiązkowe zgłoszenie umowy o dzieło ułatwi udzielanie państwu pomocy osobom pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych. Ich ewidencjonowanie przez ZUS ma więc charakter statystyczny. Ale nie tylko.

  Zgodnie z nowymi przepisami ZUS może sprawdzić, czy dana umowa o dzieło nie podlega pod ubezpieczenie społeczne. Zakład pod lupę weźmie zwłaszcza sytuacje, w których strony powinny zawrzeć umowę zlecenie. A od tej powinno odprowadzać się składki na ubezpieczenie. Niektórzy specjaliści twierdzą, że obowiązkowe zgłoszenie umowy o dzieło to wstęp do ich oskładkowania w ZUS.

  Czytaj także: Rozwiązania podatkowe w czasach COVID-19
  Skutki podatkowe TA (1). Mikropożyczka

   

2
3456789
10111213
 • Cały dzień
  2021.01.13-2021.01.15
  targi-bau-2021-bezplatnie

  Targi BAU 2021  będą miały wyjątkową formę. Ze względu na pandemię odbędą się wirtualnie. Organizatorzy największego wydarzenia w branży budowlanej zdecydowali o tym już na jesieni 2020 roku.

   

  Wstęp dla wszystkich zwiedzających jest bezpłatny. Wcześniej muszą się jednak zarejestrować na platformie BAU ONLINE. Jako odpowiedź zwrotną otrzymają specjalny bilet wstępu na imprezę. Dzięki niemu mogą korzystać z platformy, umawiać się na spotkania z wystawcami (w formie wideorozmowy) i uczestniczyć w prezentacjach produktów. Zwiedzający mają ponadto dostęp do portalu wystawców i przegląd uczestniczących w targach firm, ich projektów i produktów.

  Na tak dużej imprezie, jaką są monachijskie targi Światowe Wiodące Targi Architektury, Systemów i Materiałów Budowlanych BAU, temat przewodni nie może być jeden. W tym roku będzie ich cztery. Wszystkie związane są z aktualną sytuacją w szeroko rozumianej branży budowlanej i wyzwaniach, jakie przed nią stoją. Za najistotniejsze kierunki rozwoju i problemy do rozwiązania organizatorzy uznali bowiem:

  • transformację cyfrową w budownictwie,
  • domy przyszłości,
  • zmiany klimatyczne,
  • zasoby i recykling,
  • budownictwo po Coronie – co dalej?

   

  Mimo pandemii na targi BAU 2021 organizatorzy zaplanowali także konferencje i dyskusje w ramach Forum Przyszłości Budownictwa. Oczywiście online. Działać będzie także BAU TV Live-Talks.


  Początkowo organizatorzy targi BAU 2021 planowali przeprowadzić w formie hybrydowej. Wystawcy mieli prezentować swoją ofertę w Centrum Kongresowym ICM w Monachium oraz dwóch halach wystawienniczych. Imprezie miały jak zawsze towarzyszyć konferencje, fora i pokazy specjalne. Część konferencyjna miała być transmitowana online. Zanim jednak organizatorzy rozpoczęli realizację tych założeń, rozesłali ankietę do zainteresowanych. Ankieta ta dotyczyła formy, w jakiej wystawcy chcieliby eksponować swoje produkty na podczas tegorocznej edycji BAU. Zdecydowana większość z nich stwierdziła, że koncentruje się na prezentacji wirtualnej, cyfrowej. W efekcie Targi Monachijskie zdecydowały się na targi BAU w wersji on-line.


  Rejestracja uczestników odbywa się tutaj.

  CZYTAJ TAKŻE: Lubdom 2020 – udało się!

   

   

   

   

 • 08:00 -18:00
  2021.01.13-2021.01.17
  szkolenie_ciesielskie_CP

  Szkolenie ciesielskie to wydarzenie, którego w naszym regionie nie było od dawna. Teraz organizuje je Lubelski Ośrodek Szkolenia Dekarzy wspólnie ze świętokrzyską firma Ciesielstwo Polskie.

  Szkolenie ciesielskie to bardzo cenna inicjatywa LOSD. Na Lubelszczyźnie cieśli jest jak na lekarstwo, to duży problem dla całej branży budowlanej. Możliwość wykształcenia nowych specjalistów od budowy konstrukcji dachowej ucieszy na pewno wszystkich inwestorów.

  Zorganizowane przez LOSD i CP szkolenie nie jest tanie. Nie może to dziwić, skoro prawdziwych cieśli, z fachową wiedzą jest coraz mniej. Z drugiej strony ambitny jest też program szkolenia. Każdy uczestnik wybuduje dach modelowy, w którym znajdują się elementy wystarczające do wykonania większości projektowanych dachów w Polsce o jednakowym kącie nachylenia.

  W tym celu uczestniczy nauczą się:

  1. trasowania murłat, płatwi krokwi głównych, krokwi narożnych i koszowych oraz kulawek;
  2. wycinania bez przymierzania całej wywiązki jak wyżej i zmontowania dachu już bez użycia piły;
  3. stosować autorską apkę CP na smartfona – kalkulator ciesielski, który pozwoli im wszystko powyliczać bez znajomości trygonometrii czy potrzeby korzystania z komputera i drogiego oprogramowania.

   

  Szkolenie odbędzie się w dwóch sesjach: 13 stycznia i 17 lutego. Koszt każdego szkolenia to 1800 zł netto. Zajęcia poprowadzi Michał Sadko – mistrz ciesielstwa, blacharz jakości.

  Każdy z jego uczestników otrzyma stosowny certyfikat.

  Rezerwuj online tutaj.


  Ciesielstwo Polskie – Centrum szkoleń oraz zaopatrzenia cieśli i dekarzy Sp. z o.o. to świętokrzyska firma, która zajmuje się między innymi szkoleniem cieśli, blacharzy i dekarzy. Firma zaopatruje ich także w narzędzia niezbędne do kompleksowego wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych.

  Lubelski Ośrodek Szkolenia Dekarzy (LOSD) – ośrodek szkoleniowy, który powstał w Czerniejowie koło Lublina w listopadzie 2019 roku z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Oddział Lubelski. LOSD dysponuje salą do zajęć teoretycznych (prezentacje i wykłady) oraz halą do zajęć praktycznych. Hala ta wyposażona jest w profesjonalne makiety i zaplecze dydaktyczne. Dzięki temu szkolenia dla dekarzy odbywają się tu w komfortowych warunkach, zarówno dla uczestników, jak i prowadzących zajęcia.


  Czytaj także: Szkolenia dla dekarzy – dachówka małoformatowa
  Szkolenia z marką Gerard
  Technik dekarstwa już w 2021 roku?

141516
1718192021
 • Cały dzień
  2021.01.21-2021.01.22
  szkolenia-dla-dekarzy-dachowka-maloformatowa

  Szkolenie dla dekarzy z montażu dachówki małoformatowej oraz obróbek komina i muru ogniowego organizuje LOSD. Współorganizatorem spotkania jest PREFA. Szkolenie jest płatne, a kończy je uzyskanie stosownego certyfikatu.

  Dachówka małoformatowa metalowa to jedno z najlżejszych pokryć dachowych. Na dachach modernizowanych można ją stosować także bez konieczności modyfikacji konstrukcji dachu. Szkolenie dla dekarzy, które przygotował Lubelski Ośrodek Kształcenia Dekarzy wspólnie z firmą Prefa, składać będzie się z dwóch modułów:

  • teoretycznego – prezentacja dachówki małoformatowej Prefa;
  • praktycznego – montaż dachówki małoformatowej i obróbki.

   

  W części praktycznej uczestnicy szkolenia zapoznają się z montażem:

  • systemu rynnowego,
  • dachówek,
  • systemów wentylacji.

   

  Program obejmuje także naukę wykonywania w systemie dachówek małoformatowych obróbek komina i muru ogniowego.

  Zajęcia poprowadzi Mistrz Dekarstwa Adam Heryk. Odbędą się one w Lubelskim Ośrodku Szkolenia Dekarzy w Czerniejowie koło Lublina.

  Koszt szkolenia to 400 zł netto.

  Organizatorzy zapewniają:

  • materiały do ćwiczeń,
  • narzędzia,
  • bufet kawowy,
  • catering (dania obiadowe),
  • certyfikat ukończenia kursu.

   

  Rezerwacja miejsc i dokonywanie płatności odbywają się tutaj.


  Lubelski Ośrodek Szkolenia Dekarzy (LOSD) – ośrodek szkoleniowy, który powstał w Czerniejowie koło Lublina w listopadzie 2019 roku z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Oddział Lubelski. LOSD dysponuje salą do zajęć teoretycznych (prezentacje i wykłady) oraz halą do zajęć praktycznych. Hala ta wyposażona jest w profesjonalne makiety i zaplecze dydaktyczne. Dzięki temu szkolenia dla dekarzy odbywają się tu w komfortowych warunkach, zarówno dla uczestników, jak i prowadzących zajęcia.


  Czytaj także: Targi BAU bezpłatnie
  Top Dekarz – nowy program Creatonu
  Technik dekarstwa już od 2021 roku

 • 10:00 -12:00
  2021.01.21
  rozwoj-kompetencji-zawodowych

   

  Rozwój kompetencji zawodowych można sfinansować środkami unijnymi. O tym jak je pozyskać, dowiedzą się uczestnicy wbinariów, które 21 stycznia br. organizują Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Zamościu i Chełmie.

  Webinarium w Zamościu

  O środki unijne, o których będzie mowa na szkoleniu online, ubiegać mogą się osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przeznaczyć mogą je bądź na szkolenia własne, bądź też szkolenia swoich pracowników. Warunek jest jeden. Mają one służyć podniesieniu kompetencji zawodowych przydatnych w wykonywanej pracy.

  W spotkaniu mogą jednak wziąć udział wszyscy, których interesuje problematyka Funduszy Europejskich. A zwłaszcza możliwość pozyskania wsparcia na rozwój kompetencji zawodowych.

  Webinarium jest bezpłatne, wystarczy zarejestrować się wcześniej tutaj. Po rejestracji na skrzynkę e-mail uczestnik otrzymuje link do logowania na to wydarzenie. Wystarczy w niego kliknąć,  wybrać udział za pomocą przeglądarki – „Zamiast tego dołącz w przeglądarce”, potem należy wpisać swoje imię i nazwisko i kliknąć przycisk „Dołącz”.

  Rozwój kompetencji zawodowych – program spotkania

  11.00 – 11.10 Informacje organizacyjne oraz oferta sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

  11.10 – 11.50 Środki na kursy i szkolenia – dotacje i pożyczki

  11.50 – 12:00 Pytania i odpowiedzi

  Webinarium w Chełmie

  Do udziału w szkoleniu Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na spotkaniu dowiedzą się one, jak mogą sfinansować własny rozwój zawodowy za pomocą środków wspólnotowych z perspektywy budżetowej 2014-2020. Pozyskane fundusze przedsiębiorcy mogą przeznaczyć również na szkolenia dla pracowników.

  Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa godzinę. Procedura rejestracyjna jest taka sama jak na spotkanie w Zamościu i odbywa się tutaj.

   

  Udział w obu spotkaniach jest BEZPŁATNY.

  Czytaj także: Szkolenia z marką Gerard
  Jak radzić sobie ze stresem?
  Negocjacje jako gra psychologiczna


  Kompetencje zawodowe to zdolności indywidualne, poznawcze i predyspozycje zawodowe.

  Należy do nich między innymi umiejętność komunikacji, pracy w grupie, elastyczności, przystosowania się do zmian i podejmowania ryzyka. Najważniejszą kompetencją zawodową jest jednak umiejętność wykorzystywania zdobytych kwalifikacji zawodowych.

  Kwalifikacje zawodowe to nie tylko wiedza, ale i umiejętności niezbędne do wykonywania określonego zawodu. Potwierdzają je z reguły różne dyplomy, zaświadczenia i świadectwa ukończenia szkoły, kursu bądź praktyki.

2223
2425262728
 • 10:30 -18:30
  2021.01.28-2021.01.29
  szkolenie-z-marka-gerard

  Szkolenie z marką Gerard – AHI Roofing wspólnie z producentem pokryć dachowych z posypką organizuje Lubelski Ośrodek Szkolenia Dekarzy. W programie między innymi wole oczko i obniżony montaż okna dachowego.

  Szkolenie z marką Gerard odbędzie w Czerniejowie koło Lublina. Spotkanie potrwa dwa dni. Ponieważ organizatorzy nie zapewniają cateringu, każdy z uczestników musi o obiad zatroszczyć się samodzielnie.

  Zajęcia poprowadzi Mistrz Dekarstwa Andrzej Heryk.

  Program szkolenia zapowiada się bardzo obiecująco, bo przewidziano w nim zarówno podstawy montażu pokrycia wykonanego z blachy z posypką, jak i wykonanie wolego oczka. A to naprawdę duża sztuka!

  Dzień pierwszy

  Nauczysz się:

  • podstaw montażu blachy z posypką,
  • rozwiązań przy okapie, koszu, szczycie oraz kalenicy,
  • obniżonego montażu okna dachowego.

   

  Dzień drugi

  • pokrycie wolego oka.

   

  Koszt szkolenia

  • dekarze niezrzeszeni w PSD – 250 zł netto,
  • członkowie PSD – bezpłatnie

   

  Rezerwacja miejsc i dokonywanie płatności odbywa się tutaj.


  Lubelski Ośrodek Szkolenia Dekarzy (LOSD) – ośrodek szkoleniowy, który powstał w Czerniejowie koło Lublina w listopadzie 2019 roku z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Oddział Lubelski. LOSD dysponuje salą do zajęć teoretycznych (prezentacje i wykłady) oraz halą do zajęć praktycznych. Hala ta wyposażona jest w profesjonalne makiety i zaplecze dydaktyczne. Dzięki temu szkolenia dla dekarzy odbywają się tu w komfortowych warunkach, zarówno dla uczestników, jak i prowadzących zajęcia.


  Czytaj także: Szkolenie dla dekarzy – dachówka małoformatowa

  Technik dekarstwa już w 2021 roku?

   

2930
31