Elektroniczny Dziennik Budowy – GUNB uruchamia system

Redakcja

Elektroniczny dziennik budowy już od 27 stycznia. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchamia system i aplikację, które umożliwiają realizację wszystkich czynności wymaganych przy prowadzeniu dziennika budowy.

Elektroniczny dziennik budowy (EBD) to system, który umożliwia rezygnację z papierowej wersji dziennika budowy i prowadzenie go on-line. System dostępny będzie z poziomuj przeglądarki – urządzenia stacjonarne, oraz za pośrednictwem specjalnej aplikacji – urządzenia mobilne.

W EDB można wystąpić z wnioskiem o wydanie dziennika budowy do właściwego terytorialnie organu administracji budowlanej, odebrać dziennik, a następnie powierzyć obowiązki kierownikowi budowy i pozostałym uczestnikom procesu budowlanego. Wpisy można umieszczać tak, jak w tradycyjnym dzienniku, a dostęp do aktualnego dokumentu jest możliwy z każdego miejsca o dowolnej porze.

Kolejny krok w cyfryzacji w budownictwie

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) jest przełomem dla cyfryzacji w budownictwie. System został zrealizowany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego z myślą o wygodzie użytkowników, opiera się na przepisach prawa i najwyższych standardach bezpieczeństwa. Dziennik budowy jest najważniejszym dokumentem na budowie. Powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu.

Na placu budowy często występują trudne warunki pracy. Dlatego oprócz wersji na komputer, dostępnej dla użytkowników z poziomu przeglądarki internetowej, powstała prosta w obsłudze aplikacja mobilna. EDB można uruchomić na każdym smartfonie, i-phonie i i-padzie bez żadnego specjalistycznego sprzętu i bez stałego dostępu do internetu.

Aplikacja EDB oferuje szereg ułatwień w procesie zarządzania budową. Inwestorzy i kierownicy budowy mogą skorzystać z następujących funkcji:

 • szybkie i proste składanie elektronicznego wniosku o wydanie dziennika budowy do organów administracji architektoniczno-budowlanej (aab) i nadzoru budowlanego (nb),
 • powierzanie obowiązków i określanie ram czasowych pracy geodety i uczestników procesu budowlanego,
  wygodne monitorowanie wpisów i dokumentacji budowy online 24/7,
 • automatyczne wpisy dotyczące przyjęcia i powierzania obowiązków uczestnikom procesu budowlanego,
 • łatwa korekta wpisów,
 • prosta edycja statusów, zamknięcie dziennika jednym kliknięciem w aplikacji.

 

Jak działa Elektroniczny Dziennik Budowy?

Dziennik budowy zakłada inwestor m.in. po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Po uwierzytelnieniu i założeniu konta za pośrednictwem aplikacji EBD inwestor może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie dziennika budowy. Gdy organ wyda EDB, inwestor może do swojego elektronicznego dziennika dodać pozostałych uczestników procesu budowlanego, czyli:

 • kierownika budowy,
 • projektanta,
 • inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • upoważnionego przedstawiciela inwestora.

 

Od chwili, gdy inwestor doda ich do swojego dziennika, osoby te mogą dokonywać wpisów w EBD. W szczególności dotyczy to kierownika budowy, który posiada dodatkowe uprawnienia i jest osobą prowadzącą w imieniu inwestora elektroniczny dziennik. To właśnie pod kątem kierownika budowy została przygotowana prosta w obsłudze i ergonomiczna, mobilna wersja systemu EDB.

Czytaj także: Obowiązki kierownika budowy

Jak prowadzić elektroniczny dziennik budowy?

Prowadzenie dziennika w EDB odbywa się przez umieszczanie w nim odpowiednich wpisów. Wpisy ułożone są tak, jak w tradycyjnym dzienniku. Zaletą aplikacji jest możliwość filtrowania i wyszukiwania wpisów po różnych parametrach, takich jak aktualność wpisu, funkcja autora czy autor wpisu. Dzięki temu rozwiązaniu, w przypadku dużych inwestycji, możemy szybko odnaleźć interesujący nas wpis.

Prowadzenie dziennika budowy w aplikacji EDB polega również na powierzaniu w funkcji uczestnikom procesu budowlanego oraz geodecie, którym inwestor bądź kierownik budowy ustala ramy czasowe ich pracy. Uczestnikom procesu budowlanego nie można jednak odebrać z dnia na dzień dostępu do systemu. Od daty zwolnienia z pełnionej funkcji mają jeszcze 14 na uzupełnienie wpisów.

Zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje przez nadanie mu w systemie EDB statusu „zamknięty”. Dokonuje tego kierownik budowy jednym kliknięciem po zakończeniu wszystkich prac budowlanych bądź rozbiórkowych.


UWAGA!

Inwestorzy, którzy będą prowadzić Elektroniczny Dziennik Budowy, przy oddawaniu obiektu budowlanego do użytkowania będą musieli podać tylko indywidualny numer elektronicznego dziennika budowy.


Czy elektroniczny dziennik budowy jest obowiązkowy?

Prowadzenie dziennika budowy w formie elektronicznej reguluje nowelizacja ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 2022 r. Przepisy noweli nie determinują, w jakiej formie ma być prowadzony dziennik, gdy uruchomiony zostanie system EBD. Inwestor może zatem równie dobrze prowadzić dziennik papierowy. Eksperci przewidują jednak, że docelowo forma elektroniczna będzie obowiązkowa. Czy będzie to za kilka lat czy już wkrótce, nie wiadomo. Ustawodawca nie podał bowiem w tym zakresie żadnej daty.

Oprac. na podstawie materiałów GUNB
Foto otwierające: GUNB