Obowiązkowe zgłoszenie umów o dzieło do ZUS

View Calendar
2021-01-01 Cały dzień

Obowiązkowe zgłoszenie umów o dzieło do ZUS, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, wprowadziły przepisy TA 1.0. Ich celem jest pomoc osobom zatrudnionym na umowy cywilnoprawne. Ale czy tylko?

Od 1 stycznia 2021 roku płatnicy składek i osoby fizyczne zatrudniający osoby podstawie umowy o dzieło muszą fakt ten zgłosić do ZUS. Obowiązek ten reguluje Tarcza Antykryzysowa 1.0 (z marca 2020 roku). Zawarte w niej przepisy zapowiadają stosowną nowelizację ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Po zmianach płatnicy składek i osoby fizyczne zlecające dzieło muszą od 2021 roku informować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami. Zgłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny i zlecający dzieło nie mają obowiązku odprowadzania z tego tytułu żadnych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Kogo obowiązkowe zgłoszenie umów o dzieło nie dotyczy?

Nowy obowiązek nie dotyczy umów, które:

  • zostały zawarte z własnym pracownikiem;
  • są wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale zawarte z innym podmiotem;
  • zostały zawarte z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług wchodzących w zakres prowadzonej przez nie działalności.
  • zawierają podmioty i jednostki organizacyjne nie będące płatnikami składek.

UWAGA!

Wszystkie osoby fizyczne mają obowiązek zgłosić do Zakładu każdą zawartą przez siebie umowę o dzieło! Niezależnie od tego, czy są czy też nie są płatnikami składek do ZUS.


Terminy i druki

Obowiązkowe zgłoszenie umowy o dzieło musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia. Informację o zawarciu takiej umowy zarówno płatnicy składek, jak  i osoby fizyczne przekazują do ZUS na druku RUD. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało jego wzór, ale w tej chwili jeszcze on nie obowiązuje. W formularzu tym zgłaszający muszą podać dane dotyczące:

  • zamawiającego wykonanie dzieła (identyfikacyjne i adresowe),
  • wykonawcy dzieła (identyfikacyjne i adresowe),
  • zawartych umów o dzieło (data zawarcia umowy, daty jej zakończenia, liczba zawartych umów - max 10 w jednym formularzu).

UWAGA!

Płatnicy, którzy zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne, sporządzają deklaracje podatkowe: PIT-4R oraz PIT-8AR, a także informacje podatkowe PIT-11 oraz IFT-1/IFT-1R. Sprawdź terminy i nowe wzory formularzy podatkowych. Poznaj nowe wersje formularzy podatkowych za 2020 rok.


Jaki cel ma zgłoszenie umów o dzieło?

Tarcza Antykryzysowa zakłada, że obowiązkowe zgłoszenie umowy o dzieło ułatwi udzielanie państwu pomocy osobom pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych. Ich ewidencjonowanie przez ZUS ma więc charakter statystyczny. Ale nie tylko.

Zgodnie z nowymi przepisami ZUS może sprawdzić, czy dana umowa o dzieło nie podlega pod ubezpieczenie społeczne. Zakład pod lupę weźmie zwłaszcza sytuacje, w których strony powinny zawrzeć umowę zlecenie. A od tej powinno odprowadzać się składki na ubezpieczenie. Niektórzy specjaliści twierdzą, że obowiązkowe zgłoszenie umowy o dzieło to wstęp do ich oskładkowania w ZUS.

Czytaj także: Rozwiązania podatkowe w czasach COVID-19
Skutki podatkowe TA (1). Mikropożyczka