Rozwój kompetencji zawodowych z FE- webinar

View Calendar

 

Rozwój kompetencji zawodowych można sfinansować środkami unijnymi. O tym jak je pozyskać, dowiedzą się uczestnicy wbinariów, które 21 stycznia br. organizują Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Zamościu i Chełmie.

Webinarium w Zamościu

O środki unijne, o których będzie mowa na szkoleniu online, ubiegać mogą się osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przeznaczyć mogą je bądź na szkolenia własne, bądź też szkolenia swoich pracowników. Warunek jest jeden. Mają one służyć podniesieniu kompetencji zawodowych przydatnych w wykonywanej pracy.

W spotkaniu mogą jednak wziąć udział wszyscy, których interesuje problematyka Funduszy Europejskich. A zwłaszcza możliwość pozyskania wsparcia na rozwój kompetencji zawodowych.

Webinarium jest bezpłatne, wystarczy zarejestrować się wcześniej tutaj. Po rejestracji na skrzynkę e-mail uczestnik otrzymuje link do logowania na to wydarzenie. Wystarczy w niego kliknąć,  wybrać udział za pomocą przeglądarki – „Zamiast tego dołącz w przeglądarce”, potem należy wpisać swoje imię i nazwisko i kliknąć przycisk „Dołącz".

Rozwój kompetencji zawodowych - program spotkania

11.00 - 11.10 Informacje organizacyjne oraz oferta sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

11.10 - 11.50 Środki na kursy i szkolenia - dotacje i pożyczki

11.50 - 12:00 Pytania i odpowiedzi

Webinarium w Chełmie

Do udziału w szkoleniu Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na spotkaniu dowiedzą się one, jak mogą sfinansować własny rozwój zawodowy za pomocą środków wspólnotowych z perspektywy budżetowej 2014-2020. Pozyskane fundusze przedsiębiorcy mogą przeznaczyć również na szkolenia dla pracowników.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa godzinę. Procedura rejestracyjna jest taka sama jak na spotkanie w Zamościu i odbywa się tutaj.

 

Udział w obu spotkaniach jest BEZPŁATNY.

Czytaj także: Szkolenia z marką Gerard
Jak radzić sobie ze stresem?
Negocjacje jako gra psychologiczna


Kompetencje zawodowe to zdolności indywidualne, poznawcze i predyspozycje zawodowe.

Należy do nich między innymi umiejętność komunikacji, pracy w grupie, elastyczności, przystosowania się do zmian i podejmowania ryzyka. Najważniejszą kompetencją zawodową jest jednak umiejętność wykorzystywania zdobytych kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacje zawodowe to nie tylko wiedza, ale i umiejętności niezbędne do wykonywania określonego zawodu. Potwierdzają je z reguły różne dyplomy, zaświadczenia i świadectwa ukończenia szkoły, kursu bądź praktyki.