Wyższe dopłaty w Mój Prąd 4.0

Redakcja

Wyższe dopłaty w Mój Prąd 4.0 obowiązywać będą od 15 grudnia 2022 r. Zmiany obejmą wszystkich beneficjentów aktualnej edycji programu.

Wyższe dopłaty w Mój Prąd 4.0 będą stanowić 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż:

  • 6 tys. zł – do instalacji fotowoltaicznej bez magazynu energii;
  • 15 tys. zł – do magazynów energii;
  • 7 tys. zł – dla osób, które zdecydują się istniejącą instalację doposażyć w magazyn energii i przejdą na rozliczenia w systemie net-billing.

 

Dla kogo Mój Prąd 4.0?

Z dopłat dostępnych w ramach programu Mój Prąd 4.0 skorzystać może:

  • osoba fizyczna, która zamontowała mikroinstalację fotowoltaiczną podłączoną do systemu rozliczeń net-billing;
  • prosument rozliczający się wcześniej w systemie net metering (tzw. system opustów), który przeszedł na rozliczenia w systemie net-billing. Fakt ten musi potwierdzić Operator Systemu Dystrybucji.

 

Nabór wniosków do czwartej edycji programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prowadzi w sposób ciągły od połowy kwietnia 2022 r.

Budżet programu Mój Prąd 4.0 pozostaje bez zmian i wynosi ok 1 mld zł.

CZYTAJ TAKŻE: Wsparcie termomodernizacji w firmach

Wyższe dopłaty w Mój Prąd 4.0 – kogo obejmą?

Jak informuje NFOŚ, wyższe dopłaty w Mój Prąd 4.0 otrzymają wszyscy beneficjenci aktualnej edycji programu. Na większe wsparcie mogą zatem liczyć osoby, które wniosek o dofinansowanie dopiero będą składać. Otrzymają je także ci, którzy wniosek złożyły wcześniej, a także ci, którzy dopłaty już otrzymali. Warunek jest jeden, beneficjenci muszą rozliczać się w obowiązującym w czwartej edycji programu systemie net-billing.

Osoby, które złożyły już wniosek albo nawet już dostały pieniądze, nie muszą składać żadnych dokumentów. Fundusz zapewnia, że przeliczy koszty kwalifikowane we wszystkich wnioskach, które napłynęły do Mój Prąd 4.0. Wyliczy również różnicę pomiędzy wysokością dotacji, które już wypłacił, a kwotą, jaką beneficjent otrzymałby obecnie. Niestety, jak na razie nie ujawniono, czy wypłaty „wyrównań” będą automatyczne.

Jednocześnie NFOŚ informuje, że zasady dofinansowania magazynów ciepła oraz systemów HEMS/EMS (do zarządzania energią) pozostają bez zmian.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski w czwartej edycji programu Mój Prąd zainteresowani dofinansowaniem mogą składać do 31 marca 2023 roku. Mogą to zrobić tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosku o Dofinansowanie (GWD). Pod zakładką Złóż wniosek osoby ubiegające się o dotację w czwartej edycji programu znajdą wykaz dokumentów, które muszą przygotować w wersji elektronicznej.

Więcej informacji o zmianach na stronie programu: mojprad.gov.pl