< 2020 >
Grudzień
NdPnWtŚrCzwPtSo
  123
 • 11:00 -11:45
  2020.12.03
  ppk-w-malej-firmie

  Jak utworzyć PPK w małej firmie? to webinarium z cyklu „PPK ─ plany, prognozy, komentarze”. Jeśli jesteś pracodawcą, który zobowiązany jest do wdrożenia PPK od 1 stycznia 2021 roku, to spotkanie jest właśnie dla Ciebie. Będziesz mógł zadawać własne pytania.

  Spotkanie Jak utworzyć PPK w małej firmie? poprowadzą Tomasz Krygier, ekspert z zakresu wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych, oraz Anna Wijkowska, radca prawny w PFR Portal PPK.

  Uczestnicy dzisiejszego webinarium dowiedzą się m.in.:

  • Jakie firmy i kiedy mają obowiązek utworzenia PPK w przyszłym roku?
  • Czy wszystkie firmy mają obowiązek utworzenia PPK?
  • Jak przygotować się do utworzenia PPK?
  • W jaki sposób zawrzeć umowy tworzące PPK?
  • Co dalej po zawarciu umów?

   

  Spotkanie w formie webinarium potrwa wraz z sesją pytań i odpowiedzi około 45 minut i jest bezpłatne. Zachęcamy do zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami.

  Do udziału wystarczy komputer z dostępem do internetu i rejestracja za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie organizatora.

  Czytaj także: Pracownicze Plany Kapitałowe w małej firmie
  Praca zimą na budowie – obowiązki pracodawcy

45
6789
 • 12:00 -13:30
  2020.12.09
  kontrahenci

  Dobrze wybrani kontrahenci to gwarancja bezpiecznego i płynnego funkcjonowania firmy. Zanim zawrzemy z jakimś dostawcą produktów albo usług umowę, powinniśmy zebrać o nim jak najwięcej informacji. Dzięki temu unikniemy wielu niebezpieczeństw, pułapek i niepotrzebnych błędów. O tym, jak kontrahenci powinni być przez nas sprawdzani, uczestnikom szkolenia wyjaśnią:

  • Aldona Pietrzak, która kieruje działem korporacyjnej i bieżącej obsługi prawnej spółek oraz odpowiada za prace zespołu audytowego przygotowującego;
  • Maciej Boryczko, specjalista z zakresu prawa cywilnego, bieżącej obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego, łączenia, podziału i przekształcania spółek.

   

  Prowadzący poruszą następujące zagadnienia:

  • gdzie znaleźć dane na temat kontrahentów?;
  • sprawdzanie reprezentacji kontrahenta;
  • ryzyka związane z nieprawidłową reprezentacją;
  • czy mogę sprawdzić kondycję finansową kontrahenta?

  Webinarium jest BEZPŁATNE. Zapisy trwają tutaj.

  Czytaj także: Zastaw jako forma zabezpieczenia wierzytelności
  Znaczenie upływu  czasu dla rozliczeń finansowych
  Reforma procedury cywilnej i jej znaczenie dla obrotu gospodarczego


   

  Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości to organizacja pożytku publicznego . Działa od roku 2008. Fundacja jest organizacją non-profit, która działa na rzecz rozwijania i wspierania mikro przedsiębiorczości w Polsce.

101112
13141516
 • 10:00 -15:00
  2020.12.16-2020.12.17
  transformacja-energetyczna

  Transformacja energetyczna i jej wpływ na budownictwo to temat bezpłatnych webinariów, które w dniach 16-17 grudnia br. organizuje Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE. Celem, jaki stawiają sobie organizatorzy szkoleń, jest przygotowanie branży do nadchodzących zmian.

  Transformacja energetyczna według nowych regulacji

  Począwszy od lipca 2020 r. KE przedstawia najważniejsze strategie z zakresu Europejskiego Zielonego Ładu. Obrazują one, jak będzie przebiegać transformacja energetyczna w Unii Europejskiej.

  Przyjęcie tych strategii oznacza zmiany relacji prawnych –  unijnych i krajowych – związanych z efektownością budynków i stosowaniem OZE. Zmienią się także:

  • systemy dofinasowania inwestycji,
  • rynek bankowy i rynek ubezpieczeń,
  • zakres działalności firm produkcyjnych i usługowych związanych z techniką budynkową.

   

  Już teraz dwie najważniejsze strategie Integracja Sektorów Energii oraz Fala Renowacji wskazują na konieczność zasadniczych zmian w podejściu do efektywności energetycznej. Warto się do tych zmian przygotować. Wiele z nich oznacza prawdziwą rewolucję choćby w obszarze zaopatrzenia budynków w energię.

  Czego dowiedzą się uczestnicy spotkania?

  Podczas spotkań on-line eksperci POBE oraz organizacji stowarzyszonych z POBE przedstawią konkretne założenia polityki unijnej odnoszące się do branży energetycznej oraz ich wpływ na budownictwo. Prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytanie:

  1. Jakie są założenia głównej strategii energetycznej UE dotyczące Integracji sektorów energetycznych i strategii Zielony Ład oraz co to oznacza dla branży?
  2. Co zmieni się w wyposażeniu technicznym i standardzie budynków mieszkalnych w związku z WT 2021?
  3. Jak wygląda perspektywa stosowania w nowych budynkach systemów grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (wentylacja z odzyskiem ciepła, pompy ciepła, fotowoltaika, kolektory słoneczne) oraz izolacji termicznej przegród?
  4. Jakich kolejnych zmian w warunkach technicznych budynków możemy spodziewać się w najbliższych latach?
  5. Jaka będzie rola rozwiązań opartych o OZE?
  6. Czy w nowej perspektywie budżetowej UE będzie wspierać rozwiązania grzewcze oparte o paliwa kopalne?
  7. Jakie wsparcie Komisji Europejskiej w ramach Zielonego Ładu uzyska transformacja energetyczna na poziomie konkretnych rozwiązań?
  8. Jaką rolę w Fali Renowacji pełnią budynki gotowe, prefabrykowane?
  9. Co to jest taksonomia i jak ona wpłynie na rozwój zrównoważonych rozwiązań w systemach ogrzewnictwa i ciepłownictwa w Polsce?
  10. W jakim kierunku  w najbliższych latach powinny się rozwijać firmy projektowe i instalacyjne ?
  Podczas webinariów przewidziana jest prezentacja:
  • poradnika POBE na temat Strategii UE Integracji Systemu Energetycznego i Fali renowacji;
  • aktualizacji poradnika Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku?

   

  Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Liczba miejsc ograniczona.

  Rejestracja na webinaria odbywa się tutaj.

   

17
 • 09:00 -10:00
  2020.12.17
  dach-zielony

  Dach zielony to specyficzna technologia, której zadaniem jest zwiększanie terenów zielonych w miastach. Jego wykonanie musi być staranne i rzetelne. Jak to zrobić krok po kroku wytłumaczą eksperci firmy Matizol podczas szkolenia on-line.

  Technologia dachu zielonego ma sprzyjać rozwojowi terenów zielonych w miastach. A przynajmniej rekompensować ich utratę na skutek coraz bardziej zwartej zabudowy. Warstwa roślinna ma zapewniać bioróżnorodność systemów zielonych w miastach i oczyszczanie powietrza. Z drugiej strony, poprawia izolacyjność cieplną i akustyczną obiektów. Pod warunkiem, że wykonano ją z odpowiednich materiałów i zgodnie ze sztuką dekarską. Jak to zrobić rzetelnie, tak aby dach zielony spełniał swoje zadania, wyjaśnią eksperci firmy Matizol.

  Dach zielony – szybki i prosty montaż

  Szkolenie, które przygotowali eksperci Matizol, będzie składać się z następujących elementów:

  • przygotowanie podłoża i gruntownie,
  • montaż papy antykorzennej,
  • instalacja włókniny ochronnej i maty drenażowo-kumulacyjnej,
  • wykonanie opaski żwirowej,
  • ułożenie substratu i sadzenie roślin.

   

  Rejestracja odbywa się na stronie organizatora.

  Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty. Ci, którym nie uda się w szkoleniu uczestniczyć, mogą obejrzeć je na życzenie po wypełnieniu formularza (link jak powyżej).

  CZYTAJ TAKŻE: W zgodzie z naturą. Balastowanie dachów płaskich

  Budownictwo przyszłości. Raport EFL

  Poprawna izolacja dachu skośnego wełną mineralną

   

1819
20
 • Cały dzień
  2020.12.20

  Odroczenie terminu wpłaty zaliczek pobranych od podatników z tytułu wynagrodzeń dotyczy płatników, którzy:

  1. ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii. Do konsekwencji tych należy na przykład zakaz prawny prowadzenia działalności lub jej faktyczne ograniczenie, zmniejszenie się płynności finansowej, spadek przychodów czy też zmniejszenie liczby pracowników w związku z wymienionymi okolicznościami;
  2. są płatnikami zaliczek na podatek dochodowy ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (art. 12 PIT), działalności wykonywanej osobiście, umów zlecenia i o dzieło (art. 13 pkt 8 PIT), z tytułu praw autorskich i pokrewnych, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
212223242526
2728293031
 • Cały dzień
  2020.12.31
  WT21

  WT21, czyli nowe warunki techniczne dla budynków, ostatecznie zaczynają obwiązywać nie od 1 stycznia 2021, ale od 31 grudnia tego roku. Branża przygotowywała się na ten moment od sześciu lat.

  Warunki techniczne dla budynków, które wchodzą właśnie w życie, wprowadziła nowela Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 2013 roku. Branża miała więc sześć lat na przygotowanie się do rygorystycznych wymagań, które muszą spełnić ściany, okna czy dachy. Generalnie cel jest jeden – zmniejszenie energochłonności budownictwa mieszkaniowego.

  Ciepłochronność i energooszczędność

  Zgodnie z nowymi warunkami technicznymi, powszechnie już nazywanymi WT21, współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych w budynkach mieszkalnych nie będzie mógł być wyższy niż 0,2 W/m2·K. Dla dachów U nie może być wyższe niż 0,15 W/m2·K, a dla okien fasadowych 0,90 W/m2·K.

  Wysokie wymagania wobec przegród oddzielających wnętrze budynku od otoczenia to rezultat zmierzania budownictwa w kierunku obiektów zero- bądź nawet plusenergetycznych. W tej chwili zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną (Ep), czyli tę, którą trzeba do niego dostarczyć, maksymalnie może wynosić 70 kW/m2/rok. To aż o 25 kW mniej niż do tej pory. Tak nisko zdefiniowany współczynnik Ep (energia, którą trzeba dostarczyć do budynku), wymusza stosowanie rozwiązań OZE.

  Komfort powietrza wewnętrznego

  Obostrzeniu podlegają także wymagania w zakresie wentylacji budynków i jego szczelności. Szczelne muszą być wszystkie styki ścian, montaż okien oraz przejścia instalacyjne. WT21 wyznaczają dopuszczalny w tych miejscach poziom infiltracji powietrza na skutek tzw. mostków cieplnych. Wentylacja budynków ma zaś z jednej strony dostarczyć do pomieszczeń określoną ilość świeżego powietrza oraz zapobiegać ich zawilgoceniu. Przeciwdziałać zawilgoceniu powinny też ściany i okna.

  Wszystko to oznacza, że przed nie lada wyzwaniami postawieni zostali architekci i projektanci. Aby sprostać WT21 muszą dysponować ogromną wiedzą na temat materiałów i technologii dostępnych na rynku. Doskonale muszą też poruszać się w gąszczu obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego. WT 21 to także wyzwanie dla wykonawców. Od rzetelności ich pracy zależy, czy zrealizowany budynek faktycznie spełnia nowe wymagania.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. 2020)

  Czytaj także: WT21 (1). Ściany chroniące ciepło

   

  

Artykuły

< 2020 >
Grudzień
NdPnWtŚrCzwPtSo
  123
 • 11:00 -11:45
  2020.12.03
  ppk-w-malej-firmie

  Jak utworzyć PPK w małej firmie? to webinarium z cyklu „PPK ─ plany, prognozy, komentarze”. Jeśli jesteś pracodawcą, który zobowiązany jest do wdrożenia PPK od 1 stycznia 2021 roku, to spotkanie jest właśnie dla Ciebie. Będziesz mógł zadawać własne pytania.

  Spotkanie Jak utworzyć PPK w małej firmie? poprowadzą Tomasz Krygier, ekspert z zakresu wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych, oraz Anna Wijkowska, radca prawny w PFR Portal PPK.

  Uczestnicy dzisiejszego webinarium dowiedzą się m.in.:

  • Jakie firmy i kiedy mają obowiązek utworzenia PPK w przyszłym roku?
  • Czy wszystkie firmy mają obowiązek utworzenia PPK?
  • Jak przygotować się do utworzenia PPK?
  • W jaki sposób zawrzeć umowy tworzące PPK?
  • Co dalej po zawarciu umów?

   

  Spotkanie w formie webinarium potrwa wraz z sesją pytań i odpowiedzi około 45 minut i jest bezpłatne. Zachęcamy do zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami.

  Do udziału wystarczy komputer z dostępem do internetu i rejestracja za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie organizatora.

  Czytaj także: Pracownicze Plany Kapitałowe w małej firmie
  Praca zimą na budowie – obowiązki pracodawcy

45
6789
 • 12:00 -13:30
  2020.12.09
  kontrahenci

  Dobrze wybrani kontrahenci to gwarancja bezpiecznego i płynnego funkcjonowania firmy. Zanim zawrzemy z jakimś dostawcą produktów albo usług umowę, powinniśmy zebrać o nim jak najwięcej informacji. Dzięki temu unikniemy wielu niebezpieczeństw, pułapek i niepotrzebnych błędów. O tym, jak kontrahenci powinni być przez nas sprawdzani, uczestnikom szkolenia wyjaśnią:

  • Aldona Pietrzak, która kieruje działem korporacyjnej i bieżącej obsługi prawnej spółek oraz odpowiada za prace zespołu audytowego przygotowującego;
  • Maciej Boryczko, specjalista z zakresu prawa cywilnego, bieżącej obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego, łączenia, podziału i przekształcania spółek.

   

  Prowadzący poruszą następujące zagadnienia:

  • gdzie znaleźć dane na temat kontrahentów?;
  • sprawdzanie reprezentacji kontrahenta;
  • ryzyka związane z nieprawidłową reprezentacją;
  • czy mogę sprawdzić kondycję finansową kontrahenta?

  Webinarium jest BEZPŁATNE. Zapisy trwają tutaj.

  Czytaj także: Zastaw jako forma zabezpieczenia wierzytelności
  Znaczenie upływu  czasu dla rozliczeń finansowych
  Reforma procedury cywilnej i jej znaczenie dla obrotu gospodarczego


   

  Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości to organizacja pożytku publicznego . Działa od roku 2008. Fundacja jest organizacją non-profit, która działa na rzecz rozwijania i wspierania mikro przedsiębiorczości w Polsce.

101112
13141516
 • 10:00 -15:00
  2020.12.16-2020.12.17
  transformacja-energetyczna

  Transformacja energetyczna i jej wpływ na budownictwo to temat bezpłatnych webinariów, które w dniach 16-17 grudnia br. organizuje Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE. Celem, jaki stawiają sobie organizatorzy szkoleń, jest przygotowanie branży do nadchodzących zmian.

  Transformacja energetyczna według nowych regulacji

  Począwszy od lipca 2020 r. KE przedstawia najważniejsze strategie z zakresu Europejskiego Zielonego Ładu. Obrazują one, jak będzie przebiegać transformacja energetyczna w Unii Europejskiej.

  Przyjęcie tych strategii oznacza zmiany relacji prawnych –  unijnych i krajowych – związanych z efektownością budynków i stosowaniem OZE. Zmienią się także:

  • systemy dofinasowania inwestycji,
  • rynek bankowy i rynek ubezpieczeń,
  • zakres działalności firm produkcyjnych i usługowych związanych z techniką budynkową.

   

  Już teraz dwie najważniejsze strategie Integracja Sektorów Energii oraz Fala Renowacji wskazują na konieczność zasadniczych zmian w podejściu do efektywności energetycznej. Warto się do tych zmian przygotować. Wiele z nich oznacza prawdziwą rewolucję choćby w obszarze zaopatrzenia budynków w energię.

  Czego dowiedzą się uczestnicy spotkania?

  Podczas spotkań on-line eksperci POBE oraz organizacji stowarzyszonych z POBE przedstawią konkretne założenia polityki unijnej odnoszące się do branży energetycznej oraz ich wpływ na budownictwo. Prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytanie:

  1. Jakie są założenia głównej strategii energetycznej UE dotyczące Integracji sektorów energetycznych i strategii Zielony Ład oraz co to oznacza dla branży?
  2. Co zmieni się w wyposażeniu technicznym i standardzie budynków mieszkalnych w związku z WT 2021?
  3. Jak wygląda perspektywa stosowania w nowych budynkach systemów grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (wentylacja z odzyskiem ciepła, pompy ciepła, fotowoltaika, kolektory słoneczne) oraz izolacji termicznej przegród?
  4. Jakich kolejnych zmian w warunkach technicznych budynków możemy spodziewać się w najbliższych latach?
  5. Jaka będzie rola rozwiązań opartych o OZE?
  6. Czy w nowej perspektywie budżetowej UE będzie wspierać rozwiązania grzewcze oparte o paliwa kopalne?
  7. Jakie wsparcie Komisji Europejskiej w ramach Zielonego Ładu uzyska transformacja energetyczna na poziomie konkretnych rozwiązań?
  8. Jaką rolę w Fali Renowacji pełnią budynki gotowe, prefabrykowane?
  9. Co to jest taksonomia i jak ona wpłynie na rozwój zrównoważonych rozwiązań w systemach ogrzewnictwa i ciepłownictwa w Polsce?
  10. W jakim kierunku  w najbliższych latach powinny się rozwijać firmy projektowe i instalacyjne ?
  Podczas webinariów przewidziana jest prezentacja:
  • poradnika POBE na temat Strategii UE Integracji Systemu Energetycznego i Fali renowacji;
  • aktualizacji poradnika Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku?

   

  Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Liczba miejsc ograniczona.

  Rejestracja na webinaria odbywa się tutaj.

   

17
 • 09:00 -10:00
  2020.12.17
  dach-zielony

  Dach zielony to specyficzna technologia, której zadaniem jest zwiększanie terenów zielonych w miastach. Jego wykonanie musi być staranne i rzetelne. Jak to zrobić krok po kroku wytłumaczą eksperci firmy Matizol podczas szkolenia on-line.

  Technologia dachu zielonego ma sprzyjać rozwojowi terenów zielonych w miastach. A przynajmniej rekompensować ich utratę na skutek coraz bardziej zwartej zabudowy. Warstwa roślinna ma zapewniać bioróżnorodność systemów zielonych w miastach i oczyszczanie powietrza. Z drugiej strony, poprawia izolacyjność cieplną i akustyczną obiektów. Pod warunkiem, że wykonano ją z odpowiednich materiałów i zgodnie ze sztuką dekarską. Jak to zrobić rzetelnie, tak aby dach zielony spełniał swoje zadania, wyjaśnią eksperci firmy Matizol.

  Dach zielony – szybki i prosty montaż

  Szkolenie, które przygotowali eksperci Matizol, będzie składać się z następujących elementów:

  • przygotowanie podłoża i gruntownie,
  • montaż papy antykorzennej,
  • instalacja włókniny ochronnej i maty drenażowo-kumulacyjnej,
  • wykonanie opaski żwirowej,
  • ułożenie substratu i sadzenie roślin.

   

  Rejestracja odbywa się na stronie organizatora.

  Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty. Ci, którym nie uda się w szkoleniu uczestniczyć, mogą obejrzeć je na życzenie po wypełnieniu formularza (link jak powyżej).

  CZYTAJ TAKŻE: W zgodzie z naturą. Balastowanie dachów płaskich

  Budownictwo przyszłości. Raport EFL

  Poprawna izolacja dachu skośnego wełną mineralną

   

1819
20
 • Cały dzień
  2020.12.20

  Odroczenie terminu wpłaty zaliczek pobranych od podatników z tytułu wynagrodzeń dotyczy płatników, którzy:

  1. ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii. Do konsekwencji tych należy na przykład zakaz prawny prowadzenia działalności lub jej faktyczne ograniczenie, zmniejszenie się płynności finansowej, spadek przychodów czy też zmniejszenie liczby pracowników w związku z wymienionymi okolicznościami;
  2. są płatnikami zaliczek na podatek dochodowy ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (art. 12 PIT), działalności wykonywanej osobiście, umów zlecenia i o dzieło (art. 13 pkt 8 PIT), z tytułu praw autorskich i pokrewnych, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
212223242526
2728293031
 • Cały dzień
  2020.12.31
  WT21

  WT21, czyli nowe warunki techniczne dla budynków, ostatecznie zaczynają obwiązywać nie od 1 stycznia 2021, ale od 31 grudnia tego roku. Branża przygotowywała się na ten moment od sześciu lat.

  Warunki techniczne dla budynków, które wchodzą właśnie w życie, wprowadziła nowela Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 2013 roku. Branża miała więc sześć lat na przygotowanie się do rygorystycznych wymagań, które muszą spełnić ściany, okna czy dachy. Generalnie cel jest jeden – zmniejszenie energochłonności budownictwa mieszkaniowego.

  Ciepłochronność i energooszczędność

  Zgodnie z nowymi warunkami technicznymi, powszechnie już nazywanymi WT21, współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych w budynkach mieszkalnych nie będzie mógł być wyższy niż 0,2 W/m2·K. Dla dachów U nie może być wyższe niż 0,15 W/m2·K, a dla okien fasadowych 0,90 W/m2·K.

  Wysokie wymagania wobec przegród oddzielających wnętrze budynku od otoczenia to rezultat zmierzania budownictwa w kierunku obiektów zero- bądź nawet plusenergetycznych. W tej chwili zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną (Ep), czyli tę, którą trzeba do niego dostarczyć, maksymalnie może wynosić 70 kW/m2/rok. To aż o 25 kW mniej niż do tej pory. Tak nisko zdefiniowany współczynnik Ep (energia, którą trzeba dostarczyć do budynku), wymusza stosowanie rozwiązań OZE.

  Komfort powietrza wewnętrznego

  Obostrzeniu podlegają także wymagania w zakresie wentylacji budynków i jego szczelności. Szczelne muszą być wszystkie styki ścian, montaż okien oraz przejścia instalacyjne. WT21 wyznaczają dopuszczalny w tych miejscach poziom infiltracji powietrza na skutek tzw. mostków cieplnych. Wentylacja budynków ma zaś z jednej strony dostarczyć do pomieszczeń określoną ilość świeżego powietrza oraz zapobiegać ich zawilgoceniu. Przeciwdziałać zawilgoceniu powinny też ściany i okna.

  Wszystko to oznacza, że przed nie lada wyzwaniami postawieni zostali architekci i projektanci. Aby sprostać WT21 muszą dysponować ogromną wiedzą na temat materiałów i technologii dostępnych na rynku. Doskonale muszą też poruszać się w gąszczu obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego. WT 21 to także wyzwanie dla wykonawców. Od rzetelności ich pracy zależy, czy zrealizowany budynek faktycznie spełnia nowe wymagania.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. 2020)

  Czytaj także: WT21 (1). Ściany chroniące ciepło