Nowość! Optogrunt SuperContact ETR

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

Optogrunt SuperContact ETR z piaskiem kwarcowym zwiększa przyczepność kolejnych warstw do podłoży trudnych. Silnie przylega do bardzo gładkich i niechłonnych podłoży.

Zastosowanie

Na podłożach anhydrytowych, gipsowych, drewnopochodnych itp. nowy OPTOLITH poprawia przyczepność kolejnych warstw, tworząc na nich powłokę chroniącą przed wnikaniem wilgoci. Eliminuje również ryzyko powstawania w obszarze połączenia podłoża gipsowego i cementowego ettringitu.

Szczególnie polecany jako mostek sczepny na podłoża niechłonne lub o bardzo niskiej chłonności, takie jak ceramiczne, glazurowane, gresowe, szkło metal, stare podłoża epoksydowe, szczelny beton.

SuperContact ETR stosuje się pod zaprawy klejące do okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego, masy samopoziomujące, zaprawy do wyrównywania i napraw, tynki lub gładzie. Może być stosowany na powierzchniach narażonych na zwiększone oddziaływanie wilgoci w tzw. „pomieszczeniach mokrych”, jak również na zewnątrz.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przed przystąpieniem do aplikacji gruntu SuperContact ETR musi być w swej warstwie szczepnej nośne, odtłuszczone, równe, suche, wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego oraz chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów, podłoże oczyszczamy mechanicznie, a następnie zmywamy wodą i odkażamy preparatem Optogrunt Fungith. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy – jak na przykład odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie – usuwamy. Stare i/lub zabrudzone podłoża myjemy i odtłuszczamy wodą z dodatkiem preparatu czyszczącego. Podłoża bardzo gładkie (na przykład glazurowane), jak również gipsowe i anhydrytowe przeszlifowujemy papierem ściernym i odkurzamy. Te z powłokami malarskimi, lamperie, płytki ceramiczne i kamienne dokładnie oczyszczamy z substancji zmniejszających przyczepność.

Optogrunt SuperContact ETR można nakładać tylko na w pełni związane podłoże, w szczególności dotyczy to podkładów mineralnych. Wysoka alkaliczność świeżych tynków, posadzek może niekorzystnie oddziaływać na warstwę gruntu. Zalecane czasy sezonowania podłoży betonowych przed aplikacją preparatu SuperContact ETR to minimum 28 dni.

Aplikacja

Wyrób dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. W przypadku stosowania Optogrunt SuperContact ETR jako „mostka sczepnego”, nie możemy go rozcieńczać. Spowoduje to obniżenie lub utratę parametrów technicznych. Jako grunt odcinający na podłoża wrażliwe: gipsowe, anhydrytowe, drewnopodobne, produkt nakładamy w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę nanosimy z gruntu rozcieńczonego z wodą w proporcji 1:1, drugą bez rozcieńczenia po przeschnięciu pierwszej. Grunt nakładamy równomiernie przy pomocy pędzla lub wałka.

Produkt stosujemy w temperaturze od +8° do +30°C – dotyczy to zarówno temperatury powietrza, jak również podłoża i materiału. Czas schnięcia nałożonego gruntu w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%, wynosi 6 – 8 godzin. Z nałożeniem wierzchniej warstwy, zalecamy odczekanie do całkowitego wyschnięcia gruntu SuperContact ETR, tj. do dnia następnego.

Gruntu SuperContact ETR nie aplikujemy na powierzchnie przemrożone, w czasie opadów atmosferycznych i krótko po deszczu, kiedy powierzchnie są jeszcze mokre, przy zbyt wysokiej temperaturze lub wilgotności powietrza oraz w czasie silnego nasłonecznienia. Powierzchnię pokrytą Optogrunt SuperContact ETR chronimy również, aż do całkowitego jej wyschnięcia przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza mogą znacząco wydłużyć czas wysychania gruntu.

Cena: 30 zł/kg brutto