Najlepsze kotły na pellet i drewno 2022

Redakcja

Najlepsze kotły na pellet i drewno dostępne na polskim rynku w 2022 roku wybrało jury konkursu TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwo. O wygranej decydowała efektywność energetyczna kotła i ekologiczne spalanie paliwa.

Jak najlepsze kotły na pellet i drewno wybierało jury konkursu?

Aby urządzenie wzięło udział w konkursie TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwo, producenci i dystrybutorzy nie wnoszą żadnych opłat. Konkurs jest od nich całkowicie niezależny. Firmy przesyłają jedynie niezbędną dokumentację. Oceniając efektywność energetyczną kotłów i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na stałe biopaliwa, złożone z ekspertów branżowych jury TOPTEN-HACKS 2022, uwzględnia dane zawarte w:

 • standardowych deklaracjach,
 • obiektywnych testach urządzeń uczestniczących w konkursie,
 • analizach opracowanych przez instytucje niezależne.

 

Jakie kotły i ogrzewacze biorą udział w konkursie?

Urządzenia grzewcze na biopaliwa stałe, które mogą wziąć udział w konkursie podzielono na dwie kategorie główne:

 • kotły c.o. o znamionowej mocy cieplnej równej lub mniejszej od 70 kW,
 • miejscowe ogrzewacze pomieszczeń z zamkniętą komora spalania o mocy cieplnej równej lub mniejszej od 50 kW.

 

Kategoria kotły c.o. obejmuje urządzenia spalające:

 • ładowane ręcznie okresowo (co jakiś czas) drewno kawałkowe, polana lub brykiet drzewnym;
 • w sposób zautomatyzowany pellet drzewny.

 

Kategoria miejscowe ogrzewacze pomieszczeń obejmuje:

 • piece, kominki, piece akumulacyjne oraz piece z wodnym wymiennikiem ciepła, które spalają drewno kawałkowe, polana lub brykiet drzewny, ładowane ręcznie w sposób okresowy;
 • zautomatyzowane piece spalające pellet drzewny.

 

Aby zgłoszony do konkursu kocioł, piec czy kominek został do niego zakwalifikowany, spełnione muszą być dwa warunki:

 • zgłaszający musi dostarczyć pełną dokumentację urządzenia;
 • urządzenie musi spełniać określone wymagania w zakresie emisji cząstek stałych. Dla kotłów grzewczych wartość sezonowej emisji cząstek stałych PM (FPM) wynosi 20 mg/m3*. Kominki i piece natomiast muszą w tym zakresie spełniać wymagania Rozporządzenie KE (UE) 2015/1185.

* spaliny suche, temp. 0°C, ciśnienie 1013 mbar, o zawartości 10% tlenu

 

Najlepsze kotły na stałe biopaliwa w 2022 r.

Za najlepszy kocioł c.o. o mocy do 70 kW z załadunkiem ręcznym jury TOPTEN HACKS uznało model SMART HV 20 kW. Jego producentem jest austriacka firmę HARGASSNER Ges mbH Anton Hargassner. W Polsce ich dystrybucją zajmuje się firma Rakoczy Stal Sp. z o.o., Wyłączny Przedstawiciel producenta w naszym kraju.

W kategorii Kocioł c.o. z automatycznym zasilaniem stałym biopaliwem o mocy cieplnej do 70 kW jury wybrało aż czterech laureatów. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych analiz najlepsze kotły na pellet dostępne na polskim rynku w ubiegłym roku to:

 • EKO Balance 24 kW – PPUH ZAMECH Zygmunt Nocoń;
 • FIREMAX 20 kW – Rakoczy Stal Sp. z o.o. ul.;
 • DIAMENT 10 kW – Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC;
 • najlepsze-kotly-na-pelletRUBIN 21 kW – Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC

 

Spośród zgłoszonych do konkursu miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń w gronie laureatów TOPTEN-HACKS 2022 znalazły się tylko dwa urządzenia:

 • wkład kominkowy LUCY 14 SLIM 10 kW firmy Kratki.pl Marek Bal;
 • miejscowy ogrzewacz SORA (piec kominkowy) 7 kW firmy NORDflam HS Sp. z o.o.

 

Zarówno LUCY, jak i SORA to urządzenie z ręcznym załadunkiem paliwa.

CZYTAJ TAKŻE: Najlepsze okna – ranking TOPTEN HACKS

Foto otwierające: Zamech 


O konkursie

Konkurs dla producentów kotłów c.o. małej mocy organizowany jest od 2016 roku przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) oraz Polską Izbę Ekologii (PIE). W latach 2016–2019 oceniane były w nim kotły c.o. zasilane węglem, pelletem, brykietem drzewnym i polanami drewna. Od roku 2021 obejmuje wyłącznie urządzenia grzewcze na biopaliwa stałe, produkty przetwarzania masy drzewnej.

Celem konkursu jest promowanie w Polsce i poza jej granicami najbardziej energooszczędnych i niskoemisyjnych urządzeń grzewczych zasilanych stałymi biopaliwami, pochodnymi biomasy drzewnej. Konkurs ma zachęcić konsumentów do świadomego wyboru produktów efektywnych energetycznie i najmniej obciążających środowisko.