Oświadczenie o tani prąd

Redakcja

Oświadczenie o tani prąd to oświadczenie, które składają mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Dokument jest niezbędny do zakupu energii elektrycznej w 2023 roku za 785 zł za 1 MWh, czyli 0,79 zł za 1 kWh.

Możliwość zastosowania ceny 785 zł/MWh wprowadzona została dzięki ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Oświadczenie o tani prąd to dokument, który daje prawo zakupu cen energii po niższych cenach w 2023 roku. Jeżeli do 30 listopada br. przedsiębiorca złoży je u swojego dostawcy, przez cały 2023 r. za energię elektryczną będzie płacił 0,79 zł/kWh. Podmiotami uprawnionymi do złożenia Oświadczenia są mikro, małe i średnie firmy w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców.

Oświadczenie o tani prąd – jak  złożyć?

Oświadczenie można złożyć zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Jego wzór Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamieszcza na swoich stronach. Przedsiębiorca znajdzie je także na stronach ENEA, PGE i Tauron. Forma elektroniczna wymaga uwierzytelnienia. Przedsiębiorca może to zrobić:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • podpisem zaufanym;
  • podpisem osobistym.

Przedsiębiorcy, którzy złożą oświadczenie po 30 listopada br., też będą mogli korzystać z tańszej energii. Niestety nie od początku 2023 roku, ale od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczyli ten dokument do swojego dostawcy. Oznacza to, że oświadczenie o tani prąd można złożyć w dowolnym momencie. Jednak dopóki przedsiębiorca go nie złoży, od 1 stycznia 2023 roku za prąd będzie płacił po cenach rynkowych.

Na co uważać?

Aby skorzystać z niższej ceny na energię elektryczną, mikro, mali i średni przedsiębiorcy muszą podać planowane zużycie prądu na rok 2023. Jeżeli nie będą montować dodatkowych urządzeń zużywających energię, w oświadczeniu powinni wpisać dane za rok 2022 lub poprzedni. Ci, którzy przewidują większy pobór, wpisują szacowne zużycie energii w roku 2023.  Posługiwać można się zarówno kWh, jak i MWh.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi różne rodzaje działalności gospodarczej, musi określić tzw. działalność podstawową. Zgodnie z Wyjaśnieniami Ministerstwa Klimatu i Środowiska dokonuje tego w oparciu o zasady PKD  (działalność podstawowa = działalność przeważająca).