Obowiązek utworzenia PPK obejmuje mikrofirmy

View Calendar
2021-01-01 Cały dzień

Obowiązek utworzenia PPK przez mikrofirmy wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku. Każda firma lub instytucja, która zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym musi z tego obowiązku wywiązać się najpóźniej do 23 kwietnia br.

Doskonała większość firm z obowiązkiem utworzenia PPK już się uporała. Na pierwszy ogień poszły przedsiębiorstwa zatrudniająca na dzień 31 grudnia 2018 roku minimum 250 pracowników. One musiały zrobić to w ubiegłym roku, do 25 października. 1 stycznia tego roku PPK powinny utworzyć firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników. Od 1 lipca 2020 roku obowiązek ten dotyczył pracodawców, których załoga w 2019 roku liczyła od 20 do 49 osób. Teraz przyszła kolej na pozostałych. Ze swego obowiązku muszą się wywiązać najpóźniej 23 kwietnia br. I dużo to, i mało czasu na przygotowanie.

Dużo, bo to prawie cztery miesiące. Mało, bo wielu przedsiębiorców prowadzących mikro firmy nadal nie zna podstawowych założeń dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Obowiązek utworzenia PPK po konsultacjach z pracownikami

Przy tworzeniu PPK istotny jest wybór instytucji finansowej, która będzie nimi zarządzała. W podejmowaniu decyzji uczestniczyć powinni pracownicy. Reprezentować mogą ich związki zawodowe, o ile działają w firmie. Jeżeli nie, pracodawca musi skonsultować się z reprezentacją osób zatrudnionych, obejmującą także osoby pracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne czy umowy o pracę nakładczą.

Kary za niespełnienie wymogów ustawy o PPK

Grzywną od od 1 tys. do 1 mln zł ukarany może być także pracodawca, który nie dopełni obowiązku:

  • zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
  • dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
  • zgłoszenia wymaganych ustawą danych lub zgłosi nieprawdziwe dane albo udzieli w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmówi ich udzielenia,
  • prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

Zwolnienia z obowiązku utworzenia PPK

Z obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zwolnione są firmy zatrudniające mniej niż 10 osób. Ale tylko wtedy, gdy wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Pracowniczych Planów Kapitałowych nie muszą tworzyć także firmy, które prowadzą pracownicze programy emerytalne (PPE). Ale tylko ze składką na poziomie minimum 3,5% wynagrodzenia pracownika, a uczestnikami programu jest przynajmniej 25% zatrudnionych.

Więcej informacji w tekście PPK: Pracownicze Plany Kapitałowe w małej firmie