Czyste Powietrze 2023: dopłaty będą wyższe

Elżbieta Amborska, [email protected]

Czyste Powietrze 2023 to nowa odsłona edycji, która trwa od stycznia 2022 r. Większość zmian dotyczy wyższego poziomu dofinansowania i urealnienia wysokości dopłat do usług i produktów.

Aktualna odsłona programu rozpoczęła się w styczniu 2022 r., oferując dość atrakcyjne kwoty ewentualnego wsparcia. Poziom inflacji jest jednak na tyle wysoki, że obowiązujące stawki dofinansowań nie stanowią wystarczającej zachęty do podejmowania działań termomodernizacyjnych. W związku z tym Czyste Powietrze w 2023 r. ulegnie dość znaczącym zmianom. Wyższe będą progi dochodowe uprawniające do określonego poziomu dofinansowania oraz kwoty dopłat maksymalnych. Wzrosną także stawki dla produktów i usług wliczanych do kosztów kwalifikowanych.

Nowe progi dochodowe i maksymalne kwoty dopłat

Progi dochodowe decydują o tym, czy inwestor otrzyma dofinansowanie na poziomie podstawowym, podwyższonym czy najwyższym. W 2022 r. wynosiły one:

 • 100 tys. zł/rok dla beneficjentów, którzy mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie podstawowym;
 • 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1 564 zł/msc na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, dla beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym;
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 900 zł/msc na osobę w gospodarstwie wieloosobowym dla beneficjentów, którzy mogą starać się o dofinansowanie na poziomie najwyższym.

Po zmianach w programie Czyste Powietrze w 2023 r. wynoszą one odpowiednio:

 • 135 tys. zł;
 • 2 651 zł/msc w gospodarstwie jednoosobowym i 1 894 zł/msc na osobę w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 1 526 zł/msc w gospodarstwach jednoosobowych oraz 1 090 zł/msc na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Od stycznia 2023 r. maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą: 

 • 66 tys. zł – podstawowy poziom dofinansowania;
 • 99 tys. zł – podwyższony poziom dofinansowania;
 • 135 tys. zł – najwyższy poziom dofinansowania.

Podane wyżej kwoty dotyczą kompleksowej termomodernizacji, która obejmuje inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną i wymianę źródła ciepła na pompę ciepła. W przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania istnieje możliwość prefinansowania.

czyste-powietrze-2023
Maksymalne kwoty dofinansowania na poszczególnych poziomach w zależności od zakresu termomodernizacji. Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Czyste Powietrze 2023 a termomodernizacja kompleksowa

Aktualna edycja programu Czyste Powietrze wprowadza podwyższone środki w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. Aby otrzymać taką dopłatę należy wykonać audyt energetyczny, a następnie spełnić wszystkie wymagania przygotowane w jednym z wariantów w audycie.

Termomodernizacja kompleksowa ma za zadanie zagwarantować zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku, spełniające jeden z poniższych warunków:

 • wskaźnik EU będzie osiągał wartość nie większą niż 80 kWh/(m2·rok);
 • zapotrzebowanie na energię użytkową zmniejszy się o minimum 40%.

 

Dofinansowanie do audytu energetycznego na poziomie podstawowym i podwyższonym wynosi 1 200 zł. Na poziomie najwyższym koszty audytu w całości pokrywa dofinansowanie. Nowością jest to, że dofinansowanie do audyt nie wlicza się do limitu maksymalnej wartości dofinansowania określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu Czyste Powietrze.

Stopnie termomodernizacji. Źródło: termomodernizacjadomow.pl

Czyste Powietrze 2023 a termomodernizacja częściowa

Program Czyste Powietrze w 2023 r. tak jak dotychczas zakłada możliwość termomodernizacji częściowej. Taka termomodernizacja obejmuje wymianę jedynie źródła ciepła i ewentualnie połączenie jej z wymianą stolarki i dociepleniem budynku. O dofinansowanie mogą ubiegać się inwestorzy, którzy nieefektywne źródło ciepła wymienili na:

 • pompę ciepła,
 • kocioł na gaz, pellet, drewno, olej opałowy, prąd.

 

Każda usługa i urządzenie objęte programem charakteryzuje się innym poziomem dofinansowania, co ilustruje poniższa tabela. Kwoty w niej podane są w wysokości netto, od tego roku do kosztów kwalifikowanych nie wlicza się bowiem podatku VAT.

czyste-powietrze-2023
Źródło: czystepowietrze.gov.pl

UWAGA!

Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na kocioł na pellet można uzyskać jedynie wtedy, gdy nowy kocioł zamontujemy w terminie do 1 lipca 2023 r.


Czyste Powietrze 2023 a termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła

W aktualnej edycji programu Czyste Powietrze istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które nie obejmuje wymiany źródła ciepła. Dotyczy to jednak tylko tych inwestorów, którzy nieefektywne źródło ciepła wymienili wcześniej. Dlatego też nowa odsłona programu Czyste Powietrze w 2023 r. wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków: na wymianę kotła oraz termomodernizację. Termomodernizację powinien poprzedzić audyt energetyczny, ale może ona być zarówno częściowa, jak i kompleksowa.

Docieplenie i wymiana stolarki

Koszty termomodernizacji budynku nie mają limitu kwotowego. W regulaminie programu znajdziemy jedynie intensywność wsparcia. Oblicza się ją jako procentowy udział dofinansowania w poniesionych kosztach. W nowej odsłonie programu Czyste Powietrze w 2023 r. na docieplenie i wymianę stolarki wskaźniki intensywności wyglądają następująco:

 • podstawowy poziom dofinansowania – 50% na docieplenie przegród budowlanych oraz 40% na wymianę okien, drzwi i bramy garażowej.
 • podwyższony poziom dofinansowania – 75% na docieplenie przegród budowlanych oraz 70% na wymianę okien, drzwi i bramy garażowej;
 • najwyższy poziom dofinansowania – 100% na docieplenie przegród budowlanych oraz 100% na wymianę okien, drzwi i bramy garażowej.