Dofinansowanie OZE w firmach w 2022 r.

Amborska Elżbieta, [email protected]

Dofinansowanie OZE w firmach w 2022 r. można uzyskać z RPO. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków, które mogą obejmować między innymi budowę instalacji PV. Maksymalna kwota wsparcia to nawet 3 mln zł.

Nabór wniosków na dofinansowanie OZE w firmie rozpocznie się już 28 lutego 2022 r.  Pieniądze, które do rozdysponowania ma Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP), to środki unijne przeznaczone na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19 (REACT-EU). Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki.

– REACT-EU sprzyja transformacji ekologiczno-cyfrowej oraz przedsiębiorcom. Ponad 20,5 mln euro to pieniądze, które pomogą lubelskim firmom w inwestycjach w odnawialne źródła energii oraz termomodernizację budynków, co przełoży się na oszczędności w przedsiębiorstwach – mówi Magdalena Filipek-Sobczak, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Środki z REACT-EU samorządy regionów mogą przeznaczyć na walkę z pandemią oraz transformację ekologiczną i cyfrową. Województwo lubelskie otrzymało na ten cel prawie 26 mln euro. 20,5 mln euro trafi do przedsiębiorców z Lubelszczyzny, którzy chcą zainwestować:

 • we własne instalacje energii elektrycznej i cieplnej;
 • w przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Pozostałe środki poprawią dostępność sektora opieki zdrowotnej, m.in. dzięki inwestycjom w rozwiązania cyfrowe (tzw. e-zdrowie).

Dofinansowanie OZE w firmach – kto uzyska wsparcie?

Aby ubiegać się o dofinansowanie OZE w firmie w ramach ogłoszonego naboru, trzeba przygotować projekt, który będzie realizowany na terenie województwa lubelskiego. O wsparcie mogą starać się zarówno mikro, małe, jak i średnie firmy. Wnioski składać mogą także spółki prawa handlowego, w których udziałowcem większościowym jest jednostka samorządu terytorialnego (JTS) albo związek JTS.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Środki, które są dostępne w ogłoszonym naborze, firmy mogą przeznaczyć na:

 • budowę, rozbudowę albo przebudowę instalacji do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej z OZE;
 • głęboką (kompleksową) termomodernizację budynków firmowych. Projekt powinien obejmować wymianę źródła ciepła, stolarki okienno-drzwiowej, oświetlenia, a także docieplenie ścian itp.
 • magazyny energii, systemy zarządzania energią;
 • rozwiązania z zakresu odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego.

UWAGA!

Dla projektów w zakresie termomodernizacji budynków LAWP wymaga audytu energetycznego.


Dofinansowanie OZE w firmach – kwoty i terminy

Maksymalna kwota dotacji, jaką może uzyskać beneficjent, to 3 mln złotych. Wysokość wsparcia dla danej firmy zależy od jej statusu i typu projektu, na realizację którego ubiega się o dofinansowanie.

Rozdysponowanie środków na dofinansowanie OZE w firmie LAWP podzieliła na trzy rundy:

 • I – instalacje OZE o mocy do 0,5 MW. Nabór będzie trwał od 28 lutego do 21 marca 2022 r. Mikro i małe firmy mogą liczyć na dotację w wysokości do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 200 tys. euro. (W dniu rozpoczęcia naboru kwota ta będzie przeliczona na PLN według obowiązującego kursu NPB.) Środki do rozdysponowania w tej rundzie to prawie 24, 5 mln zł. ;
 • II – głęboka termomodernizacja. Nabór będzie trwał od 22 marca do 20 kwietnia 2022 r. Mikro i małe firmy mogą liczyć na dotację w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1,5 mln zł. Środki do rozdysponowania w tej rundzie to prawie33 mln zł;
 • III – instalacje OZE o mocy powyżej 0,5 MW. Nabór będzie trwał od 21 kwietnia do 6 maja 2022 r. Mikro i małe firmy mogą liczyć na dotację w wysokości aż 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 3 mln zł. Środki do rozdysponowania w tej rundzie to prawie 37 mln zł.

UWAGA!

Projekt, który otrzyma dofinansowanie, firma musi zakończyć najpóźniej 31 grudnia 2023 r.


Aby usprawnić proces przygotowywania niezbędnej dokumentacji przez firmy, LAWP zorganizowała cykl szkoleń dla przedsiębiorców.

Szkolenia będą miały formę on-line i odbędą się w godzinach od 10 do 12 w następujących terminach:

 • 11 lutego 2022 r. – webinar dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani wsparciem inwestycji w OZE (runda I i III);
 • 16 lutego 2022 r. – webinar dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani wsparciem inwestycji w OZE (runda I i III);
 • 25 lutego 2022 r. – webinar dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani wsparciem przedsięwzięć termomodernizacyjnych (runda II).

 

Więcej informacji na stronie rpo.lubelskie.pl. Informacji udzielają również pracownicy Punktu Kontaktowego LAWP, którzy dostępni pod numerami telefonów: 81 462 38 31 lub 81 462 38 12, a także mejlowo: [email protected].

CZYTAJ TAKŻE:
Ubezpieczenie instalacji PV wraz z produkcją prądu
Uzgodnienia ppoż dla instalacji PV
Ulga termomodernizacyjna i dotacje PCP
Wsparcie dla firm w zakresie zarządzania