Wsparcie dla firm MSP w zakresie zarządzania

PARP

Wsparcie dla firm warte nawet 18 500 zł oferuje Polska Agencja Rozwoju Przemysłu.  Z oferty PARP skorzystać mogą mikro, małe i średnie firmy zlokalizowane m.in. w województwie lubelskim. Muszą się jednak spieszyć, bo rekrutacja trwa tylko do 15 lutego 2022 r.

Polska Agencja Rozwoju Przemysłu (PARP) ma specjalną ofertę dla MSP między innymi z terenu naszego województwa. Do 15 lutego 2022 r., (do godz. 12.00) rekrutuje firmy do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”.

Zainteresowani mogą liczyć na uzyskanie wsparcia o łącznej wartości 18 500 zł  w postaci usług, które są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. Są to:

  • szkolenia,
  • doradztwo,
  • mentoring.

Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Wsparcie dla firm w zakresie zarządzania – dla kogo?

Przedsiębiorstwo z sektora MŚP z siedzibę na obszarze makroregionu, w którego skład wchodzą województwa:

  • świętokrzyskie,
  • lubelskie,
  • małopolskie,
  • podkarpackie.

Dodatkowo przedsiębiorca musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim co najmniej 12 miesięcy funkcjonuje na rynku, ale znalazł się w okresowych trudnościach i doświadczył:

  1. Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.).
  2. Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu.
  3. Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

Rekrutację prowadzi:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa
nr telefonu: 22 208 28 57, 503 455 332

Więcej informacji o projekcie na stronie: parp.gov.pl

CZYTAJ TAKŻE:
Dofinansowanie OZE w firmach w 2022 r.
Polski Ład: dobrodziejstwo czy likwidacja MSP?