Warto być w PSD!

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddział Lubelski

Warto być w PSD, chociażby dlatego, że to jedna z najprężniej działających organizacji branżowych w Polsce. Dekarze, którzy do niego należą, wysoko cenią sobie współpracę, wzajemne wsparcie i troskę o dobro całego dekarskiego środowiska.

O korzyściach z integracji środowiska zawodowego może mówić każdy, ale niewiele osób, firm i organizacji działających w branży budowlanej potrafi tej integracji dokonać. Dekarze są pod tym względem wyjątkiem. To najlepiej zorganizowana i zintegrowana grupa zawodowa w budowlance, a Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, któremu środowisko tę integrację zawdzięcza, jest najprężniej działającą organizacją zawodową w branży. W tym roku świętowało 20. rocznicę powstania. Jednym z pierwszych oddziałów, które zawiązywały się w regionach, był Oddział Lubelski PSD. Też świętuje swoje 20-lecie.

Warto być w PSD, bo integracja jest tu wielowymiarowa

Integrację środowiska Polskie Stowarzyszenie Dekarzy rozumie szeroko. Jego członkami są nie tylko dekarze pracujący na dachach, ale także eksperci, projektanci oraz dostawcy i producenci materiałów do budowy dachów. Dzięki temu przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń jest dużo szersza, a to sprzyja podnoszeniu kwalifikacji i jakości świadczonych usług. Dziś, gdy zmienia się postrzeganie zawodu dekarza, a inwestorzy podnoszą swoje oczekiwania wobec wykonawców dachów, nabiera to szczególnego znaczenia. Bardzo szybko dostrzegł to Oddział Lubelski PSD i dwa lata temu otworzył Lubelski Ośrodek Kształcenia Dekarzy, w którym dekarze mogą doskonalić swoje umiejętności praktyczne i zdobywać potrzebną wiedzę.

Integracja środowiska ma też wymiar bardziej prywatny. Wspólne zabawy na piknikach dekarskich, w które włączane są także rodziny dekarzy, to doskonała okazja do utrwalania bliskich relacji zarówno z kolegami po fachu, jak i przedstawicielami producentów czy dostawców. Jak ważną rolę takie spotkania pełnią w branży, świadczy duże zainteresowanie branży imprezą zorganizowaną na wiosnę tego roku przez Oddział Lubelski PSD w Dworku Jabłonna.

Warto  być w PSD bo kwalifikacje są w centrum jego zainteresowania

Kształcenie dekarzy to jedno z podstawowych celów PSD. Swoją troską Stowarzyszenie otacza poziom kwalifikacji osób pracujących w zawodzie oraz młodych adeptów sztuki dekarskiej. Wydaje się, że Oddziałowi Lubelskiemu PSD problem edukacji kadr szczególnie leży na sercu.

Przez ostatnie kilka lat Oddział intensywnie zabiegał o utworzenie klas dekarskich w kilku szkołach zawodowych. Dziś takie klasy funkcjonują w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie oraz Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku. Aby zachęcić młodzież do kształcenia się w zawodzie, wraz z firmami współpracującymi z Oddziałem, postanowił nawet ufundować stypendia dla najlepszych uczniów kierunków dekarskich.

Oddział dysponuje ponadto wspomnianym wyżej ośrodkiem kształcenia, w którym praktycznie cały czas odbywają się szkolenia, prezentacje bądź wykłady. Odbywały się nawet w okresie jeszcze dość rygorystycznych obostrzeń związanych z pandemią. Prowadzą je specjaliści z firm producenckich, dostawczych, usługowych itp.

W szkoleniach organizowanych przez Oddział Lubelski PSD uczestniczyć może każdy, kto jest zainteresowany daną tematyką. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka: www.szkoleniadladekarzy.pl


Biuro PSD Oddział Lubelski
Czerniejów 49 A, 23-114 Jabłonna
tel. 503 123 889,
e-mail: [email protected]