Polskie Stowarzyszenie Dekarzy wspiera edukację

Redakcja

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddział Lubelski podpisało umowę patronacką z Zespołem Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie dotyczącą współpracy w kształceniu przyszłych dekarzy.

W ramach zawartego porozumienia ZSB utworzy klasę dekarską, a lubelskie PSD zobowiązało się do pomocy w kształceniu przyszłych fachowców od budowy dachów. Kilkunastu członków PSD O. Lublin przeszło już szkolenie pedagogiczne, które uprawnia ich od praktycznej nauki zawodu.

List intencyjny w sprawie otwarcia klasy dekarskiej Stowarzyszenie podpisało również z Zespołem Szkół nr 3 i Starostwem Powiatowym w Kraśniku. Ponadto wraz z Izbą Rzemieślniczą Lubelszczyzny Lubelski Oddział PSD organizuje egzaminy czeladnicze i mistrzowskie dla dekarzy.