Rusza ewidencja źródeł ciepła!

Redakcja

Rusza ewidencja źródeł ciepła. Wkrótce właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych będą musieli złożyć deklarację o źródle ciepła i spalania paliw. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego już uruchomił stronę, która będzie je przyjmowała.

1 lipca 2021 roku wchodzą w życie przepisy związane z uruchomieniem Centralnej Ewidencji Emisyjności i Budynków, w skrócie CEEB. Od tego dnia wszyscy właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych będą mieli obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła i paliwach, jakie w nich stosują. Deklaracje będzie można złożyć przez stronę internetową – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił specjalną stronę i jest już formularz wniosku.

W założeniach CEEB ma być źródłem rzetelnych informacji na temat źródeł ciepła i opału, jakich Polacy używają do ogrzania budynków. Wiedza zawarta w Ewidencji ma być zaś podstawą do bardziej efektywnego finansowania wymiany tzw. kopciuchów z funduszy unijnych.

Ewidencja źródeł ciepła rusza dla każdego budynku oddzielnie

Deklaracji może być więcej  niż jedna, a formularze są dwa. Na formularzu A deklarację wypełniają właściciele budynków mieszkalnych, na formularzu B natomiast – budynków niemieszkalnych. Podać w nich muszą następujące dane:

 • adres nieruchomości i rodzaj budynku –  jednorodzinny, wielorodzinny czy zbiorowego zamieszkania;
 • źródło ciepła – deklaracja uwzględnia 11 różnych źródeł;
 • liczba źródeł ciepła każdego rodzaju;
 • klasa energetyczna źródła ciepła;
 • system obsługi źródła ciepła – załadunek ręczny czy automatyczny podajnik paliwa;
 • rodzaj paliwa, jaki stosują – węgiel, pellet, drewno, biomasa;
 • przeznaczenie energii, którą pozyskują ze źródeł ciepła – ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
 • swoje dane, w tym telefon kontaktowy i opcjonalnie adres poczty elektronicznej.

 

Właściciele budynków wielorodzinnych podać muszą ponadto:

 • liczbę lokali, które znajdują się w danym budynku;
 • ile lokali obejmuje deklaracja wraz z ich numerami;
 • rodzaj budynku – do wyboru jest 18 opcji, m.in. biura, szklarnie, szpitale, szkoły, garaże, lokale kultu religijnego.

Jak złożyć deklarację?

Deklaracje będzie można złożyć elektronicznie (przez stronę zone.gunb.gov.pl) albo w formie papierowej. Wersję papierową składa się w urzędzie gminy/miasta właściwym dla adresu nieruchomości. Urzędnicy już przeszli stosowne szkolenia. Na przeniesienie deklaracji papierowej do CEEB będą mieli pół roku.

Zarówno formularz A, jak i B właściciele i zarządcy mogą pobrać lub wypełnić za pośrednictwem strony Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). Wypełniają tyle formularzy danego typu, ile budynków mieszkalnych i niemieszkalnych posiadają albo iloma zarządzają.


Ewidencja pieców ruszy na czas, właściciele muszą się w czasie zmieścić

Uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 1 lipca 2021 r. rząd zapowiada od dawna i wszystko wskazuje na to, że z tej zapowiedzi się wywiąże. Właściciele i zarządcy natomiast też będą musieli dotrzymać terminu złożenia deklaracji. Najwięcej czasu – aż 12 miesięcy – na wypełnienie złożenie formularzy mają właściciele i zarządcy budynków, które już istnieją. Właściciele i zarządcy nowych budynków na złożenie deklaracji mają niewiele czasu, bo tylko 14 dni od uruchomienia źródła ciepła. Tyle samo czasu co oni mają właściciele i zarządcy budynków, w którym źródło ciepła zostało wymienione.

Jeżeli ktoś deklaracji do CEEB nie złoży w terminie, grozi mu kara grzywny w wysokości od 20 do 5.000 tys. zł. Kary tej może uniknąć tylko w jednym przypadku. Zanim samorząd „poweźmie o tym informację”, musi deklarację złożyć w ramach czynnego żalu.

CZYTAJ TAKŻE: Ulga termomodernizacyjna i dotacje z PCP