Kara za styropian o wadliwych parametrach

Redakcja

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nałożył na Yetico SA 50 mln kary za wprowadzanie konsumentów w błąd co do właściwości swoich produktów i narażenie ich przez to na znaczne straty.

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKIK) bardzo rzadko interweniuje na rynku materiałów budowlanych. Do tego zasadniczo powołane są organa administracji budowlanej i to one ujawniły, że olsztyńska spółka Yetico SA deklaruje lepsze właściwości swoich produktów, niż mają je w rzeczywistości. Kontrole przeprowadzone przez nadzór budowlany w latach 2014-2016 wykazały liczne nieprawidłowości dotyczące produkowanego przez Yetico styropianu.

Spółka między innymi „polepszała” poziom:
  • wytrzymałości płyt Alfa Fasada i Gamma Passive Fasada na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (to oznacza, że mogły być mniej trwałe niż zakładali klienci);
  • odporności płyt Aqua ESP P120 na naprężenia ściskające (wskaźnik bardzo istotny dla takich elementów konstrukcji budynku jak podłoga czy dach);
  • przewodzenia ciepła płyt Beta Fasada.

Mimo ujawnienia nieprawidłowości Yetico nie zaprzestała wprowadzania na rynek kolejnych partii wadliwego produktu, narażając na straty kolejnych klientów. Nieprawdziwe informacje nadal podaje w deklaracjach użytkowych styropianu, ich opakowaniach, stronie producenta i w materiałach reklamowych.

Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych UOKiK nałożył na Yetico prawie 50 mln zł kary (dokładnie 49 745 460 zł). To najwyższa w historii urzędu sankcja za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Decyzja nie jest prawomocna, bo Yetico odwołało się do sądu. Po uprawomocnieniu decyzja stanie się prejudykatem (podstawą do orzekania w podobnych sprawach, w USA tzw. precedens), co ułatwi konsumentom dochodzenie ewentualnych roszczeń w sądach.

UOKiK przypomina, że kupując materiały budowlane powinniśmy sprawdzić, czy na produkcie znajduje się oznakowanie CE lub znak budowlany. Jeżeli tak, producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Jeżeli zaś podejrzewamy, że wyrób budowlany nie posiada deklarowanych właściwości, dobrze jest to zgłosić do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.


PS. We wrześniu tego tego roku Yetico otrzymała Laur Konsumenta i tytuł Lidera XV-lecia w plebiscycie na najbardziej popularną markę płyt styropianowych na polskim rynku.

 

CZYTAJ TAKŻE: Kary za sprzedaż kotłów pozaklasowych