Kary za sprzedaż kotłów pozaklasowych

Redakcja

Prezydent Andrzej Duda 5 listopada 2019 roku podpisał nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej. Zgodnie z nowelą sprzedaż kotłów pozaklasowych (tzw. kopciuchów) i wprowadzanie ich do obrotu będą podlegały dotkliwym karom finansowym.

Nowelizację przepisów dotyczących sprzedaży kotłów pozaklasowych przygotowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Ich celem jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji pyłów. Według badań największym ich źródłem są kotły na paliwa stałe niskiej sprawności, tzw. kopciuchy. Wprawdzie nie powinny one być w Polsce sprzedawane na mocy rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe, ale polskie firmy skutecznie obchodziły te regulacje, wprowadzając na nasz rynek nawet 250 tys. kotłów pozklasowych rocznie. Urządzenia te pochodzą głównie z importu.

Aby ukrócić ten proceder i uniemożliwić sprzedaż kotłów pozaklasowych nowe przepisy zakazują wprowadzenia ich do obrotu i umożliwiają Inspekcji Handlowej kontrolowanie firm wprowadzających do obrotu kotły na paliwa stałe. Inspektorzy będą sprawdzać między innymi zgodność urządzeń z obowiązującymi wymaganiami (także poprzez badania laboratoryjne), posiadanie odpowiedniej dokumentacji, świadectw, certyfikatów itp. Jeżeli ujawnią nieprawidłowości, mogą na kontrolowaną firmę nałożyć karę pieniężną. O wysokości kary zdecyduje wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. Minimalna kwota jaką może „wymierzyć” to 10 tys. zł, a maksymalna 5% przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli firma przychodu nie uzyskała, zapłaci 10 tys. zł .

Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia z wyjątkiem zapisów, które zaczną działać od 1 stycznia 2020 roku.

Jak przypominał PAP, zgodnie z raportami WHO i agend europejskich z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza w Polsce umiera 47 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu, odpowiada sektor bytowo-komunalny (np. piece grzewcze, palenie śmieci) oraz transport.

Foto: Rockwool

CZYTAJ TAKŻE: Bot szuka kopciuchów