Targi Energetyczne ENERGETICS już w listopadzie!

Targi Lublin S.A.

W dniach 19-21 listopada 2019 r. odbędzie się już XII edycja Targów ENERGETICS. Partnerem Głównym wydarzenia jest PGE Dystrybucja S.A.

CZYTAJ TAKŻE: Targi ENERGETICS 2020

Lubelskie Targi Energetyczne to jedno z najważniejszych w Polsce spotkań przedstawicieli sektora energetycznego. Najnowsza edycja ENERGETICS JUŻ W LISTOPADZIE! Wydarzenie koncentruje się na zagadnieniach kluczowych z punktu widzenia branży oraz gospodarki. ENERGETICS to także doskonała okazja do nawiązania kontaktów z liderami branży energetycznej i elektroenergetycznej, poznania nowości rynkowych oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Ekspozycja targowa obejmie ofertę niemal 200 firm, zarówno o charakterze koncernów (krajowych i międzynarodowych), jak i indywidualnych przedsiębiorców. Przez trzy dni wystawcy zaprezentują rozwiązania z obszaru: wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej oraz cieplnej, elektrotechniki oraz elektroniki przemysłowej, automatyki elektroenergetycznej, a także budownictwa energetycznego, przemysłowych systemów IT, urządzeń (pojazdów) do transportu, inteligentnych sieci energetycznych, energetyki alternatywnej i odnawialnej czy elektromobilności.

Dopełnieniem ekspozycji będzie unikatowy program konferencyjny przygotowany we współpracy z partnerami branżowymi.

Główny punkt programu wydarzeń towarzyszących tradycyjnie już stanowi Forum Dystrybutorów Energii. Eksperci będą dyskutować o nowej roli Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na gruncie nowych regulacji (pakiet Czysta energia dla wszystkich Europejczyków) oraz niezawodności dostaw energii elektrycznej w Polsce.

W programie konferencyjnym zaplanowano także forum Nowoczesna energetyka – szanse, bezpieczeństwo, perspektywy (organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego), konferencję dotyczącą elektromobilności (organizator: Stowarzyszenie Elektryków Polskich) i Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.

Po raz pierwszy na Targach ENERGETICS obejrzeć będzie można pokazy prac pod napięciem. Na hali wystawienniczej zostanie zamontowana tymczasowa linia SN (średniego napięcia), a zespół elektromonterów zaprezentuje, w jaki sposób przebiegają prace pod napięciem (PPN) z wykorzystaniem izolowanych podnośników koszowych oraz z podłoża przy użyciu drążków teleskopowych.

Równolegle z Targami ENERGETICS odbędą się Wschodnie Dni Kooperacji. Swoją ofertę prezentować będą podwykonawcy, kooperanci i producenci reprezentujący przemysł metalowy, którzy specjalizują się w zakresie obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji metalowych wyrobów gotowych oraz usług na zlecenie zakładów produkcyjnych.

Wstęp na Targi dla przedstawicieli branży jest bezpłatny po rejestracji on-line lub podczas trwania wydarzenia. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej: energetics.targi.lublin.pl.

Godziny otwarcia:

19 i 20 listopada 2019 godz. 9.00 – 17.00

21 listopada 2019 godz. 9.00 – 15.00


RAMOWY PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH

19 listopada 2019 | WTOREK

11.00 – 12.00

Uroczyste otwarcie Targów Energetycznych ENERGETICS 2019 oraz Targów Wschodnie Dni Kooperacji, sala konferencyjna w hali C

12.00 – 16.30

Forum Dystrybutorów Energii pt.: Niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce.  Organizator: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej; sala konferencyjna B2; wstęp płatny.

 Sesja 1. Panel dyskusyjny: Nowa rola Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na gruncie nowych regulacji

Referat wprowadzający. Pakiet Czysta energia dla wszystkich Europejczyków

Panel dyskusyjny:

 • uczestnicy: Prezesi Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, goście specjalni i zaproszeni eksperci;
 • poruszane zagadnienia: Regulacje Pakietu a korzyści dla mieszkańców i lokalnych społeczności, oraz nowa rola Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Dyskusja w szczególności dotyczyć będzie:
– elastyczności systemu elektroenergetycznego;
– wsparcia źródeł rozproszonych, bilansowania lokalnego i magazynowania energii;
– rozwoju sieci inteligentnych,;
– roli OSD w rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych).

Sesja 2. Niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce.

Poruszane zagadnienia:
– niezawodność dostaw w oparciu o wskaźniki SAIDI/SAIFI;
– nadzwyczajne warunki atmosferyczne a wpływ na niezawodność dostaw energii;
– wytyczne PTPiREE w zakresie projektowania linii kablowych 110 kV;
– współpraca systemu dystrybucyjnego ze źródłami OZE (wpływ rosnącej liczby mikroinstalacji na pracę sieci, wymagania dla mikroinstalacji).

12.30 – 15.30

Forum pt.: Nowoczesna energetyka – szanse, bezpieczeństwo, perspektywy. Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego; sala konferencyjna w hali C; wstęp wolny.

Pokazy prac pod napięciem:  stoiska nr 101 i 102 w godz. 9.00 – 17.00

 

 20 listopada | ŚRODA

9.30 – 13.30

Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, sala konferencyjna B2, wstęp wolny

Tematy:

 • Razem możemy osiągnąć niezależność energetyczną na poziomie lokalnym
 • Energetyka obywatelska – od węgla do OZE
 • Lubelskie biogazownie rolnicze – w drodze do neutralności klimatycznej
 • Biomasa gruntów nieużytkowanych rolniczo – potencjał i możliwości wykorzystania
 • Najlepsze praktyki zagospodarowywania odpadów drzewnych
 • Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej
 • Polska innowacja wśród paneli fotowoltaicznych
 • Turbina wiatrowa w nowej odsłonie
 • Monitoring zużycia mediów energetycznych w obiektach rozproszonych. Architektura systemu
 • Współpraca na rzecz wspierania OZE w projektach Interreg.

 

11.00 – 14.00

Forum pt. Elektromobilność. Organizator: Stowarzyszenie Elektryków Polskich; sala konferencyjna w hali C, wstęp wolny.

Pokazy prac pod napięciem:  stoiska nr 101 i 102 w godz. 9.00 – 17.00

 

21 listopada | CZWARTEK

Pokazy prac pod napięciem:  stoiska nr 101 i 102 w godz. 9.00 – 15.00


Szczegóły: energetics.targi.lublin.pl


Targi Lublin S.A.

ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin