Mechanizm podzielonej płatności już obowiązuje

Redakcja

1 listopada weszły w życie kolejne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, popularnie nazywaną ustawą vatowską. Tym razem ustawodawca zlikwidował mechanizm odwrotnego obciążenia i wprowadził obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Co to jest MPP?

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) to sposób rozliczania transakcji między firmami. Dokonując zapłaty za nabyte towary lub usługi, nabywca wpłaca środki na dwa różne konta. Wartość netto towaru lub usługi nabywca wpłaca na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy. Kwotę należnego podatku od towarów i usług natomiast na specjalny rachunek VAT.

W przepisach podatkowych MPP funkcjonuje już lipca ubiegłego roku. Jego stosowanie było jednak dobrowolne. Od 1 listopada 2019 roku obowiązkowo stosować muszą go wszystkie firmy, które prowadziły transakcje krajowe objęte dotychczas odwrotnym obciążeniem.

Zmiany dotyczą także:

  • nowych zasad dokumentowania transakcji objętych załącznikiem nr 15 ustawy o VAT oraz wprowadzenia sankcji za ich naruszenie;
  • ograniczenia prawa do składania deklaracji kwartalnych przez podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług ujętych w ww. załączniku;
  • zniesienia obowiązku składania informacji podsumowujących VAT-27.

Co znajdziemy w załączniku nr 15?

Załącznik nr 15 do ustawy o VAT zasadniczo obejmuje (szczegółowy wykaz znajdziecie Państwo na stronie 346 ustawy o podatku od towarów i usług) towary i usługi dotychczas objęte:

  • odwrotnym obciążeniem zgodnie z załącznikami nr 11 i 14 (obecnie uchylone) ustawy o VAT;
  • solidarną odpowiedzialnością nabywcy zgodnie z załącznikiem nr 13 (obecnie uchylony) ustawy o VAT;
  • transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria.

Towary i usługi, które wymienia się w załączniku nr 15 objęte są obowiązkową podzieloną płatnością, gdy wartość brutto faktury obejmującej również te towary lub usługi przekracza 15 tys. zł. Na fakturze tej muszą być podane trzy wyrazy: mechanizm podzielonej płatności MPP.

Jak otworzyć rachunek VAT?

Aby firmy mogły realizować płatności z użyciem MPP, banki i SKOK-i mają obowiązek otworzyć podatnikom specjalne rachunki VAT. Banki otworzą je do rachunków rozliczeniowych, a do imiennych rachunków otwartych w związku z prowadzoną działalnością. Co istotne, rachunek VAT jest dla jego posiadacza całkowicie bezpłatny.

Rachunki VAT nie zostały natomiast utworzone dla rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych (tzw. ROR).

Foto: Nattanan-Kanchanaprat-z-Pixabay

CZYTAJ TAKŻE: Mechanizm podzielonej płatności – jak go stosować?