Koronawirus: kto może się przemieszczać?

Redakcja

Obowiązujący od 25 marca zakaz przemieszczania się nie dotyczy między innymi pracowników i wykonywanych przez nich czynności, takich jak zakup towaru czy usługi związanych z ich pracą.

 

Od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. na terenie Polski obowiązuje zakaz przemieszczania się. Nie dotyczy on przemieszczania się w celu:

  • wykonywania czynności zawodowych (niezależnie od tego czy osoba zatrudniona jest na umowę o pracę czy też na umowę cywilno-prawną) lub zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym;
  • przemieszczania się związanego z zakupem towarów i usług związanych z wykonywaniem pracy;
  • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
  • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu,
  • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Ponadto:

  • Pieszo mogą się poruszać jednocześnie dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie. Zakaz nie dotyczy osób najbliższych.
  • Środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Nie potrzebne jest żadne zaświadczenie o świadczeniu pracy. W przypadku ewentualnej kontroli należy poinformować funkcjonariuszy o celu podróży (czy jadę do pracy, czy wracam z niej, a także miejscu wykonywania obowiązków zawodowych).

Wprowadzone dotatkowe ograniczenia w zakresie zgrodmadzeń nie dotyczą liczby osób w zakładzie pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników i środków dezynfekcji.