WT21 wchodzą w życie

View Calendar
2020-12-31 Cały dzień

WT21, czyli nowe warunki techniczne dla budynków, ostatecznie zaczynają obwiązywać nie od 1 stycznia 2021, ale od 31 grudnia tego roku. Branża przygotowywała się na ten moment od sześciu lat.

Warunki techniczne dla budynków, które wchodzą właśnie w życie, wprowadziła nowela Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 2013 roku. Branża miała więc sześć lat na przygotowanie się do rygorystycznych wymagań, które muszą spełnić ściany, okna czy dachy. Generalnie cel jest jeden - zmniejszenie energochłonności budownictwa mieszkaniowego.

Ciepłochronność i energooszczędność

Zgodnie z nowymi warunkami technicznymi, powszechnie już nazywanymi WT21, współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych w budynkach mieszkalnych nie będzie mógł być wyższy niż 0,2 W/m2·K. Dla dachów U nie może być wyższe niż 0,15 W/m2·K, a dla okien fasadowych 0,90 W/m2·K.

Wysokie wymagania wobec przegród oddzielających wnętrze budynku od otoczenia to rezultat zmierzania budownictwa w kierunku obiektów zero- bądź nawet plusenergetycznych. W tej chwili zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną (Ep), czyli tę, którą trzeba do niego dostarczyć, maksymalnie może wynosić 70 kW/m2/rok. To aż o 25 kW mniej niż do tej pory. Tak nisko zdefiniowany współczynnik Ep (energia, którą trzeba dostarczyć do budynku), wymusza stosowanie rozwiązań OZE.

Komfort powietrza wewnętrznego

Obostrzeniu podlegają także wymagania w zakresie wentylacji budynków i jego szczelności. Szczelne muszą być wszystkie styki ścian, montaż okien oraz przejścia instalacyjne. WT21 wyznaczają dopuszczalny w tych miejscach poziom infiltracji powietrza na skutek tzw. mostków cieplnych. Wentylacja budynków ma zaś z jednej strony dostarczyć do pomieszczeń określoną ilość świeżego powietrza, z drugiej - zapobiegać ich zawilgoceniu. Przeciwdziałać zawilgoceniu powinny też ściany i okna.

Wszystko to oznacza, że przed nie lada wyzwaniami postawieni zostali architekci i projektanci. Aby sprostać WT21 muszą dysponować ogromną wiedzą na temat materiałów i technologii dostępnych na rynku. Doskonale muszą też poruszać się w gąszczu obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego. WT 21 to także wyzwanie dla wykonawców. Od rzetelności ich pracy zależy, czy zrealizowany budynek faktycznie spełnia nowe wymagania.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. 2020)

Czytaj także: WT21 (1). Ściany zewnętrzne