Fundusze unijne na działalność gospodarczą

View Calendar

Fundusze unijne, które można wykorzystać na finansowanie działalności gospodarczej, będą dziś tematem aż trzech szkoleń on-line: w Chełmie, Zamościu i Lublinie. Pierwsze przeznaczone jest dla osób powracających na rynek pracy oraz zakładających działalność gospodarczą. Drugie - dla przedsiębiorców poszukujących środków na sfinansowanie planowanej inwestycji. Trzecie - dla przedsiębiorców, którzy myślą także o własnym rozwoju i potrzebują pieniędzy na szkolenia.

(1) Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) UMWL w Chełmie przygotował webinar dla osób, którego uczestnicy, jak pozyskać środki na ten cel w ramach:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL);
  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER);
  • pożyczek na rozpoczęcie działalności.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i odbywa się na stronach organizatora.

(2) Przedstawiciele PIFE w Zamościu natomiast przygotowali dla przedsiębiorców pakiet informacji finansowania ze środków unijnych w ramach:

  • krajowych programów operacyjnych;
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

 

Udział w tym szkoleniu jest również bezpłatny i odbywa się tutaj.

(3) Spotkanie w Lublinie dotyczy możliwości pozyskania wsparcia finansowego na szkolenia dla przedsiębiorcy w ramach:

  • Funduszu Pracy;
  • POWER
  •  RPO WL.

 

Rejestracja odbywa się na stronach organizatora. Udział w szkoleniu jest oczywiście bezpłatny.

UWAGA! Spotkanie w Lublinie rozpocznie się o godzinie 12.00.


 

Fundusze unijne to atrakcyjne źródło finansowania działalności gospodarczej. Zainteresowanie nimi rośnie zwłaszcza w obecnych czasach. Niestety nie wszyscy wiedzą, gdzie tak naprawdę szukać informacji na ich temat. Jeszcze mniej osób wie, kto dysponuje środkami wspólnotowymi i jak je pozyskać. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego prowadzi zatem szeroko zakrojoną akcję szkoleniową na temat Funduszy Europejskich. Szkolenia realizowane są online przez poszczególne PIFE.


CZYTAJ TAKŻE: Tarcza Lubelska: Samorządowcy wspierają przedsiębiorców.