Jak prawidłowo zrealizować projekt dofinansowany z UE?

View Calendar

Jak prawidłowo zrealizować projekt, który realizujemy ze wsparciem funduszy UE i nie narazić się na utratę dofinansowania? Dowiedzieć możemy się podczas bezpłatnego webinarium, które przeprowadzi Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości.

Podczas spotkania, które potrwa aż 4 godziny, przedstawiciele Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) omówią m.in.:

  • obowiązki Beneficjentów, które wynikają z umowy o dofinansowanie;
  • błędy, które Beneficjenci popełniają najczęściej, rozliczając projekt.

 

Specjaliści LAWP odpowiedzą również na pytania uczestników, także te dotyczące zamówień publicznych. Przedstawią również aktualne możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w perspektywie 2014-2020.

Jak prawidłowo zrealizować projekt dofinansowany z UE - program spotkania

1. Obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie projektu:

  • harmonogram płatności,
  • wnioski o płatność,
  • wprowadzenie zmian w projekcie.

 

2. Najczęściej popełniane błędy podczas rozliczania projektów

3. Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz konsekwencje naruszenia procedur:

  • analiza rynku/procedura przedsiębiorstwa,
  • rozeznanie rynku,
  • zasada konkurencyjności.

 

4. Szczególne rozwiązania wspierające realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., m.in.:

  • Specustawa funduszowa,
  • częściowe zawieszenie stosowania oraz zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

 

5. Informacja o ofercie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

6. Aktualne możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w perspektywie 2014-2020.

 

Webinarium przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy realizują projekty finansowane ze środków UE pozyskanych za pośrednictwem LAWP.

Rejestracja odbywa się tutaj.