Dzień Budowlańca już w ten weekend!

Redakcja

Dzień Budowlańca to święto wszystkich związanych z branżą. Świętują zarówno młodzi adepci sztuki budowlanej, jak i doświadczeni pracownicy firm budowlanych, remontowych i zajmujących się wykończeniówką. Świętują szkoły, a nawet przedszkola…

Dzień Budowlańca to święto z ponad 100-letnią tradycją. Branża pracowała tego dnia krócej, a zabawy były huczne i ciągnęły się do białego rana. Po II Wojnie Światowej święto budowlanych reaktywowała ówczesna władza. Stanowiło ono wtedy okazję do dawania wyrazów uznania dla ciężkiej pracy branży dźwigającej kraj z powojennych ruin. Przodowników pracy i szczególnie zasłużonych przedstawicieli branży nagradzano wówczas medalami i orderami!


Dzień Budowlańca – jakie życzenia się składa?

Z okazji Dnia Budowlańca życzy się zwykle:

  • zdrowia;
  • sprzyjającej pogody;
  • bezpiecznej pracy;
  • pomyślnych odbiorów.

 


Jak to w budowlance: trochę bałaganu musiało być…

W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Dzień Budowlańca był świętem ruchomym. Dokładną jego datę co roku wyznaczał minister budownictwa. Zwykle była to ostatnia niedziela września. Transformacja ustrojowa, która oddała władzę w ręce obywateli, władanie Dniem Budowlańca przekazała branży. Od tego czasu to firmy budowlane muszą zadbać o swoich pracowników i zdecydować, jak ich w tym dniu nagrodzić i uhonorować. Zrobił się z tego niestety spory bałagan.

Ponieważ Dzień Budowlańca de facto nie miał stałej daty obchodów, poszczególne firmy i sektory budowlane zaczęły świętować w różnych terminach. Sytuacja zmieniła się nieco w roku 2013. Większość organizacji z branży budowlanej uznała wtedy, że Dzień ten potrzebuje wydarzenia o charakterze centralnym. Jego datę wyznaczono na 25 września, a organizację powierzono Związkowi Zawodowemu BUDOWLANI. Wybór nie był przypadkowy. ZZ BUDOWLANI podobnie jak Dzień Budowlańca ma przedwojenne tradycje i święto branży zawsze traktował z wielką estymą, organizując z jego okazji imprezy o szerokim zasięgu. Miał więc odpowiednie doświadczenie.

Dzień Budowlańca dzisiaj

Oprawa Dnia Budowlańca z 2013 roku wyznaczyła formę świętowania, która funkcjonuje do dziś. Na szczeblu ogólnopolskim (centralnym) odbywa się spotkanie przedstawicieli branży z władzami państwowymi, samorządowymi i naukowcami poświęcone osiągnięciom branży budowlanej w Polsce oraz problemom, z jakimi się ona boryka. Tak jak przed wojną i w okresie powojennym pamięta się o osobach zasłużonych dla branży. Huczne zabawy zastąpiono zaś częścią artystyczną i bankietem.

Imprezy, spotkania z władzami oraz przedstawicielami społeczności lokalnej organizowane są także na szczeblu wojewódzkim, powiatowym czy gminnym. Tu inicjatywa ciągle leży po stronie branży budowlanej. Ale wydarzeń regionalnych i lokalnych jest coraz więcej. Nie zawsze mają one formę oficjalnego spotkania, z przemówieniami i bankietem. Niektórzy wolą, aby Dzień Budowlańca sprzyjał swobodnej wymianie poglądów i luźnym spotkaniom, organizują więc w tym dniu na przykład piknik. Co pocieszające, Dzień Budowlańca coraz częściej obchodzi się uroczyście w szkołach branżowych I i II stopnia, ale nie tylko. Imprezy z okazji tego święta organizują nawet niektóre przedszkola.