Czyste Powietrze 2022 – ruszył nabór wniosków

Elżbieta Amborska

Czyste Powietrze 2022 właśnie ruszyło. Od wtorku 25 stycznia można składać wnioski o dofinansowanie wymiany kotła i termomodernizacji domu. W tej edycji programu mamy kilka nowości i wyższe kwoty do uzyskania.

Czyste Powietrze 2022 – co nowego w programie?

Największa zmiana w tegorocznej edycji programu Czyste Powietrze to pojawienie się trzeciej grupy beneficjentów. Oprócz grupy, która może ubiegać się o podstawowe dofinansowanie, będzie jak poprzednio grupa uprawniona do podwyższonego dofinansowania. W tym roku „dołączy” do nich grupa beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o najwyższe możliwe dofinansowanie. Jak wysokie?

W poszczególnych grupach beneficjentów maksymalne kwoty wsparcia wynoszą:

 • 30 tys. zł w grupie I;
 • 37 tys. zł w grupie II;
 • 69 tys. zł w grupie III.

 

Podobnie jak w ubiegłym roku maksymalną kwotę dofinansowania w grupie I i II mogą otrzymać tylko te osoby, które wymieniają stary kocioł na paliwa stałe na pompę ciepła i jednocześnie zamontują instalację fotowoltaiczną. Beneficjenci z grupy III zaś tylko wtedy, gdy stary kocioł wymienią na kocioł nowoczesny (spełniający warunki programu) albo na kotłownię gazową i zamontują jednocześnie instalację fotowoltaiczną.

Kryterium zaliczenia do określonej grupy jest wysokość dochodów. Przyjęto następujące progi finansowe dla poszczególnych grup:

 • I – 100 tys. zł. W grupie tej uwzględnia się dochód osoby uprawnionej do ubiegania się o wsparcie z programu, a więc właściciela bądź współwłaściciela budynku. Nie przelicza się go na członków rodziny;
 • II – 1.564 zł miesięcznie na członka tego samego gospodarstwa domowego, a jeżeli jest to gospodarstwo jednoosobowe – 2.189 zł;
 • III – 900 zł miesięcznie na członka tego samego gospodarstwa domowego, a jeżeli jest to gospodarstwo jednoosobowe – 1.260 zł.

Druga istotna zmiana w tegorocznej edycji programu Czyste Powietrze to wycofanie dotacji na nowoczesne kotły węglowe. Dofinansowanie na nie można było uzyskać tylko do końca ubiegłego roku. Jedynymi urządzeniami na paliwa stałe, które uwzględnia program to kotły na pellet oraz kotły dwupaliwowe: częściowo zgazowujące drewno oraz spalające pellet.

Kto już może składać wniosek o dofinansowanie?

Nabór wniosków, który ruszył 25 stycznia 2022 r., zgodnie z zapowiedziami skierowany jest do beneficjentów grupy III. Wniosek można złożyć elektronicznie, wypełniając formularz na stronie www.czystepowietrze.gov.pl w zakładce Weź dotację.

Na tej samej stronie dostępne są także formularze, które można pobrać, wydrukować i w formie papierowej złożyć w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dostarczyć możemy go osobiście, pocztą tradycyjną (najlepiej przesyłką poleconą z żądaniem potwierdzenia odbioru) bądź kurierem.

Dodatkowe wsparcie dla grupy III

Wyższa kwota maksymalna dofinansowania to nie jedyne wsparcie dla beneficjentów grupy III. Dodatkowym ułatwieniem dla osób o niskich dochodach, które chcą skorzystać z programu Czyste Powietrze, jest także zwiększenie liczby transz rozliczeniowych do 5. Dla pozostałych grup to 3 transze. Projekt będzie można też później rozliczyć, gdy opóźnienie wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

Osoby z grupy III nie muszą też wykazywać dochodów. Do programu mogą bowiem zostać zakwalifikowane także wtedy, gdy mają ustalone prawo do zasiłku:

 • stałego,
 • okresowego,
 • rodzinnego,
 • specjalnego,
 • opiekuńczego.

Osoby te wsparcie z programu Czyste Powietrze mogą łączyć z gminnymi programami parasolowymi. Zgodnie z założeniami takich programów nie stają się oni właścicielami nowego kotła aż do zakończenia okresu jego trwałości.

W II etapie (obecnie trwa etap I) wdrażania programu Czyste Powietrze beneficjenci grupy III będą mogli ubiegać się również o:

 • prefinansowanie inwestycji (otrzymają pieniądze na zakup urządzeń, materiałów itp.);
 • pomoc w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.