BIM w procesie budowlanym

Redakcja

W listopadzie 2019 roku Ministerstwo Rozwoju uruchomiło projekt: Rozwiązania BIM w procesie budowlanym w Polsce. Projekt realizowany jest we współpracy z PWC i wspierany przez Komisję Europejską. Jego celem jest upowszechnienie elementów technologii BIM na polskim rynku budowlanym.

 

Technologia BIM (Building Information Modeling) opiera się na elektronicznym zapisie pełnej wiedzy i danych dotyczących obiektu budowlanego, w celu ich użycia przy projektowaniu, budowie i późniejszym użytkowaniu obiektu.

Projekt ma szansę stać się dużym krokiem w kierunku upowszechnienia wykorzystania elementów technologii BIM w procesie inwestycyjnym i budowlanym.

Głównymi celami projektu są:

  • zdefiniowanie procesów, w których możliwe jest korzystanie z technologii BIM w projektach publicznych;
  • opracowanie niezbędnych standardów i dokumentów możliwych do wykorzystania w projekcie pilotażowym wykorzystującym BIM;
  • poprawa wydajności systemu zamówień publicznych w kontekście możliwości wykorzystania technologii BIM przy zamówieniach.

Częścią procesu konsultacji będą spotkania z zainteresowanymi stronami: inwestorami, jednostkami publicznymi, projektantami, generalnymi wykonawcami. Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach prosimy o kontakt z p. Jarosławem Sosnowskim ([email protected]).

Raport podsumowujący osiągnięte cele projektu ma ukazać się jesienią 2020 roku.

Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej za pośrednictwem Programu Wspierania Reform Strukturalnych i wdrażany we współpracy z Komisją Europejską.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

CZYTAJ TAKŻE: BIM w projektowaniu budynków