Akademia YTONG

Dariusz Marciniak, [email protected]

Z Michałem Jończykiem, dyrektorem ds. zarządzania procesami sprzedaży Xella Polska w imieniu Fachowca Lubelskiego rozmawia Dariusz Marciniak.

 

Wydaje się, że szeroko rozumiany rynek budowlany dojrzał do głębokich reform zarówno ze względu na zmiany legislacyjne oraz logistyczne, jak i dostępne technologie. Razem z liderem na rynku materiałów budowlanych przygotowaliśmy cykl artykułów na ten temat.

Dariusz Marciniak: Panie Michale, czy faktycznie czekają nas głębokie reformy? Jakie są, Pana zdaniem, największe zagrożenia dla producentów materiałów budowlanych i firm wykonawczych na rynku?

Michał Jończyk: Faktycznie żyjemy w ciekawych czasach. Moim zdaniem wśród wyzwań, na jakie już natrafiają polskie firmy, są pracownicy, a raczej ich brak. Coraz trudniej na polskim rynku o dostęp do wykwalifikowanej kadry na budowach. Oczekiwania związane z jakością robót rosną, równolegle rosną także wynagrodzenia. Dzisiaj, aby dobrze zorganizować plac budowy i zrealizować inwestycję, mieszcząc się w budżecie oraz w założonych ramach czasowych, jednocześnie zachowując wysoką jakość przeprowadzonych prac, trzeba zwracać uwagę na procesy organizacyjne i projektowe oraz technologie, które takie oczekiwania spełnią. Czas potrzebny na realizację robót jest coraz bardziej istotnym czynnikiem wpływającym na koszty inwestycji, a odpowiednia synchronizacja prowadzonych prac może znacząco wpłynąć na jego skrócenie. Dla producentów jest to perspektywa produkcji systemów i rozwiązań ograniczających liczbę osób potrzebnych do montażu oraz skracających czas wykonania. W przypadku materiałów ściennych są to najczęściej elementy wielkowymiarowe montowane za pomocą dodatkowych wózków czy żurawi, gdzie mamy do czynienia ze znacznym przyśpieszeniem prac.

DM: Ten problem sygnalizuje wielu pracodawców. Jaki jest więc obraz współczesnej polskiej firmy wykonawczej, waszego partnera na budowie, gdzie nowe technologie wymagają doświadczonej kadry lub innego podejścia?

MJ: Duża rotacja osób w firmach wykonawczych nie pomaga w realizacji robót na wysokim poziomie technicznym oraz skracaniu czasu prowadzenia inwestycji. Możliwość współpracy ze sprawdzoną i doświadczoną załogą jest dzisiaj bazą do skutecznego działania i osiągnięcia zakładanej jakości we wcześniej ustalonych ramach czasowych.

DM: Gdzie więc szukać rozwiązań? Czy idea zharmonizowanego budownictwa to mit, czy konieczność?

MJ: Dobre przygotowanie inwestycji to klucz do jej prawidłowego przeprowadzenia, dzisiaj dzięki organizacji procesów projektowania i przygotowania możemy na bardzo wczesnym etapie rozwiązywać problemy techniczne, konstrukcyjne oraz wszelkiego rodzaju kolizje. Dzięki rozwojowi procesów i technologii związanej z BIM (ang. Building Information Modelling) możemy dzisiaj poza posiadaniem trójwymiarowego modelu budynku rozplanować plac budowy, opracować harmonogram prac budowlanych i dostawy materiałów oraz z dużą dokładnością określić koszty budowy. Do procesów przygotowania i optymalizacji modelu zaangażowanych jest dzisiaj wiele osób – następuje wymiana informacji pomiędzy projektantami i branżystami, której efektem jest osiągnięcie najwyższej jakości projektu; informacje na poszczególnych etapach przygotowań nie są tracone, nie stajemy w fazie realizacji przed czasochłonną i bardzo kosztowną koniecznością rozwiązywania problemów, gdyż zostały one rozwiązane już wcześniej.

Naszym pomysłem i kierunkiem, jaki proponujemy, są m.in. płyty Ytong Panel. Jest to system wielkowymiarowych płyt z betonu komórkowego do wznoszenia ścian działowych. Wysokość elementów każdorazowo dostosowana jest do wysokości kondygnacji, dzięki czemu budowa przegród działowych odbywa się nawet cztery razy szybciej niż w przypadku technologii murowych z jednoczesnym zaangażowaniem mniejszej ilości osób. Skrócenie czasu wykonywanych prac budowlanych nawet o 75% oraz brak konieczności zastosowania grubowarstwowego wykończenia pozwalają na uzyskanie znacznych oszczędności. System Ytong Panel pozwala na osiągnięcie komfortu akustycznego w pomieszczeniach, cechuje się wysoką odpornością ogniową, a także możliwość mocowania na ścianach nawet ciężkich przedmiotów.

DM: Xella zawsze była postrzegana jako kreator interesujących rozwiązań technologicznych rewolucjonizujących spojrzenie na budowanie, a teraz także logistycznych.

MJ: Staramy się, aby tak było. Śledząc kierunki rozwoju rynku, widzimy konieczność zmian także w organizacji. Patrzymy szerzej i jako Xella Polska oferujemy na polskim rynku usługę związaną z montażem płyt Ytong Panel na budowach. W porozumieniu z podmiotami prowadzącymi budowę (generalny wykonawca, projektant, inwestor itd.) dział projektowania w Xella Polska opracowuje rysunki montażowe ścian działowych, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów płyt Ytong Panel, nadproży i koniecznych dylatacji. W oparciu o projekt przewidujemy także harmonogramy dostaw oraz sposób i miejsca rozłożenia palet z płytami na poszczególnych stropach. Kolejnym etapem staje się montaż dostarczonych wcześniej elementów na budowę przez współpracujące z Xella Polska wykwalifikowane ekipy wykonawcze. Istotne korzyści dla odbiorców tej usługi:

1. Krótki czas montażu.

2. Wysoka jakość i gładkość uzyskiwanych powierzchni ścian, a co za tym idzie – tańsze wykończenie.

3. Mniejsza liczba zaangażowanych pracowników.

4. Obniżenie kosztów stałych związanych z prowadzeniem budowy.

5. Większa powierzchnia użytkowa dzięki mniejszej grubości ściany i cienkowarstwowemu wykończeniu.

Aby temu podołać, Xella Polska proponuje współpracę oraz szkoli ekipy budowlane, przygotowując pracowników do montażu płyt Ytong Panel. Szkolenia prowadzone są w centrach szkoleniowych na terenie zakładów Xella w Polsce oraz na budowach. Zapewniamy profesjonalnych trenerów i techniki szkoleniowe prowadzące do umiejętności samodzielnego wykonywania ścian z paneli i osiągania wysokich wydajności. Pracownikom firm współpracujących z nami dajemy możliwość realizacji kontraktów w całej Polsce oraz osiągania wyższych wynagrodzeń w porównaniu do technologii murowych w znacząco krótszym czasie. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z technologiami i do podjęcia współpracy.

DM: Dziękuję za rozmowę.

Xella Polska sp. z o.o.
02-146 Warszawa
, ul. Komitetu Obrony Robotników 48
tel. 801 122 227
www.ytong-silka.pl

 

Praktyczny montaż płyt Ytong Panel
(szkolenia dla wykonawców)