60 lat minęło…

Elżbieta Amborska, [email protected]

Swoje sześćdziesiąte „urodziny” świętował w tym roku Oddział Lubelski PZITS. Uroczystą Galę z tej okazji zorganizowano w Lublinie 29 listopada br. w Hotelu Piano.

 

Każdy jubileusz skłania zarówno do spojrzenia wstecz, na swoje dokonania, jak i do spojrzenia na to, co jest teraz i co będzie w najbliższej przyszłości. Dlatego po przywitaniu przybyłych gości uroczystą Galę z okazji 60-lecia Oddziału Lubelskiego Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) otworzyło wystąpienie Janusza Iberszera, długoletniego prezesa Oddziału Lubelskiego PZITS a obecnie jego Prezesa Honorowego. Aktalną działalność Oddziału przedstawił zaś jego obecny prezes, dr inż. Tomasz Cholewa.

Początki PZITS

Z wystąpienia J. Iberszera dowiedzieliśmy się, że lubelscy inżynierowie z branży sanitarnej zrzeszyli się kilka lat wcześniej niż wskazuje jubileusz. Już w 1952 roku założyli Samodzielne Koło Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego, Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa i Gazownictwa w Lublinie. W chwili założenia liczyło ono 22 członków. Dynamiczny rozwój Koła i zaangażowanie jego przedstawicieli w działalność stowarzyszeniową zaowocowały w 1959 roku powołaniem przez Zarząd Główny PZITS Oddziału w Lublinie i ta data jest okazją do świętowania jubileuszu.

PZITS dziś

Inżynierowie i technicy branży sanitarnej obecnie za główne wyzwanie uważają konieczność kształcenia kadr.  Oddział prowadzi więc liczne szkolenia techniczne. Wiele z nich adresowanych jest do młodszych kolegów, zdobywających dopiero doświadczenie i chcących pogłębiać swoją wiedzę. Z wiedzy i doświadczenia członków Stowarzyszenia mogą skorzystać także podmioty zewnętrzne. Na ich potrzeby przedstawiciele PZITS Oddział Lublin opracowują między innymi opinie i ekspertyzy techniczne.

Uznanie dla działaczy

Jubileusz to też doskonała okazja, aby okazać swoją wdzięczność i szacunek tym, którzy przyczynili się do rozwoju Oddziału. Uchwałą Zarządu Głównego PZITS zostały przyznane im Odznaki Honorowe Stowarzyszenia. Otrzymali je:

  • Janusz Iberszer – Złota z diamentem Odznaka Honorowa PZITS;
  • Teresa Kobylańska i Krzysztof Marczuk – Złote Odznaki Honorowe PZITS;
  • Iwona Szewczyk, Mirosław Kabata, Krzysztof Majewski, Bolesław Pikula i Tomasz Cholewa – Srebrne Odznaki Honorowe PZITS.

Informacje dodatkowe

Część oficjalną Gali zakończył świetny występ zespołu „Corazón Flamenco”.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele patronów honorowych:

  • Artur Szymczyk – Wiceprezydenta Miasta Lublin;
  • Joanna Gieroba – Przewodnicząca Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
  • prof. dr hab. inż. Anna Halicka – Prorektor Politechniki Lubelskiej do spraw współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym.
Patroni medialni:
  • Lubelski Inżynier Budownictwa;
  • Fachowiec Lubelski;
  • TVP3 Lublin.

Partnerzy Gali Jubileuszowej: Apator Powogaz S.A.; AVK Armadan Sp. z o.o.; Biocent Sp. z o.o.; Buderus; „Edbar” Edmund Baraniecki; Lubelskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „ELPIS” Sp. z o. o.; Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.o.; Hydro-System Kwiatkowski Mateusz; Instad Tadeusz Szewczak; Itron Polska Sp. z o.o.; Juwent – Szymański, Nowakowski Sp. j.; KSB Polska Sp. z o.o.; Proper Sp. z o.o.; Siemens Sp. z o.o.; Termeco Tchórzewscy Sp. j.; Verano Ryszard Miazga; Viessmann Sp. z o.o.; Wilo Polska Sp. z o.o.; Zymetric Sp. z o.o.

CZYTAJ TAKŻE: Wyzwania i problemy w branży sanitarnej