Nauka dla biznesu. Politechnika grzejnik zbada

dr inż. Mariusz Skwarczyński, Katedra Jakości Powietrza Zewnętrznego i Wewnętrznego Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej

W tegorocznym rankingu szkół wyższych Fundacji Perspektywy Politechnika Lubelska jest krajowym liderem w opracowaniu i realizacji nowych technologii, instrumentów oraz narzędzi w obszarze badawczo-rozwojowym. To zasługa potencjału naukowego i narzędzi badawczych, które wzbogacone zostało ostatnio o nowe stanowiska do badania urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji.

Nowe stanowiska do badania urządzeń z branży HVAC zostało zrealizowane w ramach projektu: Centralne Laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W jego skład wchodzą dwie komory klimatyczne: do badania grzejników i klimakonwektorów oraz do badania wymienników ciepła, central wentylacyjnych i klimatyzatorów, a także laserowy system do analizy pola prędkości powietrza wraz z rejestracją obrazu i system do szybkiego prototypowania – drukarki 3D.

Laboratorium umożliwia: przeprowadzAnie pomiarów mocy grzewczej i chłodniczej grzejników, klimakonwektorów oraz klimatyzatorów; określenie sprawności temperaturowej oraz entalpicznej rekuperatorów; laserowy pomiar rozkładu prędkości z elementów nawiewnych, wentylatorów oraz kształtek wentylacyjnych; projektowanie oraz wydruk detali w technologii fotopolimerowej.

Wyposażenie komory klimatycznej do badania grzejników i klimakonwektorów umożliwia ponadto analizę i walidację nowych rozwiązań konstrukcyjnych elementów instalacji c.o., wentylacji i klimatyzacji oraz zoptymalizować rozwiązania ograniczające zużycie energii w czasie eksploatacji instalacji, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów komfortu cieplnego. Pozwala także na prowadzenie prac polegających na weryfikacji zmian konstrukcyjnych poprawiających wymianę ciepła, właściwy rozkład prędkości powietrza oraz na symulacjach komputerowych rozpatrywanych rozwiązań konstrukcyjnych.

Obecnie prowadzona jest współpraca z lubelskim przedsiębiorstwem produkującym grzejniki i klimakonwektory VERANO Ryszard Miazga oraz krakowskim producentem central wentylacyjnych (w tym rekuperatorów) FRAPOL sp. z o.o.