BDO: Tarcza antykryzysowa zmieniła terminarz

Redakcja

Tarcza Antykryzysowa to nie tylko przepisy dotyczące wsparcia finansowego firm. Pakiet pomocowy zawiera zmiany w licznych ustawach regulujących działalność przedsiębiorstw. Wśród nowych rozwiązań znalazł się także nowy terminarz dla BDO.

Już pierwsza wersja Tarczy Antykryzysowej przyniosła przedłużenie okresu przejściowego, w którym przedsiębiorstwa mogą jeszcze prowadzić ewidencję papierową. Nowelizacja ustawy o odpadach pozwalała na to tylko do końca czerwca 2020 roku. Tarcza 1.0 wydłużyła okres przejściowy do końca roku, czyli 31 grudnia. Z zastrzeżeniem, że jeżeli przedsiębiorca chce w tym czasie prowadzić ewidencję odpadów na papierze, w formie papierowej musi wystawiać też KPO (kartę przekazania odpadów). W dodatku w takiej ilości egzemplarzy, aby każdy, kto przyjmuje od nich odpady lub je transportuje, posiadał przy sobie jego kopię. Na wprowadzenie ewidencji papierowej do systemu elektronicznego, czyli BDO, przedsiębiorca będzie miał czas do 31 stycznia przyszłego roku.

Tarcza 2.0 wprowadziła kolejne zmiany w przepisach z zakresu gospodarki odpadami. Nowela przesuwa terminy dotyczące sprawozdawczości za rok 2019. Zgodnie z nią:

  •  przedsiębiorcy wytwarzający, zbierający i przetwarzający odpady sprawozdanie roczne za 2019 rok muszą złożyć do 31 października 2020 roku. Wyjątkiem są firmy prowadzące demontaż pojazdów oraz strzępiarkę – dla nich datą graniczną jest 11 września 2020 roku;
  • przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, sprzęt elektroniczny bądź elektryczny, baterie, akumulatory itp. sprawozdanie muszą złożyć do 11 września 2020 roku;
  • przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie o odpadach odebranych w 2019 roku składają do 31 sierpnia 2020 roku.