Tarcza: Na pomoc przedsiębiorstwom

Elżbieta Amborska[email protected]

Rząd chce przeznaczyć ponad 212 mld zł na ratowanie polskiej gospodarki przed skutkami epidemii Covid-19. Obecnie trwają intensywne prace nad uchwaleniem specustawy o nazwie Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS CoV-2.

Weług opracowanych dla Polski modeli rozwoju epidemii COVID-19 walka z koronawirusem w naszym kraju może potrwać jeszcze kilka tygodni (szczyt na przełomie marca i kwietnia). To olbrzymie wyzwanie dla służb medycznych i porządkowych w naszym kraju. Nie mniejsze dla obywateli nieustannie motywowanych do przestrzegania zaleceń utrududniających rozprzestrzenianie się choroby. Jeszcze większe dla gospodarki, którą wirus wyhamował. Dlatego trwają intensywne prace nad znalezieniem rozwiązań chroniących nasz rynek pracy przed bezrobociem a przedsiębiorstwa przed widmem bankructwa. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już pod koniec marca Sejm może uchwalić specustawę wprowadzjącą regulacje, które mogą to zapewnić, czyli tzw. Tarczę Antykryzysową. Jej wejście w życie przewiduje się już na 1 kwietnia 2020 roku.

Tarcza to pakiet szeregu zmian w przepisach dotyczących między innymi obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, podatków, prawa pracy czy pomocy finansowej państwa dla przedsiębiorstw. Proponowane zmiany mają ochronić miejsca pracy w firmach, które najbardziej ucierpiały na skutek epidemiii oraz ułatwić przedsiębiorstwom zachowanie stabilności i płynności finansowej. Pieniądze przeznaczone na pomoc dla firm powinny być dość szybko dostępne, ponieważ Tarcza przewiduje, że ich dysponentami będą instytucje bezpośrednio współpracujące z rządem, takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundsz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Agencja Restrukturyzacji Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego (i banki z nim współpracujace), Państwowy Fundusz Rozwoju (PFR) itp.

Ochrona miejsc pracy

Wśród rozwiązań mających ochronić miejsca pracy i w rezultacie zapobiec gwałtownemu wzrostowi bezrobocia w Polsce pakiet Tarczy Antykryzysowej przewiduje między innymi:

 • dofinansowanie pensji części pracowników w małych firmach, w których w ciągu dwóch miesięcy obrót spadł o 15% lub o 25% w ciągu miesiąca, o ile firma zdecyduje się utrzymać zatrudnienie, korzystając z możliwości ograniczenia czasu pracy do 0,8 etatu, ale z wynagrodzeniem nie niższym niż płaca mimalna. Pracownikowi, którego zatrudnienie trzymano na takich zasadach, państwo sfinansuje połowę pensji, ale maksymalnie do 40% wysokości przeciętnego wynagrodzenia za rok 2019 (FGŚP);
 • dofinansowanie blisko połowy wynagrodzenia pracowników i składki ZUS w dużych firmach zmuszonych epidemią do postoju (FGŚP);
 • wydłużenie o kolejne dwa miesiące (w stosunku do specustawy o przeciwdziałaniu epidemii) prawa do zasiłku opiekuńczego dla rodziców opiekujących się dziecimi w wieku do 8 roku życia na skutek wydłużenia zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach (ZUS);
 • świadczenie miesięczne w kwocie około 2 tys. zł brutto dla samozzatrudnionych, zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, jeżeli byli aktywni zawodowo przed 1 marca 2020 roku (ZUS).

Ochrona stabilności finansowej

Utrzymanie przez firmy stabilności i płynności finansowej mają ułatwić zawarte w Tarczy Antykryzysowej przepisy dotyczące szeroko zakrojonej akcji kredytowania ich działalności oraz ułatwienia i ulgi w zakresie tzw. obowiązkowych danin budżetowych (ZUS, PIT, CIT itp.). Kluczowe rozwiązania dotyczą:

 • półrocznych pożyczek dla mikrofirm (zatrudniających do 9 osób) w wysokości 5 tys. zł (Fundszu Pracy);
 • zwolnienie mikroprzedsiębiorców z obowiązku płatności składek na ZUS na okres trzech miesięcy;
 • możliwość ubiegania się o przesunięcie płatności składek na ZUS bez żadnych opłat;
 • możliwości podwyższenia kapitału (przez objęcie udziałów) firm średnich i dużych lub ich finansowania w formie obligacji (z PFR Inwestycje);
 • możliwość uzyskania dopłat do odsetek kredytów (Fundusz Dopłat BGK);
 • możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis (tzn. w ramach pomocy publicznej nie wymagającej zgody Komisji Europejskiej) oraz podwyższenie gwarancji kredytowej BGK do 80%;
 • możliwość odroczenia VAT, PIT, CIT bez żadnych opłat;
 • ułatwienia w rozliczaniu podatków, takie jak przesunięcie terminu wejścia w życie nowego JPK_VAT na 1 lipca 2020 roku dla wszystkich firm, przedłużenie terminu składania deklaracji podatkowej PIT do końca maja oraz możliwość odliczenia jednorazowo całej straty spowodowanej epidemią (nie więcej jednak niż 5 tys. zł) w składanej deklaracji podatkowej PIT albo korekty złożonych już rozliczeń PIT i CIT za rok 2019.

Eksperci szacują, że dzięki zaproponowanym w Tarczy Antykryzysowej rozwiązaniom przedsiębiorstwo może obniżyć koszty nawet do 75%, utrzymując przy tym dotychczasowy stan zatrudnienia.


Szczegóły Tarczy opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju

filarów Tarczy Antykryzysowej i ich wartość:

 • Bezpieczeństwo Pracowników – o wartości 30 mld zł;

 • Finansowanie Przedsiębiorstw – 74,2 mld zł;

 • Ochrona Zdrowia – 7,5 mld zł;

 • Wzmocnienie Systemu Finansowego – 70,3 mld zł;

 • Program Inwestycji Publicznych – 30 mld zł.

Kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej

 • 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.

 • Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

 • Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z funduszu dopłatowego do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw.

 • Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.

 • Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.

 • Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego.

 • Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.

 • Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników – państwo sfinansuje 40% ich płacy.

 • Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.

 • 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.

 • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek.

 • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja.

 • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.

 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.

 • Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.

 • Przesunięcie płatności za media.

 • Ochrona konsumentów.

 • Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.

 • Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

Jak to będzie wyglądało w praktyce?
Z czego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy?

1. Młoda mama zatrudniona na umowę zlecenie 

 • Wypłata świadczenia gwarantowanego w wysokości około 2 tys. zł. brutto

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

 • Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT

 • Wakacje kredytowe

 • Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk

 • Przesunięcie płatności za media

 • Jeśli jest twórcą – Wsparcie finansowe twórców i artystów

 • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek

 • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

2. Mała firma, np. restauracja

 • Pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm ( z możliwością umorzenia)

 • Możliwość odroczenia lub rozłożenie na raty składek ZUS

 • Możliwość odroczenia płatności podatków PIT, CIT, VAT bez dodatkowych opłat

 • Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

 • Możliwość świadczenia usług na dowóz

 • Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy

 • Wakacje kredytowe

 • Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk

 • Przesunięcie płatności za media

 • Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

 • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek

 • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

3. Średnia firma, np. palarnia kawy

 • Współfinansowanie przez państwo postojowego

 • Rozszerzenie programu gwarancji de minimis BGK dla MŚP

 • Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł

 • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE

 • Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy

 • Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk

 • Przesunięcie płatności za media

 • Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

 • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek

 • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

4. Firma transportowa

 • Firma w problemach finansowych będzie miała możliwość refinansowania obecnych umów leasingowych wraz z wakacjami kredytowymi, polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat leasingowych

 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku – branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. – w stosunku do 2019 r. – zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł

 • Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk

 • Przesunięcie płatności za media

 • Wyłączenie okresu oczekiwania na granicy z czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych

 • Wakacje kredytowe

 • Wakacje od obowiązków administracyjnych

 • Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo

 • Finansowanie postojowego

 • Czasowe przywrócenie zaopatrzenia sklepów i handlu w niedzielę

 • Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

 • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek

 • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

5. Firma turystyczna

 • Wydłużenie do 180 dni terminu na rozwiązanie bądź odstąpienia od umowy o wycieczkę. Po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat lub otrzyma vouchera do wykorzystania w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć.

 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku – branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. – w stosunku do 2019 r. – zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł

 • Przesunięcie płatności za media

 • Wakacje kredytowe

 • Wakacje od obowiązków administracyjnych

 • Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo

 • Finansowanie postojowego

 • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek

 • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

6. Duża firma, np. producent mebli

 • Większa dostępność kredytów – szybkie uruchomienie znaczących środków finansowych, które stanowić będą wsparcie dla sektora przedsiębiorstw. Wykorzystywane będą m.in. następujące instrumenty finansowe:

  • Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla firm większych z zabezpieczeniem do 80%, udzielanych przez system bankowy

  • Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu PFR. Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł

  • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE

 • Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – dopiero od 1 lipca 2020 r.

 • Możliwość przesunięcia przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta terminu na zapłacenie opłaty za użytkowanie wieczyste

 • Uelastycznienie przepisów rynku pracy

 • Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

 • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek

 • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

 • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.
 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
 • Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.
 • Przesunięcie płatności za media.
 • Ochrona konsumentów.
 • Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.
 • Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.