Zwolnienia lekarskie przenoszą się do Internetu

Małgorzata Korba
regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Tradycyjne zielone druki zwolnień lekarskich znikną 1 lipca bieżącego roku. Od tego dnia chory będzie mógł otrzymać od lekarza tylko zwolnienie elektroniczne.

Lekarze już teraz mogą wystawiać zwolnienia lekarskie przez internet, ale na razie mają prawo wypisywać także zwolnienia papierowe – na zielonym druku ZUS ZLA. Od 1 lipca 2018 roku lekarz będzie mógł wystawić już tylko elektroniczne zwolnienie (e-ZLA).

Jak działa e-zwolnienie?

Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). To w tym portalu lekarz wys­tawia zwolnienie, pracodawca może je odebrać, a pacjent może sprawdzić szczegóły swojego zwolnienia.

W PUE znajdują się zarówno dane ubezpieczonych, jak i pracodawców. Dlatego po wpisaniu numeru PESEL pacjenta formularz e-zwolnienia uzupełnia się automatycznie danymi, które znajdują się w systemie informatycznym ZUS. System podpowiada między innymi niezbędne numery NIP płatników składek, czyli pracodawców chorego. Lekarz uzupełnia pozostałe informacje, takie jak okres choroby, zalecenia i kod statystyczny choroby. Następnie zatwierdza formularz swoim podpisem elektronicznym. W ten sposób w ciągu zaledwie chwili zwolnienie lekarskie przez internet trafia do ZUS, na profil PUE pracodawcy chorego oraz profil PUE pacjenta.

Co to oznacza dla pracodawcy?

Trzeba tu wyróżnić dwie grupy pracodawców. Pierwsza to płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczeń w ZUS powyżej pięciu osób. Oni mają obowiązek posiadania profilu w PUE.

– Pozostali płatnicy, w tym prowadzący jednoosobowe firmy, też mogą zarejestrować się w PUE, choć nie mają takiego obowiązku. Gorąco do tego zachęcamy, bo platforma bardzo ułatwia kontakty z ZUS, nie tylko przy obsłudze elektronicznych zwolnień lekarskich – mówi Piotr Waszak, dyrektor Oddziału ZUS w Lublinie.

Jeśli pracodawca ma PUE, to zaświadczenie lekarskie swojego pracownika odbierze bardzo szybko przez internet. W tym przypadku chory nie ma więc obowiązku dostarczania e-zwolnienia do zakładu pracy. Zaraz po wystawieniu przez lekarza e-ZLA pojawi się w profilu pracodawcy w zakładce Płatnik => Dokumenty i wiadomości => Zaświadczenia lekarskie. Tam można poznać szczegóły zwolnienia.

– Pracodawca nie musi co chwilę logować się do PUE tylko po to, żeby sprawdzić, czy wpłynęło jakieś nowe zwolnienie dla jego pracownika. Portal pozwala ustawić powiadomienia dla takich zdarzeń. Informacja o nowym zwolnieniu przychodzi wtedy smsem lub e-mailem – podpowiada dyrektor Waszak.

Po przetworzeniu w systemie informatycznym pracodawca może pobrać szczegóły e-zwolnienia do swojego programu kadrowego. Może też przez internet zwrócić się do ZUS o kontrolę tego zwolnienia oraz wystawić w uproszczony sposób zaświadczenie potrzebne do wypłaty zasiłku (Z-3, Z-3a, Z-3b).

Pracodawca bez profilu

Bez profilu na PUE nie da się sprawdzić zwolnienia lekarskiego przez internet. Jeśli pracodawca nie zarejestrował się w platformie ZUS, to lekarz podczas wystawiania e-zwolnienia otrzyma z portalu komunikat, że trzeba wydrukować e-ZLA i wręczyć pacjentowi. Tylko w takiej sytuacji chory musi dostarczyć swojemu pracodawcy podpisany przez lekarza wydruk e-zwolnienia.

Czego potrzeba do wypłaty zasiłku za e-ZLA?

Choremu ubezpieczonemu na zwolnieniu lekarskim przysługuje wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy. Jeśli świadczenie wypłaca samodzielnie pracodawca, to otrzymane przez internet e-ZLA wystarczy do uruchomienia wypłaty.

Dodatkowe dokumenty będą potrzebne, gdy zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. Wtedy pracodawca (lub osoba prowadząca własną działalność) powinien przekazać do ZUS odpowiednie zaświadczenie płatnika składek (Z-3, Z-3a, Z-3b) albo wniosek o zasiłek (ZAS 53). Można to zrobić przez internet, za pośrednictwem PUE.

Ważne dla chorego

Wydruk e-ZLA od lekarza będzie potrzebny tylko tej osobie, której pracodawca nie ma profilu na PUE. Ale czasami pacjent chce mieć dla siebie papierowe potwierdzenie informacji wypisanych na zwolnieniu lekarskim.

– Warto pamiętać, że w takiej sytuacji zawsze może poprosić lekarza o wydrukowanie e-ZLA. Jeśli pracownik zarejestrował się na PUE, to tam również znajdzie informacje o swoich elektronicznych zwolnieniach lekarskich – dodaje Piotr Waszak.

Może się zdarzyć, że lekarz nie będzie mógł wystawić e-zwolnienia w trakcie badania (np. podczas wizyty domowej albo z powodu awarii dostępu do internetu). W takiej sytuacji wystawi zwolnienie na wydrukowanym wcześniej formularzu i w ciągu trzech dni od ustania przyczyny kłopotów z dostępem do internetu – wprowadzi dane zwolnienia do PUE.


Jak założyć profil na PUE ZUS?

Osoba fizyczna (prowadząca jednoosobową firmę, pracownik, lekarz itd.) może zarejestrować się w PUE w każdej placówce ZUS. Wystarczy mieć przy sobie dowód tożsamości. Natomiast posiadacze podpisu elektronicznego mogą zarejestrować się w PUE samodzielnie – na www.zus.pl

Zakład pracy, który ma osobowość prawną, może mieć dostęp do PUE tylko za pośrednictwem upoważnionej osoby fizycznej, np. swojego pracownika albo pracownika biura rachunkowego. W tym celu trzeba udzielić takiej osobie pełnomocnictwa (druk ZUS-PEL) do obsługi profilu płatnika w PUE. I co równie ważne – taki pracownik/księgowa muszą być wcześniej sami zarejestrowani na PUE. Prowadzący działalność gospodarczą mogą upoważnić księgową lub swojego pracownika do obsługi konta płatnika w PUE.

Szkolenia dla pracodawców

ZUS przygotował szkolenia dla pracodawców, którzy chcą dowiedzieć się, jak obsługiwać elektroniczne zwolnienia lekarskie. Ich aktualny harmonogram można znaleźć na www.zus.pl w zakładce „Wydarzenia i szkolenia”.