Zmiany w prawie. Nowe obowiązki dla czynnych podatników podatku VAT

Marta Szpakowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 roku będą mieli obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Od 1 stycznia 2018 roku około 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Dotychczas JPK_VAT składają duże przedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Pierwsi od 1 lipca 2016 roku, a drudzy od 1 stycznia 2017 roku. Celem tych rozwiązań jest polepszenie sytuacji przedsiębiorców i wzmocnienie uczciwej konkurencji. JPK_VAT pomaga przedsiębiorcom w eliminowaniu nieuczciwych kontrahentów, porządkowaniu ewidencji i ograniczeniu liczbę kontroli ze strony służb skarbowych.

Mimo że obowiązek ten dotyczyć będzie mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 roku, to już od tego miesiąca można testować wysyłkę JPK_VAT. Celem jest edukacja, ale i wymierna korzyść dla mikroprzedsiębiorcy, ponieważ dzięki temu otrzyma szybszy zwrot podatku – zamiast 60 będzie to nawet 25 dni. Dotyczy to rozliczeń za październik, listopad i grudzień 2017 roku.

Na stronie www.jpk.mf.gov.pl, która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany eGo) i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.

Czym jest JPK_VAT?

Jednolity plik kontrolny VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy (zakupach i sprzedaży), który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Obowiązek dostarczania takich plików będzie obowiązywał od 1 stycznia 2018 roku. JPK_VAT przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej w określonym układzie i formacie (schemat XML) do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli pracownik rozlicza się kwartalnie. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. W chwili obecnej do wysłania JPK potrzebny jest certyfikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany e-PUAP (bezpłatny).

Korzyści z JPK:

  • eliminacja nieuczciwych kontrahentów;
  • zapewnienie uczciwym przedsiębiorcom lepszych i równych warunków na rynku;
  • przedsiębiorąca uporządkuje dane na temat transakcji, co pozwala na lepszą kontrolę wewnętrzną w swojej firmie;
  • ograniczenie kontroli wyrywkowych ze strony urzędu skarbowego;
  • uwiarygodnienie w postrzeganiu przez kontrahentów;
  • szybszy zwrot VAT-u (z 60 do 25 dni, a w przypadku budowlańców do 15 dni).