Zmiany w prawie. eSkładka, czyli proste płatności do ZUS

Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Od stycznia 2018 roku opłacanie składek będzie wygodniejsze i prostsze. Każdy przedsiębiorca otrzyma indywidualny numer rachunku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Obecnie każdy płatnik musi co miesiąc wykonać trzy albo nawet cztery przelewy, żeby uregulować składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne fundusze. Musi przy tym poprawnie wskazać w formularzu przelewu wiele danych, m.in. NIP i okres rozliczeniowy. Drobny błąd może spowodować, że wpłata nie zaksięguje się prawidłowo. Trzeba prowadzić wtedy postępowanie wyjaśniające.

Jeden przelew i mniej formalności

Od 1 stycznia 2018 roku będzie prościej. Każdy przedsiębiorca będzie mieć własny numer rachunku składkowego. Na ten rachunek będzie płacić jednym przelewem sumę wszystkich składek za dany miesiąc. – Będzie więc regulować składki tak, jak dziś płaci się rachunek za prąd czy telefon komórkowy. Wystarczy, że poprawnie wpisze numer swojego rachunku w ZUS i łączną kwotę składek – wyjaśnia Dariusz Mańko, zastępca dyrektora Oddziału ZUS w Lublinie.

Dostaniesz numer rachunku listem

31 grudnia dotychczasowe rachunki ZUS zostaną zamknięte. Od 1 stycznia składki będzie można opłacić wyłącznie na indywidualny rachunek składkowy. Dlatego Zakład już w październiku rozpoczął wysyłkę listów poleconych do przedsiębiorców z informacją o nowym numerze rachunku. W województwie lubelskim listy otrzyma 132 tys. płatników składek, w tym także ci, którzy już nie działają, ale mają zadłużenie w ZUS.

Indywidualny numer rachunku składkowego zawiera sekwencję cyfr identyfikującą ZUS (60000002026) i numer NIP danego przedsiębiorcy (ostatnie 10 cyfr). Jeśli do końca grudnia przedsiębiorca nie otrzyma informacji o swoim nowym rachunku albo ją zgubi, powinien skontaktować się z ZUS. Numer rachunku można otrzymać w każdej placówce ubezpieczyciela i w Centrum Obsługi Telefonicznej (pod numerem 22 560 16 00).

Jak ZUS podzieli składki?

Od stycznia zmieniają się też przepisy dotyczące zasad rozliczania składek. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie ostatniej deklaracji rozliczeniowej przedsiębiorcy. Co ważne, zgodnie ze zmienionymi przepisami, wpłaty będą najpierw pokrywały najstarsze zadłużenie na koncie płatnika, a dopiero potem bieżące składki. Dzięki temu przestaną rosnąć odsetki od najstarszych zaległości.

Konsekwencje zadłużenia od 2018 roku

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, które daje prawo do zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego. Muszą jednak uważać, żeby na ich koncie w ZUS nie powstało zadłużenie. Dług – nawet niewielki – spowoduje, że w styczniu 2018 roku przedsiębiorca z automatu „skasuje” swoje ubezpieczenie chorobowe. W województwie lubelskim kłopot z zadłużeniem miało prawie 2,7 tys. przedsiębiorców korzystających z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Dostali z ZUS informację na ten temat. – Część z nich ma naprawdę niewielkie zaległości, np. kilkanaście albo kilkadziesiąt złotych, więc ich spłata na bieżąco nie jest problemem. Tych, którzy do zwrotu mają znacznie więcej, zapraszamy do wystąpienia z wnioskiem o rozłożenie długu na raty – dodaje Mańko. Każdy, kto podpisze umowę ratalną jeszcze w 2017 roku i będzie regulował należności w terminie, może być pewny, że ZUS rozliczy wpłaty na składki bieżące i na raty, a to uchroni przedsiębiorcę przed „wypadnięciem” z ubezpieczenia chorobowego.

Więcej informacji o eSkładce i nowych zasadach rozliczeń z ZUS na stronie internetowej: www.zus.pl/eskladka.


Niższy wiek emerytalny

1 października 2017 roku weszły w życie nowe przepisy odnośnie wieku, w którym można przejść na emeryturę. Zgodnie z nowymi przepisami uprawnienia te nabędą kobiety, które ukończą 60 rok życia, oraz mężczyźni, którzy ukończą 65 rok życia. Rząd nie ukrywa, że emerytury w przyszłości będą niższe niż obecnie – według różnych szacunków od 20 do 60%.