Zawód na wyciągnięcie ręki

Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych, tel. 81 743 69 42

Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych w Lublinie rozpoczęło swoją działalność 1 września 2003 roku. Od początku swojego istnienia przeprowadziło kilka tysięcy kursów.

W ofercie Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych w Lublinie można wybierać pomiędzy ponad 20 kursami z 8 branż. Branże te to: motoryzacja, budowlanka, spożywcza, fryzjerstwo i  kosmetyka, odzieżówka, artystyczna, elektromechaniczna oraz elektryczna. Każdy kurs trwa do trzech miesięcy, z czego aż dwa miesiące stanowią same praktyki. Odbywają się one w zakładach rzemieślniczych w miejscu zamieszkania uczestnika kursu, co stanowi duże udogodnienie dla osób spoza Lublina. Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie i uzyskania tytułu czeladnika w danym zawodzie.

Dzięki zacieśnianiu współpracy z pracodawcami zrzeszonymi w Izbie około 80% naszych absolwentów znajduje pracę. Z badań przeprowadzonych w latach ubiegłych wynika, że 98,5% pracuje w zawodzie, który zdobyło podczas kursów wyuczających i kwalifikacyjnych.

Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych w Lublinie jest korzystną alternatywą dla innych placówek szkolących. Przede wszystkim dlatego, że nauka trwa w nim krócej i jest nastawiona na zdobywanie umiejętności praktycznych. Ostatecznie oznacza to, że kształcenie w naszym Centrum daje możliwość znalezienia pracy w zawodzie od zaraz.

Na kurs może zapisać się każda osoba pełnoletnia. Może to uczynić bez względu na posiadane wykształcenie (wystarczy wykształcenie podstawowe) czy dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Udogodnieniem dla kursantów jest możliwość wnoszenia opłat w systemie ratalnym, bez konieczności opłat „z góry”. Nabór na kursy prowadzony jest przez cały rok.  Aby zapewnić maksymalny komfort i korzyści płynące z uczestniczenia w nich, kształcenie odbywa się w niewielkich grupach. Każda z nich może liczyć do 10 osób.

Więcej informacji na www.izba.lublin.pl

CZYTAJ TAKŻE: Kształcimy prawdziwych fachowców


centrum-szkolenia-dzieci-i-mlodziezy-w-lublinie-iripCentrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych w Lublinie

ul. Chopina 28, 20-023 Lublin
Zapisy na kursy: 81 743 69 42