Wykonanie balkonu. Podstawowe zasady

Głos PSB

Wykonanie balkonu to jedna z najtrudniejszych prac glazurniczych, wymagająca uwzględnienia wielu zmiennych. Kluczem do sukcesu i zadowolenia inwestora, a także samego profesjonalisty są, w tym przypadku, wysokiej jakości materiały użyte na kolejnych etapach prac, a także zwrócenie szczególnej uwagi na pułapki wykonawcze.

Przede wszystkim należy pamiętać o prawidłowym wykonaniu spadku. Powierzchnia balkonu powinna opadać w kierunku fasady budynku, tworząc spadek o wartości około 1,5%. Niedopilnowanie tego parametru będzie prowadzić do zalegania wody opadowej czy śniegu, co z kolei przyczynia się do przenikania wilgoci w głąb poszczególnych warstw systemu. Należy zwrócić szczególną uwagę na rozmieszczenie i wykonanie dylatacji, które zapobiegną odspajaniu, uszkodzeniu i pękaniu okładziny oraz destrukcyjnemu przenikaniu wilgoci w niższe warstwy. Stąd niezwykle ważne jest zastosowanie odpowiedniej warstwy uszczelnienia, właściwe mocowanie płyt i dobór zaprawy. Zaprawa o zbyt słabych parametrach nie wytrzyma powstających naprężeń, zaś źle dobrana może doprowadzić do nieestetycznych odbarwień – zwłaszcza w przypadku kamienia naturalnego. Jeśli chodzi o technikę klejenia, w tym wypadku konieczne jest zastosowanie metody kombinowanej, gdyż tylko ona jest gwarantem pełnego przylegania i zachowania właściwości wybranej okładziny. Prawidłowe wykończenie profilami i okapnikami zapobiegnie destrukcji krawędzi balkonu, jej stałemu zawilgoceniu, a co za tym idzie odspajaniu płytek i nieestetycznej korozji na elementach wykończenia.

Najlepszym pomocnikiem stają się tu wysokiej jakości materiały budowlane. Od początku prac zainwestujmy w systemowe rozwiązania złożone z wysokoplastycznych, wodoodpornych i mrozoodpornych produktów, a raz zaprojektowany balkon przy fachowym wykonaniu będzie spełniał swoją funkcję przez długie lata.

Materiał na podstawie dwumiesięcznika Polskich Składów Budowlanych Głos PSB