Wspieramy rodzimą przedsiębiorczość!

Redakcja

Wspieramy rodzimą przedsiębiorczość! Na początku lutego 2022 r. Informator Handlowy „Zaopatrzeniowiec” s.c. i Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD zawarły porozumienie o współpracy marketingowej. Współpraca marketingowa, której dotyczy porozumienie, będzie obejmować:

  • promowanie rodzimej ceramiki budowlanej na rynku lokalnym oraz krajowym;
  • budowanie świadomości materiałowo-technologicznej w zakresie jej stosowania zarówno wśród wykonawców, jak i klientów indywidualnych.

Dlaczego współpraca?

U podstaw zawartego porozumienia leży przekonanie obu stron o potrzebie wspierania rodzimej przedsiębiorczości oraz promowania firm, dla których ważne jest dobro reprezentowanych przez nie branży.

Obie strony wierzą, że wspólne działania na rzecz promocji wiedzy z zakresu dostępnych na rynku materiałów i technologii budowlanych oraz zasad ich stosowania przyczynią się do wzrostu świadomości inwestorów o potrzebie stosowania trwałych i proekologicznych rozwiązań podczas realizacji budowy bądź remontu domu lub mieszkania, a także podczas aranżowania ogrodów. Do takich rozwiązań bez wątpienia należy budownictwo wykorzystujące tradycyjną ceramikę budowlaną.

Do najważniejszych zalet tradycyjnej ceramiki budowlanej należą:

  • wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna,
  • akumulacyjność cieplna,
  • paroprzepuszczalność i parochłonność,
  • duża wytrzymałość i wiatroszczelność.

Dzięki powyższym zaletom stosując wyroby z ceramiki budowlanej, tworzymy obiekty, w których panuje prozdrowotny klimat wewnątrz pomieszczeń.

Niestety, świadomość tych zalet i prozdrowotnych efektów stosowania materiałów ceramicznych wśród inwestorów jest ostatnimi laty zbyt niska. Ceramicznych materiałów budowlanych bardzo często nie doceniają też wykonawcy, a tylko nieliczni z nich potrafią poprawnie stosować technologie związane z ich wykorzystaniem. Dlatego zarówno Informator Handlowy, jak i CERBUD widzą konieczność upowszechniania wiedzy o tradycyjnej ceramice budowlanej i promowania technologii jej stosowania.

Wspieramy rodzimą przedsiębiorczość – o stronach porozumienia

Informator Handlowy „Zaopatrzeniowiec” s.c. to wydawca z ponad 20-letnim doświadczeniem. Firma jest właścicielem ogólnopolskiego magazynu Świat Kominków i czasopisma Kominki.Pro. Na rynku regionalnym wydaje także: Katalog Dobrych Ofert „Buduj w Lublinie” oraz czasopismo Fachowiec Lubelski. Jest także właścicielem portali internetowych kominki.org, budujwlublinie.pl i fachowiec.ihz.pl, a także aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jednym z celów, jakie firma realizuje, to budowanie świadomości wykonawców z branży kominkowej i budowlanej oraz klientów indywidualnych w zakresie dostępnych na rynku materiałów i technologii oraz zasad ich stosowania.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD to organizacja zrzeszająca małych i średnich producentów tradycyjnej ceramiki budowlanej. W ubiegłym roku obchodziła jubileusz 20-lecia. Głównym celem Zrzeszenia jest:

  • działanie na rzecz tworzenia korzystnego otocznia prawno-gospodarczego dla funkcjonowania branży;
  • promocja wiedzy o tradycyjnych materiałach ceramiki budowlanej, w tym propagowanie dobrych praktyk w budownictwie;
  • realizowanie misji edukacyjnej i szkoleniowej w branży.