Wsparcie dla MSP konieczne – list otwarty CERBUD

Redakcja

Wsparcie dla MSP to wymóg chwili. Małe i średnie firmy nie udźwigną ciężaru kryzysu energetycznego, jeżeli rząd nie im udzieli pomocy. Ucierpi na tym cała gospodarka.

Rola MSP w polskiej gospodarce

Polska przedsiębiorczość opiera się na małych i średnich firmach. Na 2,26 mln przedsiębiorstw 99,98% należy do sektora MSP. Chociaż zatrudnienie znajduje w nich tylko ¼ pracowników, to małe i średnie firmy wytwarzają aż 49,6% produktu krajowego brutto (PKB). Wkrótce może się to jednak zmienić. Kryzys energetyczny wywołany wojną na Ukrainie firmom MSP daje się bardzo we znaki. Istnienie wielu z nich jest zagrożone, a prawdopodobieństwo ich upadku jest coraz większe. Jeżeli dojdzie do licznych upadłości mocno odbije się to na naszym PKB i rynku pracy. Dlatego sektor MSP powinien jak najszybciej otrzymać wsparcie ze strony rządzących. List otwarty w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów Jacka Sasina, Jana Budy i Anny Moskwy w ubiegłym tygodniu wysłało KZPMB CERBUD. To kolejny etap walki Zrzeszenia o wsparcie rządu dla małych i średnich firm, zwłaszcza producentów tradycyjnej ceramiki czerwonej.

Wsparcie dla MSP – co postuluje CERBUD?

W wysłanym do przedstawicieli rządu ministrów i premiera CERBUD zwraca uwagę na:

 • rolę sektora MSP w polskiej gospodarce;
 • rozmiary obciążeń, z którymi borykają się mikro, małe i średnie firmy w związku z kryzysem ukraińskim;
 • konsekwencje, jakie odczuje polska gospodarka i finanse państwa, jeżeli dojdzie do licznych upadłości firm MSP.

 

Aby uniknąć negatywnych konsekwencji upadłości mikro, małych i średnich firm, niezbędne jest wsparcie całego sektora. Jako reprezentant krajowych producentów tradycyjnej ceramiki czerwonej CERBUD postuluje m.in.:

 • odblokowanie możliwości nabywania krajowego węgla energetycznego bezpośrednio w krajowych spółkach węglowych przez właścicieli instalacji o statusie energetycznych lub stosujących węgiel na potrzeby realizacji procesów mineralogicznych;
 • ochronę mikro i małych przedsiębiorstw o statusie energochłonnych lub realizujących procesy mineralogiczne przed niekontrolowanym wzrostem cen energii elektrycznej;
 • wprowadzenie rekompensat lub ulg dla producentów materiałów budowlanych, którzy na skutek problemów z dostępnością węgla ponieśli straty;
 • wprowadzenie okresowego zakazu eksportu krajowego węgla jako narzędzia zarządzania trwającym kryzysem energetycznym;
  przedłużenie okresu obowiązywania zawieszenia stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych;
 • objęcie ściślejszym nadzorem służb celnych i usprawnienie realizowania procedur celnych dotyczących odpraw importowanego węgla z kierunku wschodniego, spoza Rosji;
 • pilne opracowanie strategii pobudzenia rynku budownictwa mieszkaniowego;
 • pilne wprowadzenie systemowych rozwiązań na rynku obrotu energią elektryczną.

 

Pełna treść listu na stronie www.cerbud.org.pl