Wsparcie dla firm z Lubelszczyzny

Magdalena Sulowska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Wsparcie dla firm z województwa lubelskiego ze środków unijnych do końca 2022 roku przedsiębiorcy mogą uzyskać w formie preferencyjnych pożyczek. Pieniądze mogą przeznaczyć  na zachowanie płynności i rozwój.

CZYTAJ NAJNOWSZY NUMER BEZPŁATNIE ON-LINE

Rok 2022 ma się wprawdzie ku końcowi, ale wielu przedsiębiorców intensywnie poszukuje wsparcia finansowego. Wkrótce, bo w ostatnim kwartale roku, możemy spodziewać się ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, które firmy zamierzają zrealizować. Póki co wsparcie finansowe dla firm z województwa lubelskiego dostępne jest jedynie w formie pożyczek preferencyjnych na rozwój firmy. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o środki w ramach tzw. Pożyczki małej. Cały sektor MSP (mikro, małe i średnie firmy) może natomiast korzystać z pożyczek, których udziela Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju.

Wsparcie finansowe dla firm w formie Pożyczki małej*

Pożyczka mała to pożyczka inwestycyjna. Oznacza, że przedsiębiorca może sfinansować dzięki niej przedsięwzięcia, których celem jest rozwijanie firmy. Środki z Pożyczki może zatem wykorzystać m.in. na:

 • zakup maszyn i urządzeń;
 • doposażenie infrastruktury firmy.

wsparcie-finansowe-dla-firm

O środki w ramach Pożyczki małej przedsiębiorcy wnioskują do następujących instytucji:

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

Wsparcie finansowe dla firm ze środków Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (LRFR) powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Lubelskiego w celu opracowania oraz realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Misja Funduszu polega na zbudowaniu regionalnego systemu finansowania opartego na instrumentach finansowych w postaci:

 • pożyczek;
 • poręczeń;
 • wejść kapitałowych (np. Venture Capital).

 

Rozwiązania finansowe, z których mogą korzystać wszystkie firmy sektora MSP (mikro, małe i średnie firmy) to pożyczka obrotowa, inwestycyjna, hipoteczna oraz konsolidacyjna.

Pożyczka obrotowa

Pieniądze z pożyczki obrotowej przedsiębiorca może przeznaczyć na dowolny cel, ale przede wszystkim na pokrycie bieżących wydatków. Pokryć dzięki niej może zatem takie koszty, jak: wynagrodzenia, należności wobec dostawców, czynsze. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą zachować płynność finansową, a jednocześnie rozwijać swoją działalność.

Pożyczka inwestycyjna

Środki, które przedsiębiorca otrzyma w ramach pożyczki inwestycyjnej, wykorzystać może na sfinansowanie takich przedsięwzięć, jak:

 • odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub papierów wartościowych.

wsparcie-dla-firm

Pożyczka hipoteczna

Środki uzyskane w ramach pożyczki hipotecznej przedsiębiorca może przeznaczyć na zakup: gruntów, budynków i lokali. Pieniądze może wykorzystać także na wydatki, które ponosi w związku z budową lub modernizacją nieruchomości, o ile zostaną przeznaczone na cele związane z prowadzoną działalnością.

Pożyczka konsolidacyjna

Produkt finansowy dla przedsiębiorców, którzy chcą obniżyć koszty obsługi zobowiązań. Jej zadaniem jest nie tylko umożliwienie uwolnienia środków firmy poprzez zmniejszenie rat, ale też przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. Wiele zobowiązań i wiele rat to nie tylko obciążenie finansowe, to także spory problem organizacyjny. Dodatkowym walorem tego rozwiązania jest możliwość dobrania dodatkowej gotówki do konsolidowanych zobowiązań na cele bieżące wskazane przez przedsiębiorcę.

Wnioski o pożyczkę obrotową, inwestycyjną, hipoteczną i konsolidacyjną przedsiębiorcy składają do LRFR: https://lrfr-lubelskie.pl/produkty/

Kontakt:
Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju
ul. Grottgera 2/14, parter budynku LCK
tel.: 81 4707339
mail: [email protected]

 

Wsparcie w formie dofinansowania szkoleń

Wykaz szkoleń dla przedsiębiorców dostępny jest na stronie Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez PARP (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl ). Dofinansowanie może być przeznaczone na szkolenia, doradztwo lub studia podyplomowe.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe, średnie i duże** przedsiębiorstwa, które:

 • planują przeszkolić pracowników;
 • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązują się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

 

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

Więcej informacji na temat prac nad Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na stronie:  www.rpo.lublskie.pl (zakładka: Perspektywa 2021-2027/ Aktualności).

Informacje dotyczące programów krajowych dla przedsiębiorców znajdują się na stronach: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.parp.gov.pl

Oprac. Redakcja


*Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

**Projekt przewiduje możliwość wsparcia dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją), tj:

 • IT (z wyłączeniem PKD J.63.1 oraz J.58.2);
 • motoryzacyjnego (z wyłączeniem PKD G.45);
 • przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów.