Wiedza popłynie z Izraela

Redakcja

Wiedza popłynie z Izraela – kooperacja w zakresie szkolnictwa wyższego oraz techniczno-zawodowego będzie jednym z istotnych obszarów współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim a Polsko-Izraelską Izbą Gospodarczą.

Postanowienie takie zawiera list intencyjny, który 20 czerwca 2022 roku podpisały strony. W imieniu Województwa Lubelskiego podpisy złożyli marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski. Polsko-Izraelską Izbę Gospodarczą reprezentowali natomiast prezes zarządu Elroy Knebel i wiceprezs Hubert Drabik.

Współpraca obejmować będzie wymianę informacji i doświadczeń z zakresu wysokich technologii w sektorze handlowym i gospodarczym oraz realizację wspólnych projektów. Jej ważnym elementem będzie także współpraca między uniwersytetami i ośrodkami badawczymi.