Warunki techniczne 2017. Co nowego w kwestii stolarki?

Jerzy Liniewicz, [email protected]

Dzień 1 stycznia odznaczył się w naszych kalendarzach jako kolejny etap zmian w związku z nowymi Warunkami Technicznymi.

Choć najwięcej uwagi poświęca się konstrukcjom budowlanym, nowy rok przyniósł też nowe otwarcie dla stolarki. Jak prezentują się aktualne wymagania dla poszczególnych typów drzwi i okien? O czym warto pamiętać, dobierając rozwiązania do projektu?

Podobnie jak w przypadku konstrukcji ścian, dachów czy podłóg, elementy stolarki uwzględnione w projekcie budowlanym powinny spełniać nowe wymagania w zakresie izolacyjności termicznej. Oznacza to konieczność zastosowania rozwiązań o właściwym współczynniku przenikania ciepła Umax. Jak podkreślają eksperci, tempo zmian pozostało dość liniowe. – Dopuszczalna wartość wskaźnika dla wszystkich wymienionych w rozporządzeniu rozwiązań w obrębie stolarki została zmniejszona o 0,2 W/m2K  – wyjaśnia Marcin Demski z firmy OKPOL, producenta okien połaciowych. –  W zależności od konkretnych elementów, oznacza to zaostrzenie wymagań o 11–15% – dodaje. Dokładne wymagania dla stolarki prezentuje tabela poniżej.

Tab. 1. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych

 

Tab. 2. Temperatury obliczeniowe pomieszczeń ogrzewanych a ich przeznaczenie lub sposób wykorzystania

Pomieszczenia ogrzewane

Analizując powyższą tabelę, warto od razu zdefiniować, czym jest „pomieszczenie ogrzewane”. Zgodnie z § 134 rozporządzenia jest to pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest odpowiednia temperatura.

O ile nie wynika to z wymagań technologicznych, do obliczania szczytowej mocy cieplnej przyjmuje się temperatury obliczeniowe zgodnie z poniższą tabelą. Jak wynika z tabeli, w świetle obowiązujących przepisów do poddaszy i pomieszczeń użytkowych należy zaliczyć także te przestrzenie, w których nie występują zyski ciepła pochodzące na przykład z systemu grzewczego (powyżej 16°C).

Odpowiedź producentów

Nowe wymagania obowiązywać będą do 31 grudnia 2020 roku. Docelowo, dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła U ulegnie dalszemu zaostrzeniu – do 0,9 W/m2K dla okien fasadowych i drzwi balkonowych, 1,1 W/m2K dla okien połaciowych oraz 1,3 W/m2K dla drzwi w przegrodach zewnętrznych.

Jak wynika z tabeli pierwszej, najbardziej „wrażliwe” na nowe przepisy budowlane będą poddasza. Wskaźniki izolacyjności dla stosowanych w nich drzwi balkonowych i okien dachowych będą niższe, niż ma to miejsce w przypadku stolarki na niższych kondygnacjach. Projektując poddasze użytkowe, warto więc już dziś sięgnąć po rozwiązania oferujące podwyższone parametry termiczne.

W tekście wykorzystałem informacje z firmy OKPOL.

Stolarka okienna i drzwiowa, by trafić na rynek, musi spełniać określony wymagania i sprostać warunkom technicznym, np. w zakresie izolacyjności termicznej