Ubezpieczenie firmy budowlanej

Jerzy Liniewicz, [email protected]

Prowadzenie biznesu to sztuka precyzyjnego rozpoznania i zaspokojenia potrzeb klienta w taki sposób, by osiągnąć przy tym określony zysk. To jednak tylko jedna strona biznesu. Druga polega na tym, by skutecznie chronić własny majątek i interesy i likwidować lub choćby minimalizować straty mogące być konsekwencją negatywnych zdarzeń i okoliczności. Tu z pomocą przychodzi ubezpieczenie firmy.

 

Firma to mikrokosmos

Firma w szerokim rozumieniu tego słowa to całkiem spory „kawałek” i suma wielu elementów. To oczywiście majątek (np. nieruchomości lokale, magazyny, samochody, fachowe narzędzia, komputery), ale i ludzie, kontrakty, terminy, operacje biznesowe (czyli to, co i jak robimy), odpowiedzialność. Jest tego naprawdę sporo. Każdy z tych elementów może współtworzyć zysk, ale może też być narażony na zagrożenia. Dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe już dawno temu wprowadziły do oferty ubezpieczenia dla firm. Cieszą się one także w Polsce coraz większą popularnością, bo czasy niefrasobliwości odchodzą do lamusa, a żaden poważny przedsiębiorca nie może pozwolić sobie na straty będące wynikiem braku wyobraźni, zaniedbań, czy kierowania się zasadą, że „jakoś to będzie”. Nasz tekst w możliwie klarowny i syntetyczny sposób pokaże co i (mniej więcej) za ile może ubezpieczyć przedsiębiorca budowlany. Skupimy się na najważniejszych sprawach, które dyktuje samo życie – doświadczenie tak firm budowlanych, jak i ekspertów ubezpieczeniowych odpowiedzialnych za współpracę z biznesem.

Chronić majątek

Oczywista sprawa w ramach ubezpieczenia „mikrokosmosu” firmy to ochrona jej majątku. Majątek firmy to w pierwszym rzędzie budynki, budowle, lokale itp. Może tam być siedziba firmy, jej oddział, punkt obsługi klienta itp. Inne rodzaje majątku to też hala produkcyjna (montażowa), magazyn, skład. Może to być garaż. W firmach budowlanych, nawet niewielkich, to „normalka”. – Tego rodzaju majątek ubezpiecza się na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych. Ich katalog jest obszerny, ale najważniejsze to (prócz ognia) także huragan, deszcz nawalny, piorun, zalanie, upadki drzew i masztów, uderzenie pojazdu– informuje Paweł Szewczyk, ekspert od ubezpieczeń, właściciel firmy Ubezpieczenia Nowy Styl. Szczegółowe wyliczenie zagrożeń i dodatkowe regulacje (np. co do ryzyka powodzi, za co niekiedy trzeba dodatkowo zapłacić) należy przeanalizować w ramach konkretnej oferty. Zupełnie drobny przedsiębiorca budowlany, który ma firmę (a przynajmniej jej biuro) w domu, czy mieszkaniu, powinien poinformować o tym fakcie agenta ubezpieczeniowego w chwili ubezpieczania tego domu, czy mieszkania. Odpowiednia polisa uwzględni tę okoliczność i będzie można spać spokojnie, chroniąc i prywatny, i firmowy majątek. Trudno wyobrazić sobie świat i firmę bez komputerów, nośników danych, tabletów, sprzętu foto, czy video. Rozsądek nakazuje chronić te sprzęty od zdarzeń losowych i kradzieży.

Kolejne składniki majątku firmy budowlanej to wspominane wcześniej magazyny, ich wyposażenie, niezbędne przy pracach budowlanych urządzenia i narzędzia (często bardzo skomplikowane i bardzo drogie). To także środki obrotowe składowane w magazynie, czy na hali, np. półprodukty wykorzystywane do produkcji czegoś kompletnego. Dobry, choć nie jedyny przykład to profile okienne służące do produkcji gotowych okien, ale także masa innych elementów składowych całości (śruby, obudowy, elementy napędowe). Szkoda byłoby pozostawić to wszystko na pastwę nie zawsze łaskawego losu. Ale po co, skoro można je ubezpieczyć od ognia i innych zdarzeń losowych, ale dodatkowo także od kradzieży. Mienie można ubezpieczać nie tylko na terenie firmy, ale i poza nią.– Bardzo przydatna jest w tym przypadku opcja rozszerzenia ochrony tego rodzaju majątku od kradzieży na budowie. To życiowa sytuacja, bo przecież część majątku firmy budowlanej czy ekipy wykonawczej (np. pewne urządzenia, narzędzia) przebywa stale na budowie w trakcie jej trwania. Trzeba jednak mieć świadomość, że taki obiekt, w którym trwają prace budowlane czy plac budowy muszą być oświetlone i ogrodzone i nie wolno pozostawiać narzędzi na terenie nie mającym tego rodzaju zabezpieczeń – wyjaśnia Paweł Szewczyk.

Samochody i transport

Samochody to także kluczowy składnik majątku i trudno wyobrazić sobie firmę budowlaną, która nie ma do dyspozycji choćby jednego samochodu lub nawet (małej) floty. Tu sprawa jest w miarę prosta. Nawet dziecko wie, że ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) jest obowiązkowe i biada temu, kto wyjedzie na drogę bez tego rodzaju polisy. Jeśli złapie go Policja, jeśli spowoduje kolizję – los jego jest nie do pozazdroszczenia, a kara bolesna. A ubezpieczenie AC (auto casco) chroni nas przed skutkami szkody wyrządzonej nam samym z własnej winy (każdy może się zagapić), ale też przed żywiołami (kto nie widział drzewa zwalonego na samochód w trakcie wichury?). Inne pola ochrony w ramach AC to oczywiście kradzież samochodu i szkoda wyrządzona przez nieustalonego sprawcę. Wszystko bardzo życiowe… – Równie życiowe i przydatne jest tzw. ubezpieczenie cargo – ubezpieczenie towaru i ładunku w trakcie transportu na wypadek zdarzenia z własnej winy. W firmie budowlanej to niemal konieczność. Taka polisa chroni np. firmę sprzedającą i montującą okna w sytuacji, kiedy źle zabezpieczona stolarka spadnie i stłucze się w trakcie jej dowozu na plac budowy lub do domu klienta. Nie trzeba nikogo przekonywać, że to spory koszt, a mówiąc ściślespora strata – dodaje szef firmy Ubezpieczenia Nowy Styl. Okna to jeden z wielu przykładów. Firmy budowlane, instalatorzy, montażyści mają na co dzień do czynienia z transportem kruchych, delikatnych przedmiotów (szkło, meble, lustra, ceramika, ale i delikatne urządzenia, które ze sobą transportują ekipy monterskie, czy instalacyjne). Raz na ileś tras coś może pójść (a raczej pojechać) nie tak i mamy problem. W sytuacji, kiedy to osoba trzecia „wjedzie” w samochód transportujący okna, czy kruchą ceramikę i je zniszczy – działa polisa OC sprawcy. – Ubezpieczenie cargo obejmuje też kradzież ładunku, o ile samochód stoi w miejscu oświetlonym i ogrodzonym. Tak więc montażyści okien mogą wieczorem przygotować sobie stolarkę i narzędzia do jej montażu, zostawić to wszystko w samochodzie, by rano – bez stresu – udać się na plac budowy i rozpocząć pracę. Ale – przypominam – samochód musi stać w odpowiednim miejscu – uczula Paweł Szewczyk. Samochód nie może stać na odludziu, w miejscu, które aż kusi, by samochód okraść, w ciemności, na terenie bez zabezpieczeń miejsc parkingowych. Za kradzież w takich okolicznościach na odszkodowanie nie ma co liczyć.

Kiedy spaprzemy robotę

Każdy (nie tylko lubelski) fachowiec budowlany powinien wiedzieć, co powinien zrobić, czego zrobić nie powinien i działać zgodnie z regułami sztuki budowlanej. Wtedy świat byłby piękny, a problemy by zniknęły. Inwestycje powstawałyby w terminie, nic nie trzeba by poprawiać i nikt do nikogo nie miałby pretensji. To piękne, ale świat wygląda czasami inaczej. Mówiąc zupełnie wprost – każdy, nawet najlepszy fachowiec, może coś „spaprać” i wtedy pojawia się kwestia odpowiedzialności za błędy w pracach budowlanych, straty i szkody wynikające z tego dla innych. – Tu z pomocą przychodzi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w trakcie prac budowlanych. Drobna firma remontująca mieszkanie może przypadkiem rozbić szybę w oknie właściciela, ktoś inny może zerwać kabel, czy przewód, zalać sąsiada, uszkodzić rurę w trakcie prac ziemnych. Czasami straty są mniejsze, innym razem duże, ale odpowiedzialności nie unikniemy. Kto ma polisę OC – zniesie tę przykrą sytuację lepiej. Polisa tego rodzaju obejmuje ponadto nienależyte wykonanie pracy, np. postawienie krzywej ściany. Nie oznacza to oczywiście, ze można sobie „odpuszczać” solidność, licząc, że w razie czego wykpimy się polisą – tłumaczy Paweł Szewczyk. Uczciwość fachowca powinna być jego naczelną dewizą, a do kogo to nie przemawia – przemówi kolejna (wyższa) składka za kolejną polisę OC fachowca od krzywych ścian lub odmowa jej wystawienia przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Warto być przyzwoitym i profesjonalnym!

Właściciel firmy budowlanej zatrudniający ludzi może i powinien wykupić polisę OC pracodawcy za wypadki w pracy. Budowy to miejsca o podwyższonym ryzyku wypadkowym (prace na wysokościach i wykopach przodują w tych „czarnych” statystykach, a i na teoretycznie mniej niebezpiecznej budowie coś może się przydarzyć). Kwota z polisy OC pracodawcy gwarantuje wypłatę pieniędzy dla poszkodowanego pracownika.

Przydać się też może ubezpieczenie gwarancji finansowej – na wypadek nieterminowego i nienależytego wykonania kontraktów. Ale to opcja dla większych lub wręcz (bardzo) dużych firm na realizację większych lub (bardzo) dużych kontraktów, do tego dość skomplikowana pod względem wymogów formalnych (dokumenty, zaświadczenia, procedury) i nie koniecznie aż tak przydatna małej lub średniej, typowej firmie lokalnej działającej w „budowlance”.

Otwartość z agentem

Na koniec jeszcze jedna ważna sprawa – to, jak powinna wyglądać idealna, a przynajmniej naprawdę dobra i sensowna komunikacja i współpraca przedsiębiorcy budowlanego i agenta ubezpieczeniowego. – Przygotowanie oferty powinno opierać się o szczegółową analizę potrzeb, a sam klient powinien o tychże potrzebach oraz obawach biznesowych mówić w otwarty sposób. Każda branża narażona jest na inne zagrożenia oraz błędy i tę specyfikę zawsze trzeba uwzględniać. W budownictwie kluczowym rodzajem ubezpieczenia jest ubezpieczenie OC działalności. Każda firma powinna być zabezpieczona od ewentualnych błędów w wykonaniu powierzonych prac oraz w powierzonym mieniu. Na rynku ubezpieczeniowym są produkty „uszyte na miarę” firm budowlanych, jednak to zadaniem klienta jest wybranie odpowiedniego zakresu ubezpieczenia przy kompleksowej pomocy i wyjaśnieniu tematyki przez doświadczonego agenta – tłumaczy Bartłomiej Klekner, specjalista ds. ubezpieczeń, kierownik Oddziału firmy CUK Ubezpieczenia. Analizując oferty ubezpieczeniowe, patrzmy nie tylko na zawarty w niej zakres ochrony, ale i wyłączenia, pamiętając, że w tych sytuacji ochrony ubezpieczeniowej mieć nie będziemy. Trudno wymienić wszystkie wyłączenia przy wszystkich zagrożeniach i zdarzeniach, ale jedno jest jasne: szkody umyślne, szkody powstałe w wyniku używania środków odurzających (alkohol, narkotyki itp.), szkody powstałe w wyniku używania pojazdu/sprzętu, na którego używanie nie mamy uprawnień, szkody w sytuacji, kiedy dany sprzęt, czy urządzenie nie ma aktualnych przeglądów technicznych/serwisu to oczywiste wyłączenia, z którymi musimy się liczyć. O ile jednak, jeśli jako przedsiębiorcy budowlani, czy pracownicy budowlani, zachowamy codzienną solidność i odpowiedzialność, nie musimy się do wyłączeń aż tak bardzo zrażać.

Ubezpieczenia biznesu są ubezpieczeniami dobrowolnymi, ale warto kierować się rozsądkiem i swoją firmę w ten sposób chronić. Taka ochrona jest w wielu kłopotliwych sytuacjach skuteczna i ratuje wiele spraw. Doświadczenia własne i innych ludzi z branży, wyobraźnia i rozmowa z agentem ubezpieczeniowym pozwolą wybrać optymalną polisę, a składka, za którą ją kupimy będzie wówczas naprawdę sensownym wydatkiem.


Przykładowa kompleksowa oferta polisy ubezpieczeniowej dla firmy budowlanej

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Zakres ubezpieczenia rozszerzony
 • Obejmuje: deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, huk ponaddźwiękowy, katastrofa budowlana, lawina, napór śniegu i lodu, opad atmosferyczny, osunięcie się ziemi, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek drzew i masztów, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi.
 • Uwaga – wykupiona franszyza redukcyjna
Rodzaj mienia i jego ubezpieczenie
 • Budynki/lokale – ubezpieczenie na sumy stałe według wartości odtworzeniowej (nowej) – suma ubezpieczenia/limit 100 tys. zł;
 • Maszyny, urządzenia, wyposażenie – ubezpieczenie na sumy stałe według wartości odtworzeniowej (nowej) – suma ubezpieczenia/limit 100 tys. zł.
Klauzule dodatkowe
 • Klauzula przepięć – 50 tys. zł;
 • Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – 100 tys. zł;
 • Inne szczegółowe klauzule dodatkow
 • Łączna suma ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia – 200 tys. zł; łączna składka – 351 zł
Zakres ubezpieczenia: od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Uwaga – franszyza redukcyjna: wykupiona
 • Maszyny, urządzenia, wyposażenie – ubezpieczenie na sumy stałe według wartości księgowej brutto – suma ubezpieczenia/limit 50 tysięcy złotych;
 • Klauzule dodatkowe
Łączna suma ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia – 50 tys. zł; łączna składka – 258 zł
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
 • Uwaga – franszyza redukcyjna wykupiona (warunkowo)
Odpowiedzialność Cywilna
 • zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczeń oferowanych firmom – OC deliktowa i kontraktowa – suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia – 200 tys. zł
Rozszerzenia zakresu o ryzyka dodatkowe:
 • OC z tytułu wykonania robót budowlano-montażowych – podlimit sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia – 200 tys. zł;
 • OC pracodawcy za wypadki przy pracy – podlimit sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia 200 tys. zł;
 • OC za szkody wynikłe z działania młotów, kafarów, walców – podlimit sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia 100 tys. zł;
 • OC za wadliwie wykonane prace lub usługi – podlimit sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia 100 tys. zł;
 • OC z tytułu czystych strat finansowych – podlimit sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia 50 tys. zł;
 • Inne szczegółowe klauzule dodatkowe
 • Łączna składka – 1597 zł
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów, nośników danych
 • Sprzęt stacjonarny – ubezpieczenie na sumy stałe według wartości odtworzeniowej (nowej) – suma ubezpieczenia/limit 1 tys. zł;
 • Sprzęt przenośny – ubezpieczenie na sumy stałe według wartości odtworzeniowej (nowej) – suma ubezpieczenia/limit 1 tys. zł;
 • Dane, programy, nośniki danych – ubezpieczenie na pierwsze ryzyko według wartości odtworzeniowej (nowej) – suma ubezpieczenia/limit 10 tys. zł;
 • Inne szczegółowe klauzule dodatkowe
 • Łączna suma ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia – 12 tys. zł; łączna składka – 49 zł
Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym(cargo)
 • Zakres ubezpieczenia – zgodnie z postanowieniami towarzystwa ubezpieczeniowego, zakres rozszerzony o załadunek/wyładunek
 • Mienie w transporcie krajowym – ubezpieczenie na pierwsze ryzyko, suma ubezpieczenia 100 tys. zł;
 • Klauzule dodatkowe.
 • Łączna składka – 352 zł
Ubezpieczenie Assistance

Zakres ubezpieczenia – Klauzula Ubezpieczenia Assistance – limit odpowiedzialności 2,5 tys. zł

Łączna składka – 2607 zł (ubezpieczenie na jeden rok)

Opr. JL na podstawie symulacji z firmy ubezpieczeniowej Ubezpieczenia Nowy Styl.

Uwaga: powyższe zestawienie to dobra baza ilustrująca zakres i koszt kompleksowego ubezpieczenia (lokalnej) firmy budowlanej. Ma jednak charakter informacyjny. Szczegółowa oferta może się różnic w zależności od wielu czynników – np. zakresu i sum ubezpieczenia, zwyżek/zniżek, indywidualnych negocjacji itp.


Konsultacja: Paweł Szewczyk, ekspert ubezpieczeniowy, szef firmy Ubezpieczenia Nowy Styl i Bartłomiej Klekner, specjalista ds. ubezpieczeń, kierownik Oddziału firmy CUK Ubezpieczenia.