Ubezpieczenie firmy budowlanej

Jerzy Liniewicz

Prowadzenie biznesu to sztuka rozpoznania i zaspokojenia potrzeb klienta w taki sposób, aby osiągnąć przy tym określony zysk. To jednak tylko jedna strona medalu. Druga polega na tym, by skutecznie chronić własny majątek i interesy oraz likwidować lub choćby minimalizować straty mogące być konsekwencją negatywnych zdarzeń bądź okoliczności. Tu z pomocą przychodzi ubezpieczenie firmy.

 

Warto pamiętać, że ubezpieczenia firmy są dobrowolne – trzeba kierować się rozsądkiem, by swoją firmę chronić w ten sposób. Taka ochrona jest w wielu sytuacjach skuteczna i ratuje byt firmy.

Jakie ubezpieczenie firmy wybrać?

W zasadzie można ubezpieczyć wszystko, bo firma to całkiem spory „kawałek” i suma wielu różnorodnych elementów. To oczywiście majątek np. nieruchomości (lokale, magazyny), samochody, fachowe narzędzia, komputery, ale także ludzie, kontrakty, terminy, operacje biznesowe (czyli to, co i jak robimy) oraz w dużej mierze odpowiedzialność. Jest tego naprawdę dużo. Każdy z wymienionych elementów może współtworzyć zysk, ale może też być narażony na zagrożenia. Dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe już dawno wprowadziły do oferty ubezpieczenia dla firm.

Ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej

Każdy fachowiec budowlany powinien wiedzieć, co powinien zrobić i czego zrobić nie powinien. Powinien również działać zgodnie z regułami sztuki budowlanej. To piękne, ale świat wygląda czasami zupełnie inaczej. Mówiąc wprost – każdy, nawet najlepszy fachowiec lub pracownik jego ekipy może coś „źle zrobić”. Wtedy pojawia się kwestia odpowiedzialności za błędy w pracach budowlanych, a co za tym idzie – straty i szkody wynikające z tego dla innych. Tu z pomocą przychodzi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Bez względu na to, czy straty są duże, czy małe, nie można uniknąć odpowiedzialności, ale z polisą OC łatwiej będzie temu zaradzić, ponieważ może ona pokryć wyrządzone szkody.

Nie tylko ZUS – ważne ubezpieczenia pracowników

Właściciel firmy budowlanej zatrudniający ludzi może, a nawet powinien, wykupić polisę OC pracodawcy za wypadki w pracy. Budowy to miejsca o podwyższonym ryzyku wypadkowym (prace na wysokościach i wykopach przodują w tych „czarnych” statystykach, niestety, również na teoretycznie mniej niebezpiecznej budowie może coś się przydarzyć). Kwota z polisy OC pracodawcy gwarantuje wypłatę pieniędzy dla poszkodowanego pracownika.

Oferta dostosowana do potrzeb

Na koniec jeszcze jedna ważna sprawa – komunikacja i współpraca przedsiębiorcy budowlanego i agenta ubezpieczeniowego. Klient musi jasno mówić o swoich potrzebach, dzięki temu będzie możliwe przygotowanie odpowiedniej oferty dostosowanej do jego wymagań. Analizując oferty ubezpieczeniowe, należy patrzeć nie tylko na zawarty w nich zakres ochrony, ale także wyłączenia, pamiętając, że w tych sytuacjach ochrony ubezpieczeniowej mieć nie będziemy. Trudno wymienić wszystkie wyłączenia przy wszystkich zdarzeniach, ale szkody umyślne, szkody powstałe w wyniku używania środków odurzających (alkohol, narkotyki itp.), szkody powstałe w wyniku używania pojazdu/sprzętu, na którego używanie nie mamy uprawnień, szkody w sytuacji, kiedy dany sprzęt, czy urządzenie nie ma aktualnych przeglądów technicznych/serwisu, to oczywiste wyłączenia, z którymi należy się liczyć.

Podsumowując, doświadczenia własne i innych ludzi z branży, wyobraźnia, a także rozmowa z agentem ubezpieczeniowym pozwolą wybrać optymalny zakres ubezpieczeń oraz polisę, a składka, za którą będzie można ją kupić, z pewnością okaże się wówczas naprawdę sensownym wydatkiem.