Terminarz BDO 2021

Redakcja

Terminarz BDO 2021 już bez przesunięć. Firmy odbierające odpady komunalne i PSZOK-i wypełnienie Bazy mają już za sobą. W marcu sprawozdanie wypełnić muszą pozostali, między innymi firmy budowlane, które w świetle przepisów są wytwórcami odpadów.

Okres przejściowy, który umożliwiał papierowe złożenie sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami minął bezpowrotnie. W tym roku roczne sprawozdanie do BDO, czyli Bazy danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, firmy wypełniają wyłącznie elektronicznie zgodnie z terminami, które wyznaczył ustawodawca. Dokonują tego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie. Firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, PSZOK-i, a także firmy zbierające odpady komunalne sprawozdanie musiały złożyć do końca stycznia. Terminarz BDO 2021 dla pozostałych wygląda tak samo.

Do 15 marca w BDO wypełnić trzeba sprawozdanie o:

• produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,
• sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi.

Firmy, które nie dopełnią obowiązku sprawozdawczości, spodziewać mogą się grzywny. Jej wysokość wynosi od 100 do nawet 1 mln zł. Jeżeli natomiast firma prowadzi działalność bez wpisu do Bazy, grozi jej administracyjna kara pieniężna. Jej wysokość waha się od 100 tys. zł do 5 mln zł.

Podstawa prawna:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19961320622/U/D19960622Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf

 

CZYTAJ TAKŻE: Budowlanka w BDO 2020
BDO: Ewidencja odpadów bez tajemnic
Szkolenia z BDO