Termin rejestracji transakcji na kasie fiskalnej

Rzecznik MŚP

Termin rejestracji transakcji na kasie fiskalnej jest istotny ze względu na powstanie obowiązku podatkowego. Sprzedaż towarów i usług przedsiębiorca powinien ewidencjonować na bieżąco. Są jednak sytuacje, gdy nie jest to możliwe. Co wtedy?

Sprzedaż towarów i usług przedsiębiorca powinien ewidencjonować niezwłocznie, czyli najlepiej na bieżąco. W praktyce nie zawsze jest to możliwe. Brak zasilania czy awaria kasy uniemożliwiają wywiązanie się z tego obowiązku. Ale nie tylko w takich sytuacjach termin rejestracji na kasie fiskalnej wręcz musi ulec przesunięciu. Ostatnio liczne wątpliwości przedsiębiorców pojawiły się w związku z płatnościami, które klienci realizują za pośrednictwem banku. Rzecznik MŚP wystąpił zatem do Ministra Finansów o wydanie odpowiednich objaśnień podatkowych. Chodziło o sytuacje, gdy:

  • klient przedsiębiorcy dokonał wpłaty za zakup towaru na rachunek bankowy przedsiębiorcy po zakończeniu przez niego pracy (ewidencji) w danym dniu;
  • wpłata od klienta nastąpi w dniu wolnym od pracy.

 

W wydanych objaśnieniach podatkowych MF wskazał, że jeśli podatnik o dokonanych wpłatach na rachunek bankowy dowiaduje się dopiero z chwilą otrzymania informacji z banku, to ewidencjonuje na kasie rejestrującej zapłaty dokonane w dniu poprzednim niezwłocznie dnia następnego (w dniu odczytu płatności w banku).

Dopuszczalne jest zaewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy rejestrującej wpłat dokonywanych za pośrednictwem banku bezpośrednio po uzyskaniu informacji o ich otrzymaniu. Oznacza to, że termin rejestracji transakcji na kasie fiskalnej dla takiej płatności przypada na:

  • dzień następny, gdy jest to dzień pracy;
  • w pierwszy dzień następujący po dniach, w których przedsiębiorca nie wykonuje działalności.

Użyte w przepisie pojęcie „niezwłocznie” należy natomiast rozumieć jako najwcześniejszy realny termin na wystawienie i wydanie klientowi paragonu fiskalnego z uwzględnieniem okoliczności, miejsca i czasu dokonania czynności podlegającej obowiązkowi prowadzenia ewidencji.

W praktyce oznacza to, że:

  • jeżeli podatnik wydrukował raport fiskalny i zakończył rejestrację na kasie w danym dniu (np. o godzinie 18:00), zaś wpłata na rachunek bankowy została zaksięgowana po tej godzinie (np. 21:00), to powinien on dokonać ewidencji na kasie rejestrującej w dniu następnym;
  • gdy następny dzień jest dniem wolnym od pracy (np. wpłaty dokonano w piątek o 22.00), a przedsiębiorca nie prowadzi działalności w soboty i w niedziele, to powinien on zaewidencjonować tę wpłatę pierwszego dnia roboczego, czyli w poniedziałek.

Oprac. Redakcja