Tarcza: Zaległości w ZUS a zwolnienie ze składek

Redakcja

Niektórzy przedsiębiorcy pomimo zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, mogą ubiegać się o ulgi przewidziane w ramach Tarczy Antykryzysowej. Także o zwolnienie z obowiązkowych płatności.

 

Przepisy Tarczy Antykryzysowej, zarówno w wersji 1.0 jak i 2.0 i 3.0 generalnie przewidują, że z opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne zwolnieni mogą być ci przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z płatnościami wobec ZUS. Chodzi jednak o zaległości za rok 2019. Nie dla wszystkich firm zasady przyznawania poszczególnych form wsparcia są jednak jednoznacznie zrozumiałe. Zakład wyjaśnia zatem, o jakie ulgi firma może wnioskować, gdy ma zaległości w opłacaniu składek w 2020 lub 2019 roku

Gdy zaległości dotyczą roku 2020

Jeśli przedsiębiorca zalega z płatnościami za rok 2020, to formy wsparcia zależą od tego, jakich miesięcy zaległość dotyczy:

  1. jeżeli przedsiębiorca nie opłacił składek za styczeń i luty, może ubiegać się o odroczenie terminu płatności składek lub wnioskować o rozłożenie należności na raty (bez naliczania opłaty prolongacyjnej);
  2. gdy zaległość dotyczy okresu marzec-maj a przedsiębiorca jest uprawniony do zwolnienia ze składek w ramach Tarczy Antykryzysowej, może o takie zwolnienie wystąpić z wnioskiem do ZUS;
  3. jeżeli na mocy Tarczy przedsiębiorca nie jest uprawniony do zwolnienia z opłacania składek, w przypadku zaległości powstałych za okres marzec-maj może wnioskować o odroczenie terminu opłacania składek  lub o rozłożenie płatności na raty.

Co istotne, ZUS podpowiada również, co mogą zrobić przedsiębiorcy, którzy są w nieco lepszej sytuacji i mogą uregulować należność główną. Takie firmy mogą należność tę mogą spłacić  i wnioskować o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę.

A co gdy zaległości dotyczą roku 2019?

Jeżeli zaległości sięgają roku 2019, ułatwienia w ich opłacaniu zależą od wysokości zadłużenia wobec ZUS. Gdy na dzień 31 grudnia 2019 roku nie przekracza należnych składek za 12 miesięcy, przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o:

  • rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności za pierwszą ratę (za rok 2019);
  • odroczenie terminu, rozłożenie na raty albo zwolnienie ze składek za rok 2020. Musi jednak pamiętać, że w przypadku składek za rok 2019 naliczona zostanie opłata prolongacyjna.

Jeżeli natomiast zaległość przekracza sumę przypisów składek za 12 miesięcy, przedsiębiorca nie zawarł umowy o rozłożenie zadłużenia na raty, a dodatkowo nie może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS, to może on wnioskować o :

  • rozłożenie zaległości na raty (za 2019 r.) – jednak musi liczyć się z opłatą prolongacyjną;
  • odroczenie terminu płatności/rozłożenie na raty (za 2020 r.) – bez opłaty prolongacyjnej.

Przedsiębiorcy, którzy zawarli z ZUS umowę o rozłożenie zadłużenia na raty zaległości powstałe do grudnia 2019 roku albo umowę o odroczenie ich płatności, a mają także zaległości za rok 2020, mogą wnioskować 0:

  • odroczenie terminu płatności dla tegorocznych składek (bez opłaty prolongacyjnej);
  • rozłożenie ich na raty;
  • zwolnienie z ich opłacania (jeśli są w gronie uprawnionych w ramach Tarczy).