Tarcza: Jak będą pobierane podatki?

Elżbieta Amborska. [email protected]

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian w systemie poboru podatków, które mają stać się integralną częścią Tarczy Antykryzysowej. Jutro o ostatecznym kształcie opracowywanej specustawy powinien zdecydować Sejm.

Jutro w Sejmie zdecydują się losy pomocy, jakiej państwo udzieli firmom w związku ze stratami gospodarczymi spowodowanymi epidemią Covid-19, oraz terminu wejścia w życie nowych przepisów. Wiele zależy od Koalicji Obywatelskiej, która ostatnio zachowuje się kontrowersyjnie, wprowadzając zaniepokojenie wśród pracowników i przedsiębiorców co do swoich losów. Prace nad projektem, który ma być procedowany, trwały do ostatniej chwili. Zwłaszcza nad przepisami dotyczącymi ochrony stanowisk pracy. Stosunkowo najłatwiej w Tarczy Antykryzysowej ustalono ułatwienia fiskalne, służące ochronie stabilności i płynności finansowej firm. Propozycje, z których mogą skorzystać także małe firmy podajemy poniżej.

Wybrane zmiany w poborze podatków proponowane przez Ministerstwo Finansów w ramach Tarczy Antykryzysowej:

Wprowadzenie prolongaty terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu (tzw. PIT-4). Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, będzie mogła być dokonana w późniejszym terminie (prawdopodobnie w czerwcu).

Zwolnienie z opłat związanych z odroczeniem terminu płatności podatku, rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami (tzw. opłata prolongacyjna). Obecnie wysokość tej opłaty wynosi 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Zwolnienie z obowiązku jej opłacenia będzie trwać w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu.

Mali podatnicy będą mogli zrezygnować z uproszczonych zaliczek za okres od marca do grudnia 2020. W zamian mogą obliczać zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na zasadach ogólnych. Dzięki temu płacone przez nich zaliczki będą niższe.

Możliwość wstecznego rozliczenia strat podatkowych w PIT i CIT. Stratę poniesioną w 2020 roku podatnicy (pod pewnymi warunkami) będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r.oku. Aby uzyskać zwrot, podatnicy, którzy już się rozliczyli z fiskusem, muszą złożyć odpowiednią korektę zeznania za rok za 2019. Ci, którzy jeszcze nie rozliczyli swych dochodów w PIT, mogą to zrobić do końca maja br.

Wyłączenie tzw. złych długów w obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Przepisy dotyczące złych długów w PIT i CIT (pod pewnymi warunkami) nie będą stosowane w odniesieniu do zaliczek dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu dłużnik nie będzie miał wyższych obciążeń. Wierzyciel skorzysta z ulgi tak jak obecnie.

Możliwość zawieszenia na wniosek podatnika kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno- skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego. Zawieszenia będzie mógł też indywidualnie dokonać organ prowadzący dane postępowanie lub kontrolę oraz Ministerstwo Finansów w drodze. Resort finasów może to zrobić ze względu na dane postępowanie lub kontrolę bądź na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz skutki nimi wywołane – w drodze rozporządzenia ogólnokrajowego.

Możliwość wstrzymania w okresie zagrożenie epidemicznego administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych na mocy rozporządzenia, do wydamia którego uprawniona będzie Rada Ministrów. Celem tej zmiany jest ochrona w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego zobowiązanych, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości (gruntów, budynków i budowli wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej) za część roku 2020. Może to zrobić Rada danej gminy w drodze uchwały w stosnku do wskazanych przez gminę przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się mna skutek epidemii.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze zarządzenia będzie mógł wskazanym przedsiębiorcom, których sytuacja pogorszyła się na skutek epidemii, przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku, nie dłużej niż do 30 września 2020 roku.


Oprac. na podstawie materiałów Ministerstwa Finansów.

Więcej informacji na temat ułatwień podatkowych w ramach Tarczy Antykryzysowej na stronie MF  www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antykryzysowa