Tarcza: Jak będą pobierane podatki?

Elżbieta Amborska. [email protected]

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian w systemie poboru podatków, które mają stać się integralną częścią Tarczy Antykryzysowej. Jutro o ostatecznym kształcie opracowywanej specustawy powinien zdecydować Sejm.

 

Jutro w Sejmie zdecydują się losy pomocy, jakiej państwo udzieli firmom w związku ze stratami gospodarczymi spowodowanymi epidemią Covid-19, oraz terminu wejścia w życie nowych przepisów. Wiele zależy od Koalicji Obywatelskiej, która ostatnio zachowuje się kontrowersyjnie, wprowadzając zaniepokojenie wśród pracowników i przedsiębiorców co do swoich losów. Prace nad projektem, który ma być procedowany, trwały do ostatniej chwili. Zwłaszcza nad przepisami dotyczącymi ochrony stanowisk pracy. Stosunkowo najłatwiej w Tarczy Antykryzysowej ustalono ułatwienia fiskalne, służące ochronie stabilności i płynności finansowej firm. Propozycje, z których mogą skorzystać także małe firmy podajemy poniżej.

Wybrane zmiany w poborze podatków proponowane przez Ministerstwo Finansów w ramach Tarczy Antykryzysowej:

Wprowadzenie prolongaty terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu (tzw. PIT-4). Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, będzie mogła być dokonana w późniejszym terminie (prawdopodobnie w czerwcu).

Zwolnienie z opłat związanych z odroczeniem terminu płatności podatku, rozłożenia zapłaty podatku na raty i odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami (tzw. opłata prolongacyjna). Obecnie wysokość tej opłaty wynosi 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Zwolnienie z obowiązku jej opłacenia będzie trwać w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu.

Mali podatnicy będą mogli zrezygnować z uproszczonych zaliczek za okres od marca do grudnia 2020. W zamian mogą obliczać zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na zasadach ogólnych. Dzięki temu płacone przez nich zaliczki będą niższe.

Możliwość wstecznego rozliczenia strat podatkowych w PIT i CIT. Stratę poniesioną w 2020 roku podatnicy (pod pewnymi warunkami) będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r.oku. Aby uzyskać zwrot, podatnicy, którzy już się rozliczyli z fiskusem, muszą złożyć odpowiednią korektę zeznania za rok za 2019. Ci, którzy jeszcze nie rozliczyli swych dochodów w PIT, mogą to zrobić do końca maja br.

Wyłączenie tzw. złych długów w obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Przepisy dotyczące złych długów w PIT i CIT (pod pewnymi warunkami) nie będą stosowane w odniesieniu do zaliczek dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu dłużnik nie będzie miał wyższych obciążeń. Wierzyciel skorzysta z ulgi tak jak obecnie.

Możliwość zawieszenia na wniosek podatnika kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno- skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego. Zawieszenia będzie mógł też indywidualnie dokonać organ prowadzący dane postępowanie lub kontrolę oraz Ministerstwo Finansów. Resort finansów może to zrobić ze względu na dane postępowanie lub kontrolę bądź na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz skutki nimi wywołane. W tym celu wyda odpowiednie rozporządzenie ogólnokrajowe.

Możliwość wstrzymania w okresie zagrożenie epidemicznego administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych. Ułatwienie to będzie możliwe na mocy rozporządzenia, do wydania którego uprawniona będzie Rada Ministrów. Celem tej zmiany jest ochrona w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego zobowiązanych, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości (gruntów, budynków i budowli wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej) za część roku 2020. Może to zrobić rada gminy w drodze uchwały i dla przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się na skutek epidemii.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze zarządzenia będzie mógł wskazanym przedsiębiorcom przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości. Ulga dotyczyć będzie płatności z kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. Przedłużenie nie będzie mogło trwać dłużej niż do 30 września 2020 roku.


Oprac. na podstawie materiałów Ministerstwa Finansów.

Więcej informacji na temat ułatwień podatkowych w ramach Tarczy Antykryzysowej na stronie MF  www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antykryzysowa