Tarcza 2.0: Wsparcie w formie pożyczek i dopłat

Redakcja

W ubiegłym tygodniu Sejm znowelizował część zapisów w tzw. Tarczy Antykryzysowej. Nowe rozwiązania dotyczą między innymi wsparcia finansowego w formie pożyczek i dopłat do wynagrodzeń dla pracowników.

 

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelę rozszerzającą Tarczę Antykryzysową. Zmiany dotyczą między innymi zwiększonej dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, dodatkowe świadczenia postojowe, a także możliwość objęcia wsparciem przedsiębiorstw, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br.

Zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

Zmiany w ramach pakietu pomocowego zakładają rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców uprawnionych do uzyskania niskooprocentowanej pożyczki w wysokości do 5 tys. zł. Dzięki niej pokryć mogą bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.

W pierwotnej wersji spec ustawy o wsparciu dla firm w ramach walki ze skutkami przeciwdziałania rozszerzaniu się epidemii Covid-19 o pożyczkę tę ubiegać mogły się firmy zatrudniające do 10 pracowników.

Po zmianach pożyczkę będą mogły otrzymać również podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników. Dodatkową zmianą jest rezygnacja z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu na dzień 29 lutego 2020 roku.

Pożyczka nadal podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadzić swoją działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Ułatwienia dla samozatrudnionych

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, będą mieli ułatwioną drogę ubiegania się o wypłatę kolejnych transz przysługującego im świadczenia postojowego.

W tym celu zniesiony został obowiązek comiesięcznego składania oświadczenia o prowadzeniu działalności. Przedsiębiorca nie będzie musiał również prowadzić działalność po okresie otrzymywania dofinansowania. Ważną zmianą jest również uściślenie w przepisach kwestii, że dofinansowanie przypada od miesiąca złożenia wniosku.

Ułatwienia dla mikro, małych i średnich

Mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, którzy mają możliwość skorzystania z dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, mogą je uzyskać od miesiąca złożenia wniosku.

Do tej pory dofinansowanie to przyznawane było od dnia jego złożenia.

Dodatkowo przedsiębiorcy nie będą  mieli obowiązku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową po okresie otrzymania dofinansowania.


Oprac. na podstawie materiałów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza 2.0: Świadczenia postojowe…